Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

Na dani z motorových vozidiel za minulý rok zaplatili podnikatelia viac než 141 miliónov eur. Je to o šesť miliónov eur viac ako v predošlom roku. Daň z motorových vozidiel je príjmom pre vyššie územné celky. Prešovský získa na svoje konto viac ako 14 miliónov eur.

Pri podávaní daňových priznaní bolo dôležité, v ktorom kraji mali podnikatelia automobil prihlásený. V ňom bolo treba daňové priznanie nielen podať, ale daň aj zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania bol do 31. januára 2014.
 
„V praxi to znamenalo, že hoci firma sídli v Bratislave, služobné autá mohla mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel musela podávať v Trenčíne. Ak mala firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch, podávala viac daňových priznaní a platila daň v každom kraji osobitne,“ vysvetlila Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR.
 
 Daň z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu jednotlivých vyšších územných celkov a finančná správa túto daň len vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sadzbu dane tiež určujú jednotlivé VúC. Prešovský samosprávy kraj na dani z motorových vozidiel „vyzbieral“ 14 737 000 eur.
 
Počet vozidiel uvedených v daňových priznaniach tiež medziročne stúpa. Kým v roku 2012 podnikatelia uviedli v daňových priznaniach 588 633 motorových vozidiel, v roku 2013 to bolo 611 014 automobilov.

Diskusia k článku