Nové prístroje, ktoré dostala prešovská nemocnica pomôžu zachraňovať život predčasne narodených detí

Nové prístroje, ktoré dostala prešovská nemocnica pomôžu zachraňovať život predčasne narodených detí

Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov rozšírilo svoje prístrojové portfólio o nové moderné prístroje na záchranu predčasne narodených detí. Od občianskeho združenia (OZ) Malíček získalo prístroje na podporu dýchania, liečbu žltačky ako aj na ventilačnú podporu novorodencov v celkovej hodnote 39 871 eur. Prístroje bolo možné zakúpiť vďaka výťažku z posledného ročníka Plesu v opere.

Starostlivosť o predčasne narodené deti si vyžaduje špeciálnu prístrojovú techniku, a to najmä v súvislosti so  závažnými poruchami dýchania, okysličovania krvi, ťažkými poruchami trávenia a mnohými ďalšími závažnými ochoreniami a komplikovanými stavmi. Nároky na starostlivosť stúpajú najmä v súvislosti s počtom predčasne narodených detí.
Na východe Slovenska bol do roku 2010 zaznamenaný nárast predčasne narodených detí, a to až o 30 percent. Potešujúcou správou je, že situácia sa však postupne stabilizuje. „Prešovské perinatologické centrum – oddelenie neonatológie poskytuje diagnostickú a liečebno – preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života, pri predčasne narodených deťoch do 1. mesiaca a dlhšie. Poskytujeme nepretržitú zdravotnú starostlivosť o pacientov zo spádovej oblasti Prešovského kraja ako aj časti Košického kraja,“ povedala primárka perinatologického centra, Iveta Reváková. „Za posledných päť rokov sa vo FNsP J. A. Reimana Prešov narodilo ročne v priemere 2571 živonarodených novorodencov. Z nich si priemerne ročne 595 novorodencov vyžadovalo intenzívno-resuscitačnú starostlivosť (cca 50 novorodencov ročne bolo privezených z iných zdravotníckych zariadení). Títo novorodenci boli umiestnení v inkubátore a ich zdravotný stav si vyžadoval stabilizáciu pomocou zdravotníckej techniky,“ dodala Reváková.
Nielen na východe, ale na celom Slovensku došlo od roku 2003 k poklesu špecifickej úmrtnosti novorodencov s pôrodnou váhou pod 1000 gramou.  Predčasne narodených detí sa darí zachraňovať stále viac. Pod pozitívne výsledky sa podpisuje najmä zlepšovanie pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti v spojení so zvyšujúcou sa dostupnosťou moderných technológií. 
Občianske združenie Malíček sa od roku 2011 aktívne zapája do hľadania riešení a uľahčenia situácie pre rodičov predčasne narodených detí.  „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zabezpečiť pre toto zdravotnícke zariadenie nové prístroje.  Vieme z vlastnej skúsenosti, že predčasné narodenie je pre rodinu i dieťa obrovská psychická záťaž. Odborníci – lekári poskytujú týmto deťom a ich rodičom špičkovú zdravotnú starostlivosť, my sa im v rámci združenia snažíme poskytnúť psychickú oporu a hľadáme riešenia v ich konkrétnej situácii“ uviedla Mária Palenčárová, zástupkyňa predsedníčky  z OZ Malíček.
Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov získalo jeden ventilátor ACUTRONIC FABIAN Evolution pre ventilačnú podporu novorodencov, dva prístroje CareFusion Infant Flow SiPAPTM Driver – je to neinvazívny prístroj na podporu dýchania a jeden maviLED, fototerapeutické svetlo na liečbu žltačky u novorodencov.
 „Posledný ples v opere mal výrazne charitatívny charakter a vďaka štedrým darcom sa podarilo vyzbierať dohromady takmer 240 000  eur, ktoré boli rozdelené rovným dielom medzi 6 slovenských perinatologických centier, čo pre prešovské perinatologické centrum predstavuje prístroje v hodnote: 39 871 eur. Túto výraznú pomoc si veľmi vážime a v mene našich malých pacientov srdečne ďakujeme,“ skonštatoval riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov, Radoslav Čuha.
 
Rámček
Vedeli ste?
PREDČASNE NARODENÉ DETI? VÁŽIA AJ MENEJ AKO JEDEN CHLIEB!
Šanca na prežitie novorodenca sa vo všeobecnosti zvyšuje aj so stúpajúcimi týždňami tehotenstva. Kým v 24. týždni tehotenstva, teda na hranici životaschopnosti mimo tela mamičky prežíva asi tretina detí, v 25. týždni je šanca detí na prežitie viac ako 60 percent.  U detí narodených v 28. týždni tehotenstva je šanca dieťatka na prežitie 82 až 91 percent.  Deti s pôrodnou hmotnosťou pod 2500g predstavujú približne 8,6 percent zo všetkých živonarodených detí, teda 4700 detí ročne. Zlepšovaním pôrodníckej aj novorodeneckej starostlivosti vrastá podiel živonarodených a prežívajúcich najmenších detí. Tieto deti v minulosti prežívali len ojedinele alebo vôbec nie. Za obdobie desiatich rokov sa ich počet zvýšil takmer o 33 percent, dnes tvoria 1,0 – 1,3 percenta zo všetkých detí narodených na Slovensku.
Redakciu informovala Renáta Cenková, hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov 

Diskusia k článku