ZŠ Mukačevská: Nemci  ponúkajú kvalitu aj investície do modernizácie

ZŠ Mukačevská: Nemci ponúkajú kvalitu aj investície do modernizácie

Ako sme vás už v stredajšom vydaní našich novín informovali, o Základnú školu na Mukačevskej ulici majú záujem Nemci. Spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) so sídlom v Brezne by ju rada vzala do prenájmu.

 V utorok popoludní zasadala Rada školy, aby sa zaoberala týmto návrhom. Jej verdikt bol pre DSA priaznivý, členovia rady tento zámer jednoznačne podporili. Ak sa mesto a nemecká spoločnosť dohodnú a pripravia podmienky prenájmu, zmenu zriaďovateľa  bude ešte musieť odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo v Prešove.

 

„Mesto víta záujem nemeckého partnera a jeho ponuku participácie v oblasti vzdelávania v sieti prešovských základných škôl.  Je potrebné oceniť tiež rozšírenie výučby v nemčine, posilnenie technického zamerania vo väzbe na prax a duálne vzdelávanie. Okrem kvality vyučovacieho procesu nový potenciálny zriaďovateľ deklaruje aj investície do mestského majetku v podobe modernizácie budovy, technického vybavenia učební a podobne,“ informovala našu redakciu hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová.

Súčasne dodala, že „žiakov a ich rodičov by sa zmena zriaďovateľa nedotkla. Naopak, vytvorí sa tým pre nich možnosť využiť vzdelávanie na európskej úrovni, a to za štandardných podmienok a bez zvýšených nákladov. Tento model totiž nezavádza školné a vzdelávanie zostáva bezplatné. “

 DSA je spoločnosťou, ktorá je na Slovensku už známa a výsledky v oblasti vzdelávania v súlade so štátnym vzdelávacím programom je vidieť v Trebišove, Brezne či v Humennom, od nového školského roku začne prevádzkovať ZŠ v Považskej Bystrici a SOŠ v Trnave.

 

 

Rámček

 

Akcionármi DSA sú členovia združenia EBG - Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft Magdeburg (Európske vzdelávacie centrum pre povolania a spoločnosť), ktoré od roku 1990 pôsobí v oblasti prípravy pre povolanie a ďalšie vzdelávanie.

 

V súčasnosti má EBG v Nemecku 36 odborných centier a stredných odborných škôl. Okrem Nemecka, Slovenska a ďalších krajín Európskej únie pôsobí združenie aj v Nórsku, Rusku, Turecku a v Číne. Spomínaná spoločnosť je už zriaďovateľom Strednej odbornej školy v Trebišove a to od začiatku minulého školského roka. Spoločnosť DSA sa ako nový zriaďovateľ  zaviazala v horizonte piatich rokov preinvestovať v trebišovskej škole minimálne 500-tisíc eur. Investície budú smerovať najmä do budovy a technického vybavenia školy a školských zariadení. DSA plánuje poskytovať študentom školy v Trebišove možnosť zahraničných stáží, zahraničnej platenej praxe, jazykovej prípravy, podnikového štipendia a používania zľavnených bonusových kariet od partnerov školy.

 

 

Diskusia k článku