Prvý na Slovensku. Bezpečný dom pre ženy dostal od poslancov zelenú

Prvý na Slovensku. Bezpečný dom pre ženy dostal od poslancov zelenú

Už dlhší čas sa Záujmové združenie žien Mymamy pomáhajúce ženám, ktoré prežili domáce psychické či fyzické násilie, snažilo získať priestory od mesta na dlhodobý prenájom. Združenie má účel nájmu jasný. Chce vytvoriť prvý Bezpečný dom pre ženy na východe, respektíve na Slovensku. Mymamy žiadalo od mesta budovu dnes opustenej a nevyužívanej materskej školy na Šidlovci. Poslanci v októbri ich zámer nepodporili. Pred časom však konečne uľahčili cestu ku vzniku centra, kde nájdu útočisko týrané ženy so svojimi deťmi. Viac o projekte Bezpečný ženský dom povedala Apolónia Sejková, štatutárka ZZŽ MyMamy.

* Poslanci konečne po vašich dlhších snahách odklepli žiadosť o dlhodobý prenájom bývalej materskej školy na Šidlovci. Ako bude vznikať prvý Bezpečný dom pre ženy?
 
- Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer nájmu, nemáme však ešte schválenú nájomnú zmluvu. Prenájom sme získali na dvadsať rokov. Mesto nám minulý rok ponúklo na prenájom bývalú pekáreň na Šidlovci. Usúdili sme však, že nevyužívaná škôlka bude pre naše potreby lepšia, aj preto, že je v centre obytnej zóny. Je to veľmi pekný objekt, je ho škoda a keď sa niekto nepustí do jeho rekonštrukcie, tak časom spustne úplne. Stav budovy nie je najlepší. Posledný nájomcom  bola učňovská škola, tá priestory využívala na dielne. Ostali tam ešte nejaké stroje. V objekte tečie strecha, parkety sú vyduté a podobne.
 
* Aká bude kapacita ubytovania a pre koho bude prioritne určený?
 
- Ak získame požadované zdroje, žiadosť musíme podať do 1. júla, musíme ošetriť základné veci ako strechu, podlahy, okná, zmeniť dispozície objektu tak, aby vyhovovali na ubytovanie klientok s deťmi. Izby budú so samostatným kuchynským kútikom a samostatným hygienickým zázemím. Každá žena so svojimi deťmi  bude mať zabezpečené základné potreby. Vytvoriť by sa malo minimálne šesť ubytovacích jednotiek. Momentálne máme kapacity pre tri ženy v byte, ktorý prevádzkujeme ako zaradenie núdzového bývania. Čo však nepostačuje.  
 
* Funguje už zariadenie tohto typu na Slovensku?
 
- Bezpečný ženský dom, ktorý spĺňa všetky európske štandardy Rady Európy, pre poradenstvo a pomoc  ženám zažívajúce násilie ešte na Slovensku neexistuje. V súčasnosti sa chystá zriadiť takéto zariadenie Bratislavský samosprávny kraj. My sa pokúšame na východe zriadiť niečo podobné. Myslíme si, že bezpečné ženské domy by mali postupne začať vznikať vo všetkých regiónoch.
 
* Aká je momentálne situácia, koľko žien v Prešovskom kraji potrebuje, respektíve využíva vašu pomoc?
 
- V našej databáze je v súčasnosti približne dvesto klientok. Čo sa týka  potreby ubytovacích kapacít, tie sa menia. Vždy to závisí aj od toho, ako sú na tom aj ďalšie zariadenia v rámci kraja. Spolupracujeme aj s domovmi sociálnych služieb, krízovými centrami a podobne. Ale odkedy prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania, od roku 2008, tak sa ešte nestalo, aby sme mali voľnú kapacitu. Vždy je plne obsadený. Problémom  je, že nie je napojený ani  na  záchranný bezpečnostný pult, čo by  podľa európskych štandardov malo takéto bývanie mať. Nie všetkým klientkam teda poskytujeme bývanie. Vyžívajú najmä naše poradenské služby. O bývanie má momentálne záujem asi šesť žiadateliek. Samozrejme, mnohé klientky sa snažia situáciu vyriešiť bez toho, aby išli do náhradného bývania, alebo do špecializovaného zariadenia. Hovorí sa, že nie je dopyt po službách, ale špecifické služby vlastne nie sú. Je to začarovaný kruh. Máloktorá žena zo  štandardného prostredia pôjde bývať na charitu  alebo do nejakého zariadenia, kde sú rôzne typy sociálnych deviácií a určite tam nepôjde s deťmi. Teda buď zotrváva so zneužívateľom alebo využíva pomoc príbuzných. Predpokladáme však, že ak sa nám podarí také špecifické zariadenie určené pre ženy vybudovať, ten záujem sa zvýši.
 
