Slovenská  „Madam Curie“: „Keď počujem slovo atóm, nepredstavím si ho, ale rozložím...

Slovenská „Madam Curie“: „Keď počujem slovo atóm, nepredstavím si ho, ale rozložím...

Veronika Drábová má ešte len dvadsaťosem rokov a už robí vo svete dobrú reklamu všetkým východniarom. Toto krehké stvorenie sa totižto venuje jadrovej chémii a rádioekológii. V preklade študuje jadrovú chémiu na Komenského univerzite. Slovenská „Madam Curie“ sa podľa svojich slov vždy snaží hľadať nové spôsoby riešenia danej problematiky, rada čelí novým výzvam a pokladá sa za spoľahlivého a komunikatívneho človeka s chuťou naučiť sa niečo nové. Vo všetkej skromnosti plánuje úspešne obhájiť dizertačnú prácu a potom si nájsť svoje miesto pod Slnkom, kde sa budem môcť venovať vede a robiť všetko to, čo ju robí šťastnou.

Ako sa dievča z Gregoroviec dostane k jadrovej chémii?
 
  • Pred takmer desiatimi rokmi som nastúpila na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave do prvého ročníka odboru Chémia. Po dvoch rokoch, keď nadišiel čas vybrať si špecializáciu, rozhodla som sa pre jadrovú chémiu. Najväčšiu zásluhu na tom mal vtedy vyučujúci, teraz už môj kolega, ktorý za mnou prišiel s tým, že si ma na seminároch všímal a videl vo mne určitý potenciál. Oslovil ma s tým, že vraj mám logické myslenie, ktoré je pre vedca veľmi dôležité, odviedol ma na Katedru jadrovej chémie, postavil ma pred dvere, zaklopal a ušiel (smiech). Hodil ma do vody... Za pár minút som si už vyberala tému bakalárskej práce a už nebolo úniku (smiech).
 
Rastú jadroví chemici na stromoch?
 
  • Študijný odbor - Jadrová chémia a rádioekológia, je možné študovať na Slovensku len v Bratislave. Každý rok úspešne ukončí štúdium na katedre asi päť študentov. Uprednostňuje sa teda kvalita pred kvantitou.
 
Má jadrová chémia na Slovensku vôbec zázemie a uplatnenie? 

Diskusia k článku