Prečo sa P. Krajňák nevzdal členstva v dozornej rade?

Prečo sa P. Krajňák nevzdal členstva v dozornej rade?

Bol to konflikt záujmov?

(šaja) – Poslanci vyčítajú svojmu kolegovi Petrovi Krajňákovi konflikt záujmov. Tvrdia, že urobil chybu, keď sa včas nevzdal členstva v dozornej rade jednej z prešovských firiem s účasťou mesta. Mal tak spraviť hneď po tom, ako sa stal štátnym tajomníkom ministerstva školstva.

V roku 2015 poslanci schvaľovali do dozorných rád a do predstavenstiev mestských firiem zástupcov mesta. Medzi nimi bola aj Správa a zimná údržba prešovských ciest, kde má 30 percentné zastúpenie spoločnosť J. V. S. Za mesto boli delegovaní poslanci Zuzana Tkáčová a Martin Matejka. Dodávame, že mesto má v spoločnosti 70 percentnú účasť a spoločnosť J. V. S. 30 percent. Práve táto súkromná firma delegovala do dozornej rady Petra Krajňáka. Poslanci o tom nevedeli, dozvedeli sa to až na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Peter Krajňák vtedy poslal žiadosť, kde uvádza, že sa vzdáva funkcie v dozornej rade. Mnohí poslanci mu ale vyčítali, že sa tejto funkcie mal vzdať hneď po tom, ako sa stal štátnym tajomníkom ministerstva školstva, lebo v takom prípade dochádza ku konfliktu záujmov. 

 
Peter Krajňák bol členom dozornej rady v čase, keď už bol aj štátnym tajomníkom. 


Na zasadnutí zastupiteľstva bola z celej situácie prekvapená aj primátorka Andrea Turčanová. O vyjadrenie sme požiadali Petra Krajňáka. „Za štátneho tajomníka som bol menovaný 23. marca minulého roka a do tridsiatich dní od nástupu do funkcie je potrebné urobiť príslušné kroky. Tak som aj spravil a vzdal som sa viacerých funkcií v meste Prešov a to predsedu výboru mestskej časti, či členstva v školskej komisii a radách škôl, kde som bol nominovaný. V prípade dozornej rady sa to malo udiať tiež,“ hovorí Peter Krajňák. 

Na margo konfliktu záujmov uviedol: „Ak by som bol naďalej učiteľom, tak by to nebol konflikt záujmov. V momente môjho nástupu do funkcie štátneho tajomníka som sa ale dostal do konfliktu záujmov,“ priznáva poslanec a dodáva: „Príslušný výbor Národnej rady pri kontrole oznámenia nezistil konflikt záujmov a nikto mi to neavizoval, hoci v obchodnom registri sa to dá rýchlo skontrolovať. Nechcem sa však vyhovárať. Mal som to ustriehnuť a urobiť kroky k vzdaniu sa členstva v dozornej rade už minulý rok,“ uzatvára Peter Krajňák. 

Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku