Končia lukratívne zmluvy. Prevezmú správu zimnej údržby technické služby?

Končia lukratívne zmluvy. Prevezmú správu zimnej údržby technické služby?

Rok 2013 je zlomový. V našom meste sa toho môže veľa zmeniť. Končia totiž „veľké zmluvy“. Ostanú súkromným firmám, ktoré zabezpečujú upratovanie, čistenie, kosenie či parkovanie v meste výhodné mestské zákazky? O mnohé z uvedeného by sa mohli začať starať aj Technické služby mesta Prešov, a.s. K činnostiam, ktoré doteraz mali vo svojom portfóliu, totiž pribudli ďalšie. Podľa výkonného riaditeľa Jozefa Višňovského je ambíciou vedenia prinavrátiť TSmP, a.s. bývalý potenciál a vytvoriť tak univerzálneho dodávateľa služieb občanom. Zaoberajú sa aj myšlienkou zimnej údržby. Platilo by to však až od budúcej zimy 2013/2014.

Rozšírenie služieb im odkleplo zastupiteľstvo

Zimná údržba prešovských chodníkov s výnimkou tých, o ktoré sa starajú správcovia alebo nájomcovia, zabezpečuje už niekoľko rokov firma Záhrada Real, s.r.o. Technické služby  stále zimné údržby neprevádzkujú napriek tomu, že im mnohé služby pribudli. Schválilo im to mestské zastupiteľstvo. „Schválili sme rozšírenie činnosti Technických služieb mesta Prešov, a.s. Udialo sa tak z toho dôvodu, že na niektoré práce, ktoré vykonávajú v lete a na jar potrebujú viac zamestnancov ako v zime. Keďže v zime nie sú vyťažení tak ako by mohli byť, riaditeľ Jozef Višňovský navrhol rozšírenie ich služieb,“ vysvetlil Mikuláš Komanický, poslanec mestského zastupiteľstva. Poslanec tiež dodal, že rozšírenie služieb má priniesť viac peňazí do kasy technických služieb. „Pravdou je, že Mestské zastupiteľstvo schválilo TSmP, a.s. rozšírenie predmetu činnosti o Čistiace a upratovacie služby. Na ich výkon vzniklo oprávnenie až 20. novembra 2012 zápisom do Živnostenského registra.  V bežnej prevádzke zimnej údržby sa ale za začiatok zimnej sezóny považuje 15. október, preto v čase získania oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti mali  potenciálni partneri už podpísané zmluvy s tradičnými dodávateľmi služieb,“ vysvetlil pre Prešovský večerník výkonný riaditeľ.

Zmena až v budúcom roku, dodávatelia zatiaľ ostávajú

Podľa neho TSmP, a.s. môžu danú službu ešte rozšíriť. „V tejto súvislosti však plánujeme, že sa k ponuke na vykonávanie zimnej údržby pre občanov a podnikateľov pôsobiacich na území mesta Prešov vrátime, a to  v príprave na  zimnú sezónu 2013/2014.“ Ako ambíciu spoločnosti uvádza chtivosť prinavrátiť jej bývalý potenciál a vytvoriť z nej univerzálneho dodávateľa služieb občanom a podnikateľskej verejnosti na území  nášho mesta. „Rozšírenie predmetu činnosti bol prvý, nevyhnutný, administratívny krok k realizácii tohto zámeru. Pre jeho uskutočnenie tak môžeme  jednoznačne prezentovať organizačnú, materiálovú i personálnu pripravenosť. Široko chápaná koncepcia spoločnosti bude predpokladom pre jej ďalší rozvoj a v konečnom dôsledku prínosom pre mesto Prešov,“ dodáva výkonný riaditeľ TSmP, a.s. Jozef Višňovský.

„Veľké zmluvy“ končia

Tento rok bude  rokom zmien. V tomto roku vyprší totiž množstvo „veľkých zmlúv,“ ktoré môžu poriadne zamiešať karty. Môže sa stať, že súkromné firmy už z mestskej kasy peniaze za všetky práce dostávať nebudú. Zmluvy vypršia firmám, ktoré sa starajú o čistenie, kosenie, ale aj parkovanie v našom meste. Časť z toho by podľa poslanca Komanického mohli prebrať opäť technické služby tak, ako tomu bolo voľakedy. „V predstavenstve technických služieb sa už táto téma rozoberala. Ja osobne by som bol za to, aby technické služby prevzali určité činnosti opäť na svoje plecia. Kapacity na to majú. Zvážiť by to tiež mali aj odborníci,“ uzavrel tému poslanec.

Diskusia k článku