Priechod pre chodcov na Obrancov  mieru je nebezpečným miestom

Priechod pre chodcov na Obrancov mieru je nebezpečným miestom

Situácia na ulici Obrancov mieru sa začína z hľadiska dopravy komplikovať. Lokalita je po dokončení miniobchvatu pri ZVL a plynulejšej premávke z Nábrežnej komunikácie na Obrancov mieru zahustená. Vozidlá idú rýchlo a priechod pre chodcov na Obrancov mieru pri štátnom podniku Lesy SR sa stal nebezpečným miestom. Mimochodom, podľa posledného sčítania dopravy cez Obrancov mieru prejde denne 25-tisíc vozidiel, čo je už takmer toľko, ako po Levočskej.

Master plán je hotový, poslanci ho budú schvaľovať

Master plán je hotový, poslanci ho budú schvaľovať

Na Mestskej rade sa jej členovia mali možnosť zoznámiť s ucelenou stratégiou dopravy, takzvaným Master plánom. Pre mesto ho vypracovala česká spoločnosť NDCon za 700-tisíc eur. V materiáli sú analýzy súčasnej dopravy aj východiská pre riešenia do budúcnosti. Odporúčania sú dlhodobé a ponúkajú systémové riešenia do roku 2040. Autori na toto obdobie navrhli mestu 6 strategických cieľov, 35 opatrení a 136 projektov.

Prešovčania sú nedočkaví, chcú poznať detaily Master plánu

Prešovčania sú nedočkaví, chcú poznať detaily Master plánu

Je takmer verejným tajomstvom, že Prešov už má spracovaný závažný a rozsiahly dokument, Master plán (Stratégia udržateľného rozvoja dopravy). Ľudia by chceli poznať jeho obsah a niet sa čomu čudovať. Veď posledný generel dopravy, ktorý mesto malo, bol z roku 1988. Faktom tiež je, že v Prešove sa hromadili, ale neriešili dopravné problémy minimálne 30 rokov. Nový Master plán by mal priniesť komplexnú víziu do roku 2045.

Stavbárov nezastavila ani zima, na Levočskej sa už črtá protihluková stena

Stavbárov nezastavila ani zima, na Levočskej sa už črtá protihluková stena

Na rozširovaní komunikácie Levočská - Obrancov mieru sa pracuje aj v zime. Investor, teda Slovenská správa ciest (SSC), by práce mala dokončiť do konca tohto roku. Preložky inžinierskych sietí sú už urobené a v náznaku sa už ukazujú aj základy protihlukovej steny. Najzložitejšou časťou stavby bude nový mostný objekt, po pravej strane terajšieho, v smere na Poprad. Ten by mali odovzdať do užívania už v lete 2019. Nasledovať bude obnova terajšieho mosta a úprava železničného priecestia.

Každá dáma si príde na svoje...

Každá dáma si príde na svoje...

Srdečne Vás pozývame...

Srdečne Vás pozývame...

Aj štvrtý výherca bude mať štedré Vianoce vďaka OC Solivaria

Aj štvrtý výherca bude mať štedré Vianoce vďaka OC Solivaria

Pani Erika mala veľkú radosť...

Plán investícií vyvolal búrku nespokojnosti, odhlasovali len jednu časť

Plán investícií vyvolal búrku nespokojnosti, odhlasovali len jednu časť

Plán investícií na rok 2019 s výhľadom na obdobie 2020-21 vyvolal búrlivú diskusiu medzi poslancami. Kritizovali výber akcií, ale aj fakt, že plán nebol prerokovaný v príslušnej komisii, ani vo výboroch mestských častí (VMČ). Niektorí namietali, že aj stavby, ktoré boli kryté rozpočtom, sa zase odsúvajú.

Odhlasovali zmeny v rokovacom poriadku zastupiteľstva, mestskej rady aj komisií

Odhlasovali zmeny v rokovacom poriadku zastupiteľstva, mestskej rady aj komisií

Novela zákona o obecnom riadení priniesla niekoľko zmien, preto sa aj v prešovskom mestskom zastupiteľstve schvaľovali dodatky k rokovaciemu poriadku. Zdanlivo formálna záležitosť však opäť vyvolala búrku odporu. Tá sa týkala požiadavky, aby niektorí poslanci dostávali materiály aj naďalej v písomnej podobe. Radnica však chce, aby už rešpektovali digitálne zastupiteľstvo. Napokon, podklady na zasadnutie mávajú okolo 500 strán a poslancov je 31.

V Brezovici otvorili nové tréningové ihrisko s umelým trávnikom

V Brezovici otvorili nové tréningové ihrisko s umelým trávnikom

(jm) - Hoci to bolo pred necelým mesiacom, ešte vždy sa o tom medzi fanúšikmi prešovského a sabinovského okresného futbalu hovorí. A možno ešte nejaký čas bude, no dôležité je aby, „dobrá vec“, ktorá sa podarila, slúžila všetkým čo najdlhšie. Nuž, čo a kde sa na Katarínu udialo?