ÚĽUV nefunguje: „Vráťte nám naše výrobky!“

ÚĽUV nefunguje: „Vráťte nám naše výrobky!“

(šaja) – Nemôžu sa dostať k svojim veciam. Prešovčania, ktorí doniesli výrobky do predajne ÚLUV–u na Hlavnej ulici, majú hlavy v smútku! Predajňa je totiž už viac ako rok zrušená a nik nevie, kde skončili ich výrobky určené na predaj.

„Pred dvomi rokmi som do predajne zaniesla paličkované čipky a vankúše, na ktorých sa vyrábajú od mojej mamky. Niektoré sa predali, ale niektoré nie. Pred rokom ma pán, ktorý pracoval v predajni vyzval, aby som si prišla vziať zvyšné výrobky. Žiaľ, v ten deň som nemohla, a keď som prišla po pár dňoch, predajňa bola zrušená,“ hovorí Alžbeta Lešková. Ako dodala, privítala by, keby v priestoroch, kde sa ÚĽUV nachádzal, bola informácia o tom, kde si môžu občania vyzdvihnúť nepredané výrobky. „Volala som aj do informačného centra, ale tam mi poskytli číslo, ktoré patrí inej prevádzke. O bývalej predajni nevedia nič. Rada by som získala späť veci po mamke, je to pre mňa cenná pamiatka,“ hovorí Alžbeta Lešková. 

O tomto probléme na centrále ÚĽUV-u v Bratislave nevedeli. Dozvedeli sa to až od nás. Povedali nám, že Miroslav Pichňa, ktorý prevádzkoval predajňu v Prešove, mal predajňu aj v Bratislave. Obe predajne zrušil bez vedomia vedenia a ľudia, ktorí v obchodoch mali výrobky, sa k nim dodnes nemôžu dostať. V snahe vyriešiť problém sme najskôr kontaktovali úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu v Bratislave. O probléme v Prešove nemali žiadne informácie. Konzultantka odbytu nám poradila, aby sme volali vedúcu odbytu. Ani ona nám ale nevedela odpovedať a povedala, aby sme volali na sekretariát. Tam nám takisto nevedeli povedať, kde si môžu Prešovčania vyzdvihnúť svoje výrobky. Odporučili nám volať na marketing. O situácii nevedeli a z celého problému boli zaskočení. Po dvoch dňoch nám poslali vyjadrenie. 
Táto predajňa už viac ako rok neexistuje. 
 
Nezisková organizácia ÚĽUV PLUS Prešov vykonáva odbyt ľudových umeleckých výrobkov na základe Inominátnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená Ústredím ľudovej umeleckej výroby, štátnou príspevkovou organizáciou dňa 28. 2. 2011. V zmluve sa okrem iného uvádza, že nezisková organizácia, teda predajňa v Prešove, zostane právne nezávislým subjektom, ktorý svoje aktivity vykonáva pod svojím menom a na svoj účet a riziko. „Podľa zmluvy ÚĽUV nezodpovedá za činnosť a právne úkony neziskovej organizácie a nenesie zodpovednosť za ľudové výrobky ani za výstavno-prezentačné aktivity či aktivity súvisiace s ponukou a odbytom ľudových výrobkov, ktoré nezisková organizácia vykonáva v zmysle tejto zmluvy. Na základe tohto ÚĽUV nemá dosah na zmluvné vzťahy medzi ÚĽUV PLUS Prešov a výrobcami, z toho dôvodu nenesie zodpovednosť za záväzky a pohľadávky neziskovej organizácie,“ dozvedeli sme sa od generálnej riaditeľky Ústredia ľudovej umeleckej výroby Dany Kľučárovej. 

Mnohé z týchto výrobkov by chceli majitelia naspäť. 
 

Majiteľ predajne vedenie ignoruje 

Ako ďalej uviedla, v zmysle predmetnej zmluvy je nezisková organizácia povinná bezodkladne informovať písomnou formou ÚĽUV o podstatných zmenách vo svojej prevádzke ako aj podstatných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na vývoj odbytu. „Avšak aj napriek tomu sme písomnú informáciu o zrušení prevádzky od riaditeľa neziskovej organizácie ÚĽUV PLUS Prešov Miroslava Pichňu do dnešného dňa neobdržali. Na základe týchto podnetov organizácia ÚĽUV písomné vyzvala neziskovú organizáciu ÚĽUV PLUS Prešov o vyjadrenie k danej situácii. Na danú výzvu o poskytnutie informácie dodnes nereagoval. Táto situácia, ktorá vznikla v Prešove je pre nás rovnako nepríjemná, jednak z dôvodu nesplnenia záväzkov neziskovej organizácie po zrušení prevádzky voči výrobcom ako aj z dôvodu porušenia zmluvných podmienok a poškodzovania dobrého mena našej organizácie - Ústredia ľudovej umeleckej výroby,“ dodala riaditeľka Dana Kľučárová. 
 
Čo dodať na záver? Už asi len to, že napriek tomu, že vedenie ÚĽUV u dáva od prešovskej predajne ruky preč, a predajňa neexistuje, k dispozícii je stále internetová stránka s fotografiami, adresou a telefónnym číslom. Otázne je, prečo na svojej stránke informujú o predajni, ktorá neexistuje. 

Diskusia k článku