Plošnú reklamu prijímame osobne v redakcii na Jarkovej 2 v Prešove alebo emailom na inzercia@povecernik.sk vo formátoch  PDF, EPS, CDR (do verzie 13, písma prevedené do kriviek), JPG (vo vysokom rozlíšení).


Všetky podrobné informácie  nielen o veľkosti reklamy a jej cenách nájdete na prvej strane vpravo v cenníku inzercie