Najvyššiu daň platí Divadlo Jonáša Záborského

Najvyššiu daň platí Divadlo Jonáša Záborského

Organizácie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zaplatia ročne daň z nehnuteľnosti vo výške 84 434 eur. Kým školy a školské zariadenia sú v zmysle zákona o dani z nehnuteľnosti od tejto dane celoplošne oslobodené, 28 kultúrnych inštitúcií a 27 zariadení sociálnych služieb sa odpustenie dane netýka. Prípadná úľava a jej výška je podmienená ústretovosťou jednotlivých miest a obcí.

 Celý článok v knižnici online platenej verzie denníka.

Diskusia k článku