Odchod za prácou v minulosti – vážny problém

Odchod za prácou v minulosti – vážny problém

Región Šariša i samotný Prešov zápasil v závere 19. a na začiatku 20. storočia s mnohými problémami. Vysoká nezamestnanosť, chýbajúci priemysel a celkovo nízka životná úroveň viedli prirodzene k hľadaniu nových možností na lepší život.

 Za prácou do cudziny

Jednou z nich bol odchod za prácou a zárobkom do cudziny. Túto možnosť využívalo postupne stále viac tunajších obyvateľov. Vycestovať na druhý koniec sveta pritom pre jednotlivca, najmä ak pochádzal z odľahlejších častí regiónu a nemal často ani základné vzdelanie, nebolo vôbec jednoduché. Chýbala znalosť cudzích rečí, ťažkosti spôsobovalo aj nájdenie najvýhodnejšieho spojenia, či splnenie podmienok dopravných spoločností, resp. krajín, do ktorých ľudia smerovali. Preto sa rýchlo objavil celý rad sprostredkovateľov, ktorí ponúkali záujemcom o cestu za prácou všestrannú pomoc. I keď sa medzi nimi našlo viacero podvodníkov, mnoho agentov úspešne pôsobilo celé desaťročia, pričom väčšinou pomáhali často tým najchudobnejším...

Diskusia k článku