Dekanka Fakulty zdravotníckych odborov prof. A. Eliášová získala prestížne ocenenie

Dekanka Fakulty zdravotníckych odborov prof. A. Eliášová získala prestížne ocenenie

(ap) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenila na celonárodnej úrovni tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek. Mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva získala dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku konal v Bratislave jubilejný desiaty ročník slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia Biele srdce, ktorého sa zúčastnilo 250 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na celonárodnej úrovni ocenila 19 sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi (z toho 15 sestier a 4 pôrodné asistentky), 6 sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, 5 sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg a jedno ocenenie v kategórii Celoživotný prínos, ktoré bolo udelené prof. Eliašovej z Prešovskej univerzity. „Profesorka Eliášová celý život zasvätila vzdelávaniu iných, seba nevynímajúc. V súčasnosti zastáva funkciu dekanky Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá sa pod jej vedením vypracovala na modernú, progresívnu a rýchlo rozvíjajúcu vzdelávaciu inštitúciu,“ vyzdvihol člen Prezídia a Rady SKSaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD.Radosť neskrýva ani čerstvá držiteľka ocenenia Biele srdce. „V prvom rade je to pocit veľkej zodpovednosti, zamyslenia sa nad tým, čo všetko som za tie roky v školstve prežila, čím všetkým prešla. Zároveň je to obrovská radosť, ale aj dojatie z toho, že ľudia, ktorí dali návrh na ocenenie, si moju prácu vážia a dokážu ju aj ohodnotiť. Ďalším momentom je aj pocit zodpovednosti do budúcna. Ocenenie ma totiž veľmi zaväzuje k tomu, aby som svoju prácu ešte viac zlepšila, lebo vždy sa veci dajú robiť kvalitnejšie, využiť svoje skúsenosti a odovzdať ich mladším, aby mohli neskôr pokračovať v mnou začatom diele. S každým rokom získava človek nové skúsenosti, ktoré ho môžu obohatiť a posunúť ďalej. Ide len o to, byť otvorený novým možnostiam a nebáť sa vstúpiť do neznáma. Veď všetko je raz prvýkrát. Úspech  je relatívny a sláva pominuteľná. Dôležité je žiť život spôsobom, v ktorom sa správame k iným ľuďom ako k cieľom a nie ako k prostriedkom. Ak to uplatníme aj k práci, potom nastane radosť, šťastie a možno aj úspech,“ vyjadrila svoje pocity prof. Anna Eliašová. Zároveň dodala, že udelené ocenenie nepatrí len jej, ale aj všetkým kolegyniam a kolegom z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, ktorí poctivou, každodennou prácou spojenou s nemalým úsilím a entuziazmom plnia náročné a vysoké ciele, ktoré si fakulta vytýčila.

Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. 

 

– pôvodným povolaním pôrodná asistentka s vysokoškolským vzdelaním vo všetkých stupňoch, bola v januári 2009 vymenovaná prezidentom SR za profesorku ošetrovateľstva a v tom istom roku jej bol udelený čestný titul Doctor honoris causa Užhorodskej národnej univerzity. Zaslúžila sa o vznik Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá svoju históriu začala písať v akademickom roku 2002/2003 ako prvá fakulta na Slovensku vychovávajúca a vzdelávajúca zdravotníckych pracovníkov.  Bola členkou evalvačnej komisie pred vstupom do Európskej únie, je členkou poradného zboru Ministerstva zdravotníctva SR, členkou expertnej skupiny pre posudzovanie študijných programov, ako aj členkou Národného programu pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek pri SKSaPA. Bola taktiež menovaná za odborného experta Akreditačnej komisie pri MZ SR pre odbor pôrodná asistencia. Životným krédom prof. Anny Eliašovej je citát francúzskeho prozaika – Romaina Rollanda: „Nič v živote človeka nie je také ťažké, čo by vlastným úsilím nemohol dosiahnuť.“

Diskusia k článku