Je to s kostolným poriadkom? Vedenie kraja tají dôvody, prečo riaditeľom „ponúka“ dohody o rozviazaní pracovného pomeru

Je to s kostolným poriadkom? Vedenie kraja tají dôvody, prečo riaditeľom „ponúka“ dohody o rozviazaní pracovného pomeru

(ado) - Je naozaj všetko na Úrade Prešovského samosprávneho kraja s „kostolným poriadkom“? Aj napriek tomu, že sa župan Milan Majerský počas svojej inaugurácie nechal počuť, že veľké čistky robiť nebude, opak je ale pravdou. Doteraz z úradu odišlo viac než štyridsať zamestnancov, ako sme sa z dobre informovaného zdroja dozvedeli, údajne všetci odišli dohodou, ktorú „museli“ podpísať. Vraj bežný scenár bol taký, že si ich vedenie zavolalo vždy popoludní a predostrelo im už hotové dohody. Podobné praktiky „použili“ aj v piatok v prípade riaditeľov sociálnych zariadení v pôsobnosti PSK.

R. Mochnacký: „Občan má v tomto pravdu, keď píše, že stromy sú neodborne orezávané“

R. Mochnacký: „Občan má v tomto pravdu, keď píše, že stromy sú neodborne orezávané“

(pv) - Nedávno sme do redakcie dostali podnet od Prešovčana Martina Kovalíka týkajúci sa mestskej zelene. Neskrýval svoje pohoršenie nad tým, ako mesto zaobchádza so zeleňou.

Konečne! Dočkajú sa prechodu pre chodcov

Konečne! Dočkajú sa prechodu pre chodcov

(šaja) - Kontrolovať autá vo vnútrobloku, rozšíriť chodníky a tiež konečne zriadiť prechod pre chodcov – toto všetko žiadajú Prešovčania od kompetentných. Tvrdia, že vyriešenie týchto problémov by im zlepšilo kvalitu a bezpečnosť bývania v našom meste. Niektoré požiadavky sú na stole radnice od poslancov už dlhodobo.

Preč so škaredými chodníkmi: Tu je riešenie! Úradníci, ktorí sú zodpovední za bežnú údržbu, by mohli absolvovať občas exkurziu n

Preč so škaredými chodníkmi: Tu je riešenie! Úradníci, ktorí sú zodpovední za bežnú údržbu, by mohli absolvovať občas exkurziu n

(šaja) - V katastrofálnom stave sú niektoré cesty a chodníky v našom meste. Radnica míňa vysoké sumy na ich opravu a údržbu a možno by pritom len stačilo zmeniť materiál, z ktorého sú urobené. O tom, že sa na opravy používajú zastaralé materiály, poukázal v jednom z predchádzajúcich rozhovorov poslanec Rastislav Mochnacký.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb: Skôr ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi

Komunitné plánovanie sociálnych služieb: Skôr ako o ľuďoch rozhodneš, poraď sa s nimi

Ako pomôže mesto ohrozeným skupinám? Aké služby im poskytuje? Čo plánuje v tejto oblasti? Na tieto a ešte mnohé ďalšie otázky odpovedá pripravovaný strategický dokument - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025. Pripomienkovať ho môžu aj Prešovčania. O čo konkrétne ide, vysvetlili v rozhovore vedúca odboru sociálnych služieb Mária Humeníková a vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov Jana Zakarovská.

Architektka Zora Pauliniová: Zapojenie verejnosti predchádza konfliktom

Architektka Zora Pauliniová: Zapojenie verejnosti predchádza konfliktom

Keď sa povie participácia občanov, mnohí nevedia o čo vlastne ide a ako takáto spolupráca vyzerá. Aj tejto téme sa venovala Zora Pauliniová na spoločnej diskusii k tvorbe Manuálu verejných priestranstiev v Prešove.

Medzinárodný rozhodca J. Durlák jubiluje: Cigánka mu vyveštila 120 rokov života

Medzinárodný rozhodca J. Durlák jubiluje: Cigánka mu vyveštila 120 rokov života

Väčšina mužov sa neurazí, ak prezradíme ich vek. V prípade dnešného oslávenca Jozefa Durláka je to priam vyznamenaním. Asi nikto by mu totiž nehádal dnešné osemdesiatiny, v jeho prípade naozaj platí, že vek je len číslo.

O. Nováček: Verejný priestor tvorí akúsi kostru mesta

O. Nováček: Verejný priestor tvorí akúsi kostru mesta

Čo sa skrýva pod pojmom Manuál verejných priestorov? Akýsi úvod do tejto témy sme už priniesli v rozhovore s hlavnou architektkou Máriou Čutkovou a Vladimírom Krištofom z Odboru hlavného architekta mesta.

R. Dupkala: Áno, pán Belý je môj priateľ. Táto sťažnosť ale nie je náhodná!

R. Dupkala: Áno, pán Belý je môj priateľ. Táto sťažnosť ale nie je náhodná!

Nedávno sme priniesli článok, v ktorom sme písali o sťažnosti proti činnosti komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej. Tú na radnicu zaslali obyvatelia bytov na Mukačevskej ulici č. 23.

Odkaz úradníkov našej redakcii: „Nájdite majiteľa pozemkov a my budeme konať“

Odkaz úradníkov našej redakcii: „Nájdite majiteľa pozemkov a my budeme konať“

(šaja) – O čiernej skládke za zastávkou Sibírska sme vás v našom denníku informovali pred niekoľkými dňami. Uviedli sme, že vlastníci pozemkov nemajú záujem o udržiavanie svojich parciel a že ich musí v tejto záležitosti suplovať obec Ľubotice. Vo veľkých kríkoch vyhľadávajú neprispôsobiví občania útočisko, kde vyhadzujú nepotrebné pneumatiky, matrace a obaly z rôznych potravín.