Koľko zarobili naši krajskí politici?  Ani veľa, ani málo...

Koľko zarobili naši krajskí politici? Ani veľa, ani málo...

Kto koľko zarobil a čo vlastnil? Téma, ktorú veľmi radi rozoberáme, zvlášť keď ide o politikov. V slušnej spoločnosti by sa vraj sa o peniazoch nemalo nehovoriť, no v prípade verejných činiteľov to neplatí. Prešovský samosprávny kraj zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2013. Je to veľa či málo?

Ján Ahlers vykonával podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v dvoch súkromných firmách a pôsobil tiež ako zamestnanec Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Priznal príjem z výkonu verejnej funkcie vo výške 293,15 eur a príjem z iných zamestnaní či funkcií v sume 51 406,22 eur. Uviedol tiež, že mal vklady v bankách a zariadenie bytu.
 
 Miroslav Benko, ktorý okrem verejnej funkcie poslanca MsZ Prešov, pracovali v Krajskom úrade životného prostredia Prešov (do 30.9.2013) a od 1.10.2013 na Okresnom úrade Prešov. Uviedol, že jeho príjmy z výkonu verejnej funkcie boli 4741,32 eur a príjmy z iných zamestnaní či funkcií 30 539,07 eur. Priznal tiež vlastníctvo orných pôd a vklady v bankách...

Zvyšok príspevku o platoch krajských politikov si môžete prečítať v dnešnom Prešovskom večerníku, ktorý je aktuálne už v predaji. 

Diskusia k článku