Víťazi národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality v roku 2013 sú už známi.

Víťazi národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality v roku 2013 sú už známi.

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti /EUCPN/ organizuje každý rok Konferenciu o najlepšej praxi spojenú s vyhodnotením súťaže ECPA – Európska cena za prevenciu kriminality. Témou roku 2013 bola „Prevencia domáceho násilia“. Na Slovensku sa do národného kola prihlásili štyri projekty, z ktorých víťazný PANDORINA SKRINKA zastupoval SR v medzinárodnom kole ECPA vo Vilniuse. Predložilo ho ZZŽ MyMamy z Prešova.

Celý článok v knižnici online platenej verzie denníka.

Diskusia k článku