Skutočný príbeh, skvelá zábava

Skutočný príbeh, skvelá zábava

O tom, že objavovanie vlastnej histórie môže byť podnetné a zábavné, sa presviedčajú návštevníci najnovšej hry Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO, komédii so živou hudbou a piesňami, Dáma vo fialovom.

 Autor hry Vlado Šmihula prináša na javisko skutočný príbeh zo života slávneho maliara zo Šariša Pavla Szinyei Merse. Napriek tomu, že maliar pochádzal zo šľachtickej rodiny, nemal to v živote na ružiach  ustlané. Na svojej ceste za úspechom zažil veľa sklamania a nepochopenia. Bol priekopníkom moderného maliarstva v Uhorsku, ale dobová kritika ho nechápala, nechápala ho ani vtedajšia spoločnosť, a ani  jeho vlastná manželka. Životné trampoty slávneho maliara, peripetie jeho vzťahu s manželkou  i sokom v láske sú však v hre zobrazené s komediálnym nadhľadom. V komédii vystupujú, okrem samotného maliara, aj ďalšie skutočné historické osobnosti – barón Imrich Ghillány z Fričoviec i Žofia Probstnerová z bohatej podnikateľskej rodiny na Spiši.

Pohľad na uhorskú šľachtu je v našich predstavách značne zdeformovaný, nehodil sa do nášho plebejského obrazu dejín. Dáma vo fialovom ponúka neskreslený obraz zo života šarišskej vidieckej šľachty a zaujímavé paralely medzi vtedajšou spoločnosťou a dneškom. Príjemný divadelný zážitok obohatí aj živá hudba a spev, v ktorej nebudú chýbať ani nesmrteľné melódie kráľa valčíkov Johanna Straussa mladšieho.

Záverečné predstavenie tohto roku bude v Čiernom orli 22. novembra o 19. hodine.

Diskusia k článku