To sa na Slovensku ešte nestalo! Bojí sa radnica svojho kontrolóra?

To sa na Slovensku ešte nestalo! Bojí sa radnica svojho kontrolóra?

Mesto po viac ako polroku pôsobenia hlavného kontrolóra na útvare tvrdí, že jeho funkcia zanikla ešte v auguste. Alexander Ernst má svoje tromfy!

Primátor Pavel Hagyari sa snaží  zbaviť funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra mesta Prešov. To včera novinárom povedal Alexander Ernst, ktorý túto funkciu zastáva. V pondelok ráno si na svojom stole našiel oznámenie primátora o zániku funkcie a skončení pracovného pomeru hlavného kontrolóra mesta Prešov. Správa prišla bez akéhokoľvek upozornenia. Primátor sa odvoláva na zákon o nezlučiteľností funkcií. Existujú však dôkazy, že Alexander Ernst nebol ten, kto nekonal. Bojí sa teda moci kontroly vo volebnom roku niekto iný...? Zaujímavý je aj „detail“, že odvolaním kontrolóra doteraz vykonané kontroly by boli pravdepodobne neplatné.
 
Účelové odvolanie?
 
„Primátor mi oznámil, že sa 31. januára rozhodol, že mi funkcia hlavného kontrolóra mesta Prešov zanikla 1. augusta 2013. Dôvodom zániku je to, že som po nástupe do funkcie 1. júla ostal pracovať ako člen rady školy pri materskej škôlke na Jurkovičovej ulici,“ vysvetlil hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst. Zároveň dodal, že zákon o nezlučiteľnosti funkcií mu je dobre známy a urobil všetky kroky tak ako mal. „Už na zastupiteľstve 24. júna, keď sa volil hlavný kontrolór, som do zápisnice uviedol, v ktorých orgánoch už pracovať nemôžem,“ hovorí Alexander Ernst. Mestské zastupiteľstvo ho následne odvolalo z funkcií, kde ono malo kompetenciu. Prestal teda pôsobiť ako člen predstavenstva technických služieb, predseda komisie sociálnej a bytovej a ako člen komisie pre výstavbu, územný plán a rozvoj.
 
Taktiež svoje zvolenie za  hlavného kontrolóra a ukončenie  pôsobenia v rade škôl oznámil aj štatutárom materských škôl na Jurkovičovej a Bratislavskej ulici. Potvrdenie o tom, že riaditeľky škôl jeho odstúpenie prijali, zdokladoval aj kópiami listov a doručenkami. „V septembri  som sa dozvedel, keďže mi prišla pozvánka na radu školy, že  primátor ešte nevykonal tento akt, pretože  ten, kto menuje, má aj odvolávať a on to ani po mojom vyzvaní neurobil,“ konštatoval. Povedal, že opätovne požiadal listom primátora aj v októbri, aby tak urobil. Stalo sa tak až 22. októbra. Týmto to hlavný kontrolór považoval za vybavené a vyriešené. Až do pondelka tohto týždňa.
 
Prečo teda mesto čakalo tak dlho a nekonalo? Je tu veľa nezodpovedaných otázok! Podľa vyjadrenia primátora čakali na analýzu zákona. Podľa nej  funkcia Alexandrovi Ernstovi zanikla. V stanovisku radnice sa však uvádza, že zo strany Alexandra Ernsta nedošlo k vzdaniu sa členstva v rade školy ani do 30 dní odo dňa účinnosti jeho ustanovenia do funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov. Mal vraj podať žiadosť o jeho odvolanie z funkcie člena rady školy. Alexander Ernst tvrdí, že primátor o tom vedel od začiatku samotnej voľby, ale nekonal a nekonal ani v októbri. „Myslím si, že veľmi účelovo začal konať teraz vo februári,“ hovorí Alexander Ernst.
 
Pripravená je už aj nová voľba
 
Primátor včera potvrdil, že dnes má byť pred poslancov predložený návrh o novej voľbe hlavného kontrolóra.
 
Alexander Ernst na jeho slová reagoval: „Hneď v pondelok som primátorovi oznámil, že považujem jeho list o zániku funkcie hlavného kontrolóra za bezdôvodný a že moja funkcia nezanikla. Súčasne  som mu oznámil svoje kroky, ktoré som vykonal, aby som mohol vo funkcii pôsobiť.“ Dodal aj, že naďalej chodí do práce a nariadil už aj ďalšie kontroly, ktoré sa majú konať na budúci týždeň v technických službách a v Materskej škole na Zemplínskej ulici.
 
Strach z kontrol?
 
Alexander Ernst otvorene hovoril aj o pravých príčinách zrušenia jeho funkcie. Má za to, že vedeniu radnice prekáža kontrolná činnosť na útvare hlavného kontrolóra a chcú ho takýmto spôsobom vyradiť „z hry“. Vypracovaný bol aj plán kontrol na prvý polrok. „Aj to nasvedčuje tomu, prečo primátor konal až teraz a nie v októbri. Poslanci ma zaviazali vykonať kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov uzatvorených  medzi mestom a technickými službami v oblasti nakladania s odpadmi. Bola vykonaná kontrola aj v dopranom podniku a na zimnom štadióne. O tú požiadal jeho správca sám,“ uzavrel Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta.
 
Primátor tvrdí, že sa kontrol nebojí a jeho vzťah s hlavným kontrolórom je korektný. „Plán kontrol schvaľuje zastupiteľstvo.“
 
Zákon radnici vysvetľujú anonymní občania!
 
Primátor Pavel Hagyari tvrdí, že na základe podnetu od dvoch občanov, ktorý došiel v januári, zistili, že došlo k porušeniu zákona o obecnom zriadení. Toto porušenie spôsobilo, že zánik funkcie nastal okamihom zvolenia, alebo uplynutím tridsiatich dní. Vedenie radnice tiež potvrdilo, že problémom je členstvo v rade školy. „Povinnosťou kandidáta je vzdať sa takejto funkcie, doručiť písomné vzdanie sa primátorovi,“ tvrdí Pavel Hagyari. To si však radnica začala preverovať až v januári, teda tri mesiace po tom, čo primátor Alexandra Ernsta z rady škôl odvolal. Zo strany mesta bola na podnet občana urobená právna analýza a tá vraj potvrdila, že funkcia zanikla zo zákona ešte v minulom roku. To, že Alexander Ernst požiadal o uvoľnenie z funkcie listami priamo riaditeľky škôl, nie je podľa mestského právnika oficiálne vzdanie sa funkcie.
 
Právnici mesta tiež tvrdia, že funkcia zanikla zo zákona a dnes to poslanci dostanú na vedomie. Potvrdil tiež, že de facto, keďže zanikla funkcia hlavného kontrolóra 1. augusta, kontroly sú neplatné a mesto pol roka nemalo hlavného kontrolóra...


 

Diskusia k článku