Portál Prešovského večerníka je čiastočne spoplatneným portálom. 

Prvým krokom zakúpenia online verzie nášho denníka je bezplatná registrácia na našom portáli. 

Pre zakúpenie online verzie denníka Prešovského Večerníka je potrebné vyplniť Objednávkový formulár a vybrať si spôsob platby. 

Online verziu denníka je možné si predplatiť na jeden rok. Cena predplatného je 60 € s DPH. 

Platbu je potrebné uskutočniť na:
UniCreditBank Slovensko
č.ú.: 11 66 737 007/1111  (IBAN SK1411110000001166737007)

Prístup k online verzii denníka každý čitateľ získa až po prijatí platby, v prípade firiem až po uhradení faktúry, ktorá bude odoslaná na uvedené fakturačné údaje.