* Ako dlho môžu ženy ostať v takomto špeciálnom zariadení?  
 
- Podľa európskych noriem pobyt v zariadení nie je časovo limitovaný.  Ženy v ňom majú zotrvať tak dlho, ako potrebujú. Z našich skúseností  však vyplýva, že pobyt v zariadení dlhšie ako jeden rok je nemotivujúci. Stráca sa motivácia a vezú sa sociálnym systémom. V súčasnosti sú zariadenia núdzového bývania podľa zákona určené na krátkodobé bývanie do troch  mesiacov,  to je zase veľmi krátke. Ak si žena potrebuje vyriešiť rozvod, trestné konanie, zariadiť si aj finančnú situáciu, určenie výživného na deti to je do troch mesiacov nemožné. My  máme vnútornú dohodu na rok. Bezpečný ženský dom je len začiatkom. Žena sa  musí postaviť na vlastné nohy. Na východe je to veľmi ťažké. Ak ide o viacdetné matky s nižším vzdelaním, ale problém nájsť si prácu majú aj vysokoškoláčky. Teda často nový štart padá na finančnej nezávislosti.
 
* Čo bude okrem ubytovania poskytovať Bezpečný ženský dom?
 
- Špecifikom ženského domu bude, že subjekt bude poskytovať komplexné služby. Psychologické poradenstvo, sociálne aj právne. Dôležitý je tiež priestor pre  spoločné aktivity, podporné skupiny a pre ďalšie vzdelávanie. Už v súčasnosti pracujeme na projektoch, ktoré pomáhajú ženám uchytiť sa na trhu práce. Do budúcna by sme chceli, ak nám to priestory dovolia, vytvoriť aj chránenú dielňu. Chceme pracovať aj s obyvateľmi na Šidlovci, aby nemali obavy z toho, že do ich okolia príde nejaká problematická klientela. Naopak, boli by sme radi, aby aj oni pracovali s tými klientkami a pomohli im pri tom zabývaní, aby po tom násilí a sociálnej izolácie si zvykli na to, že sú časťou nejakého normálneho celku, komunity. Chceli by sme, aby ten priestor slúžil aj pre obyvateľov.
 
* Využívajú vaše služby len Prešovčanky?
 
- Mávame ubytované nielen pre Prešovčanky, ale aj klientky z okolia. Odporúča  sa  v niektorých prípadoch aj úplne zmeniť prostredie, v ktorom klientka doteraz žila. Spolupracujeme s centrami po celom Slovensku. Za ten čas, ktorý fungujme, sa to však stalo len dvakrát, že sme poslali klietky mimo Prešov. Bolo to bezpečnejšie. Ale problémom je, ak tu ženy  majú prácu a všetko príbuzenstvo. Máloktorá žena chce odísť. Chcú viesť normálny život, ale nechcú odísť do iného mesta.
V súčasnosti máme v byte jednu klientku, ktorá je z Prešova, dve z okolia. V jednom prípade ide o klientku, ktorá mala problémy nielen so svojim partnerom, ale aj s rodinou. Ju aj dcéru fyzicky aj psychicky ohrozovala jej matka. Riešime aj úpravu styku s otcom. Hľadáme ďalšie možnosti naštartovania života. Má tú výhodu, že je aspoň zamestnaná. Sú to často príbehy nielen týraných žien, ale aj ich detí. U nás v zariadení končia ženy, ktoré bohužiaľ nemajú podporu  v rodine. Väčšinou, ak sa niekde vyskytne násilie a tá žena nájde podporu v rodičoch alebo v súrodencoch alebo v širšej rodine, pomoc je veľmi efektívna. 

Diskusia k článku