Sekčovčania: Do obchodu chodia po tráve

Sekčovčania: Do obchodu chodia po tráve

(šaja) – Najväčšie prešovské sídlisko dlhé roky zápasí s opravou a údržbou či dobudovaním chodníkov. Najmä však so stavom križovatiek, ktoré urgentne potrebujú rekonštrukciu, predovšetkým pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti pre vodičov i chodcov. Problémom sú najmä komplikované výjazdy od bytových domov na hlavnú cestu – ulica Arm. gen. L. Svobodu. Samostatnou kapitolou sú chodníky. V niektorých častiach sídliska ich totiž nenájdete vôbec.

Hoci prešovská radnica už vlani začala s historicky najrozsiahlejšou opravou prešovských komunikácií, stav niektorých chodníkov na Sekčove si ešte žiada promptnú údržbu. Na niektorých miestach chodníky vôbec nie sú, jednoducho chýbajú. Radnica pritom  vyčlenila financie na takmer 70 ciest a chodníkov vo všetkých siedmich mestských častiach. 
 
„Sekčov je najväčšie sídlisko a pri zastávke mestskej hromadnej dopravy Jurkovičova v smere od polikliniky ku zastávke Pod Táborom nie je chodník. Nezdá sa mi normálne, aby sme v dvadsiatom prvom storočí chodili po tráve, lebo chceme ísť na nákup do obchodu s nábytkom. Lenže,  chodník tam chýba,“ povedala nám Prešovčanka E. Maťašovská. Problém je aj majetkovoprávne vysporiadanie.
Takto má vyzerať chodník?
 
Poslanci za Výbor mestskej časti (VMČ) číslo sedem o tomto probléme vedia. „O tomto probléme vieme a riešenie tohto neúnosného stavu pri križovatke ul. Arm. gen. L. Svobodu a ulici Pod Táborom i ulicou Šrobárova a Jurkovičova požadujeme už dlho. Do súčasného plánu investícií mesta sa už konečne dostala projektová príprava rekonštrukcie týchto nebezpečných križovatiek. Už sa nemôžem dočkať, kedy sa už konečne začne aj s realizáciou križovatky pri ulici Pod Táborom. Súčasťou riešenia by malo byť aj dobudovanie chodníkov. Roky už žiadame ich dobudovanie, nielen pri tejto križovatke, ale aj ku obchodnému reťazcu okolo čerpacej stanice,  ale  aj ku obchodnému centru od zastávky mestskej hromadnej dopravy či chodníček okolo zvonice a chodník ku zastávke pri Šalgovíckom cintoríne,“ konkretizuje predseda VMČ Stanislava Kahanec. „Hádam najväčší problém, okrem nedostatku financií, často spôsobuje aj nevyhnutnosť majetkoprávneho vysporiadania. Týka sa to aj spomínaného chodníka. Posledné roky sa tento chodník zahrnul do komplexnej prípravy rekonštrukcie celej  križovatky pri ulici  Pod Táborom.“ 
 
„Bonus“ Tranzitná doprava pod oknami 

 Predseda výboru poukazuje aj na fakt, že okolo obytnej zóny sa naplno presmerovala tranzitná doprava, ktorá výrazne znepríjemňuje život obyvateľom tejto mestskej časti. Najväčšie problémy spôsobujú práve staré križovatky na ulici  Arm. gen. L. Svobodu, ktoré technicky nezodpovedajú dopravným pomerom a stavu dopravy v súčasnosti. Tento stav je žiaľ spôsobený aj riešením dopravných komunikácií z minulosti, kedy sa stavalo sídlisko. Chýba totiž zberná sídlisková komunikácia, ktorá sa asi v rámci šetrenia škrtla. Dôsledkom je, že ulica Arm. gen. L. Svobodu tak plní úlohu za dve cesty. Sídliskovej i „obchvatovej“. „A keďže áut pribúda a križovatky doposiaľ zostali bez zmeny, situácia sa neustále zhoršuje. A keďže pribudol aj tranzit, je stav dopravy ešte horší,“  hovorí. 
 
A ktoré križovatky sú problematické? Podľa slov predsedu  ide najmä o križovatky Rusínska – Arm. gen. L. Svobodu, už spomínaná križovatka ul. Arm. gen. L. Svobodu s ulicou Pod Táborom, Šrobárova, Jurkovičova, ale aj ďalšie križovatky tohto dopravného ťahu s ulicou Exnárovu-  do vnútrobloku a na parkovisko pri poliklinike  s vjazdom medzi nákupným centrom a potravinami. Problémový je aj výjazd zo sídliska na križovatke s ulicou Vihorlatskou.  Ako spomínal, okrem týchto kritických dopravných bodov, sú urgentné aj dopravné riešenia niektorých vnútro sídliskových križovatiek či peších ťahov.
Aj táto v križovatka na Sekčove  je problematická. 
 
Ako prvá by sa mala začať realizovať rekonštrukcia križovatky ulíc Šrobárova a Jurkovičova – Arm. gen. L. Svobodu – Pod Táborom. Tu by sa malo z rozpočtu mesta v najbližších dvoch rokoch preinvestovať tristotisíc eur. Súčasťou rekonštrukcie je aj rozšírenie počtu parkovacích miest, zokruhovanie dopravy pri bytovom súbore ulice  Šrobárova, ako aj uľahčenie príjazdu k Materskej škole Jurkovičova a Základná škola na Šrobárovej ulici. V súčasnosti je stav príjazdov a odjazdov od týchto škôl v čase ranných či poobedňajších dopravných špičiek neúnosný. Na riešenie čaká aj križovatka v úseku Arm. gen. L. Svobodu – Vihorlatská. V pláne investícií sú na tento rok vyčlenené pre túto križovatku zdroje na akútne riešenie nebezpečného výjazdu vozidiel MHD. „Riešiť však treba komplexnú rekonštrukciu tejto križovatky,“ podotýka Stanislav Kahanec.

Problémom je dostať  sa na „hlavnú“ 

Problémy s výjazdmi však majú nielen vodiči MHD, ale aj všetci ostatní vodiči. A majú ich  na všetkých križovatkách s ul. Arm. gen. L. Svobodu okrem križovatky pri  žltom obchodnom  reťazci. Vychádzanie áut na tento hlavný dopravný ťah je pri súčasnom stave križovatiek veľmi nebezpečné, najmä v čase dopravných špičiek, či prehustenej doprave na spomínanej komunikácií.  Pri prehustenej doprave je potom na týchto starých, dopravne neriadených križovatkách, obrovský problém dostať sa na „hlavnú“. „S podobnými problémami vodiči zápasia aj pri výjazde z vnútrobloku Exnárovej ulice,  či pri výjazde od obchodného centra. Preto je potrebné dať do patričného dopravného stavu všetky križovatky s ulicou  Arm. gen. L. Svobodu. Nielen kvôli nespokojnosti, ale predovšetkým kvôli bezpečnosti všetkých - vodičov, chodcov, osobitne detí a starších, ktorí v tejto mestskej časti žijú,“ uzavrel Stanislav Kahanec. 

Foto: autorka, www

Diskusia k článku