Renáta Fedorčíková: „Za aktuálny stav ciest a chodníkov v Starom meste môžu aj bývalí poslanci.“

Renáta Fedorčíková: „Za aktuálny stav ciest a chodníkov v Starom meste môžu aj bývalí poslanci.“

V centre mesta, ale aj priľahlých uliciach sa nájde veľa nedokonalostí. Okrem ciest plných výmoľov, či odpadkového koša zvaného „zem“, sú v zlom stave aj chodníky. Zaujal nás jeden konkrétny na Zápotockého ulici, ktorý je v dezolátnom stave.

Ide o frekventovaný chodník, ktorý jeplný nerovností a človek si tam vďaka koreňom stromov, ktoré ho zvlnili, môže ublížiť. „Každý deň behám a mám už osvedčenú trasu, ktorá vedie aj okolo malej železničnej stanice. Cez Zápotockého ulicu však musím spomaliť, alebo sa jej vyhnúť. Bežec tam nemá šancu, lebo si koleduje minimálne o výron,“ prezradila Marta B. Tento chodník využívajú aj ľudia, ktorí chodia vlakom z malej stanice. V takomto stave však nie je týždeň, alebo mesiac. Oslovili sme preto poslancov z Výboru mestskej časti č. 4, do kompetencií ktorých patrí aj Zápotockého ulica.
 
Problémov je veľa
 
Vo svojej funkcii sú Renáta Fedorčíková, Janette Langová, Valéria Drobňáková a Štefan Kužma viac ako sto dní. Zaujímalo nás preto či o tomto poškodenom chodníku vedeli.
 
„O zlom stavebno – technickom stave chodníka na Zápotockého ulici viem. Bohužiaľ nie je to jediný problém, týkajúci sa chodníkov a ciest v tejto mestskej časti,“ uviedla predsedníčka VMČ 4 Renáta Fedorčíková. Podľa jej slov je v tejto mestskej časti evidovaných až osemdesiat požiadaviek na údržbu chodníkov a ciest. „Opravy v minulom období boli zrealizované len čiastočne, niektoré vnútroblokové a obslužné miestne komunikácie v triede III. a IV. neboli zaradené do opráv,“ informovala Renáta Fedorčíková. Podľa informácií, ktorými disponuje, bol posledný vecný zoznam schválený ešte v roku 2010, no zrealizovaný už nebol. Za aktuálny stav chodníkov a ciest, podľa súčasnej predsedníčky výboru, môže nečinnosť kompetentných úradníkov, ako aj vtedajších poslancov. Na základe vyčlenených finančných prostriedkov pre VMČ 4 jej členovia odsúhlasili poradie priorít bežnej údržby ciest a chodníkov v tejto mestskej časti: „Dokončenie chodníka pri cintoríne z Vajanského ulice, oprava chodníka k cintorínu z Moyzesovej ulice, chodník na Konštantínovej ulici od SOŠ dopravnej po Weberov dom, cesta cez Pavlovičovo námestie od železničného priecestia pri Partizánskej ulici smerom ku Kúpeľnej ulici, oprava chodníka na ulici 17. novembra 100 – 106,“ dodáva Renáta Fedorčíková.
 
Niet podnetu, niet riešenia
 
„Verte, že vinníkom stavu nie sú korene stromov, ale dlhodobo neriešená starostlivosť o zeleň v našom meste. Tento stav nie je výsledkom piatich ani desiatich rokov, ale v mnohých prípadov aj dlhodobejšieho obdobia,“ zdôraznila poslankyňa a členka VMČ 4, Janette Langová. Jedným dychom dodala: „Verte mi, že objavíte viac úsekov v oveľa horšom havarijnom stave. Často sme sa dostali do situácie, že koreňový systém síce narušil chodník a spôsobil jeho nerovnosti, ale keďže bol strom zdravý, nebol vydaný súhlas na jeho výrub.“ Upozornila, že v konkrétnom úseku doteraz nikto z obyvateľov neprišiel s požiadavkou na jeho riešenie. Finančné prostriedky, ktorými výbor disponuje sú, podľa jej slov, obmedzené a preto v minulosti prioritne vychádzali v ústrety občanom, ktorí prišli na výbor mestskej časti s konkrétnou požiadavkou.
 
„Na stole“ ich čaká veľa sťažností
 
Renáta Fedorčíková predsedníčka VMČ 4 vysvetlila, že pravidelne chodí kontrolovať, pozorovať a hľadať nedostatky vo svojom „teritóriu“. Bližšie uviedla aj prípady, ktoré je nevyhnutné riešiť s obhliadkou v teréne a ktoré spadajú do jej kompetencií. Na riešenie čakajú, podľa nej aj jednotlivé vnútrobloky na ulici 17. Novembra. „Občania majú požiadavky týkajúce sa parkovania, úprav detských ihrísk, opráv lavičiek, osvetlenia, problém so zeleňou, najmä údržba starých stromov,“ vysvetlila Renáta Fedorčíková. Problémy však nahlásili aj obyvatelia Vajanského ulice, či Budovateľskej, kde sa čaká na výrub topoľov v areáli materskej školy. Deratizácia potkanov na Námestí 1. mája a mnoho iných podnetov. „Samozrejme, mám osobne prejdené ďalšie problémové chodníky a ulice na Hlavnej, Masarykovej, Jarkovej, Slovenskej, Budovateľskej, Záhradnej, na Tarasa Ševčenka, Pod Táborom,“ zdôraznila predsedníčka VMČ 4. O konkrétnom riešení situácie na Zápotockého ulici a predpokladanom termíne, kedy by opravy mohli začať, sme sa nedozvedeli.
 

Diskusia k článku