Kde je vaše dieťa, keď nie je v škôlke? Nahláste to úradom

Kde je vaše dieťa, keď nie je v škôlke? Nahláste to úradom

Od 1. februára, začína platiť nová povinnosť pre rodičov. Po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa musia oznámiť úradu práce, kde a ako sa stará o dieťa. Stačí to oznámiť jednorazovo. Nové oznámenie treba poslať v prípade, ak sa niečo zásadné zmení. Ak tak neurobia hrozí, že prídu o peniaze.

Celý článok v knižnici online platenej verzie denníka.

Diskusia k článku