Prešov sa pýši aj lukostreleckým klubom: Najmladšia členka má deväť rokov!

Prešov sa pýši aj lukostreleckým klubom: Najmladšia členka má deväť rokov!

Lukostreľba patrí medzi najstarší a najmasovejší šport fungujúci na existenčnej (lov lukom ako forma zabezpečenia obživy) rekreačnej až profi-športovej úrovni na všetkých kontinentoch. Bola a je propagovaná od filmovej tvorby až po odborné publikácie so špecifickým otázkami týkajúcimi sa tohto športu.

Na Slovensku je v súčasnosti 23 klubov registrovaných  v Slovenskom lukostreleckom zväze /SLZ/, ktorý ich zastrešuje  a do 30 klubov registrovaných  pod Slovenskou lukostreleckou  asociáciou  3D  lukostreľby /SLA 3D/, ktorá je členom SLZ. Ako je tento šport rozvinutý v Prešove, sme sa opýtali Mariána Antala, šéfa  klubu a zároveň aj trénera.
Cieľom v rámci propagácie tohto športu je zviditeľniť ho v našom regióne Prešova a rozvinúť spoluprácu s klubmi  z východnej časti Slovenska od Kežmarku cez Prešov, Košice, Michalovce, Moldavu nad Bodvou, Jasov a, samozrejme, aj s klubmi so zameraním na 3D lukostreľbu.   Patrí tu Nimrod-Veľké Kapušany, TAZ Leles, LK Divín, LK Rimavská Sobota, kde vyrastajú mladí talentovaní lukostrelci so zameraním na tradičné poňatie športu,“ rozhovoril sa na úvod. 
V tomto druhu športu sa presadzujú skôr silné individuality s vlastnosťami introvertov formované silnou osobnosťou trénera. Sú schopní podať špičkový výkon za každej situácie. Nepotrebujete svalové objemy, skôr jemnú motoriku podporenú silnou mentálnou stabilitou so schopnosťou precízne opakovať potrebné úkony. A, samozrejme,  s patričnou technickou podporou podľa charakteru lukostreľby. Je to vidieť v súťažiach  družstiev, kde bez potenciálu týchto silných individualít v tíme nie je šanca na medailové umiestnenie.
„Ide sa o nový druh športu i v rámci športových aktivít mesta Prešov, myslím, že posilní športové povedomie metropoly Šariša a pomôže zviditeľniť sa „Koňarom“ i na tomto poli. Prešov  má veľmi veľký športový potenciál, technické zázemie, služby  a spolu s výbornou geografickou polohou sa môže stať  jedným z centier rozvoja na východe Slovenska. Verím, že si získa aj srdcia a podporu ako vedenia mesta i podnikateľskej sféry. Činnosť v lukostreleckom klube sa v mnohom podobá činnosti ako v ostatných športových kluboch zameraných na dosahovanie určitého výkonnostného levelu  jedinca podľa určitých naplánovaných opatrení či tréningov,“ uviedol ďalej Marián Antal a na záver doplnil pár zaujímavostí:  „Dnes evidujeme v klube X-FOCUS Prešov osem členov so zameraním  na terčovú i 3D lukostreľbu. Najmladším členom je deväťročná Ivanka Kapitánová, najstarší člen oslávi sedemdesiatku na budúci rok. Prihlásiť  sa môže každý, kto má záujem o tento druh športu a rešpektuje pravidlá klubu a plní si svoje povinnosti vyplývajúce  z konceptu jeho športovej prípravy. Deti do pätnásť rokov potrebujú súhlas zodpovednej osoby a tréningu i preteku sa zúčastňujú v sprievode tejto osoby. Novému  členovi poradíme a zabezpečíme, po konzultácií, výbavu vhodnú s ohľadom na jeho vek, fyzický fond a druh lukostreľby, ktorej sa chce venovať. Terčovej, 3D, rekreačne alebo vrcholovo.“   
Sídlo, resp. miesto kde môžete vidieť alebo nájsť týchto nadšencov lukostreľby je v areáli Strednej lesníckej školy v Prešove na Kollárovej ulici pod Kalváriou. Tréningy sú zatiaľ do októbra trikrát týždenne, neskôr sa plánujú 2x týždenne v hale. Klub oficiálne existuje 3 mesiace  s asi dvojročnou neoficiálnou aktivitou od roku 2011, keď sa Mariánovi Antalovi podarilo skontaktovať zopár nadšencov pre tento šport, zabezpečiť im potrebnú technickú výbavu a postupne ich zasvätiť do tajov športu. Dvaja už absolvovali vlani pretek ich výkonnostnej úrovne s prijateľným výsledkom.

Diskusia k článku