Reklama na stránkach Prešovského Večerníka môže mať nielen formu samotnej plošnej reklamy, ale aj PR článku.


PR články sú vždy písané naším redaktorom, pričom tvorba výsledného diela je spoluprácou so zadávateľom reklamy.

Samotný proces zahŕňa nielen rozhovor zadávateľa reklamy s redaktorom, ale aj fotenie a následnú autorizáciu článku zadávateľom.

Ceny PR článkov nájdete na prvej strane vpravo v cenníku inzercie.