Obyvatelia Šafárikovej: Napísali verejnú výzvu za deti

Obyvatelia Šafárikovej: Napísali verejnú výzvu za deti

(dt) - Obyvatelia vnútrobloku na Šafárikovej ulici 1 až 21 sú nespokojní. Časť trávnatej plochy, na ktorej sa hrali deti, má poslúžiť na rozšírenie parkovacích miest, ktorých je nedostatok. Obyvatelia s týmito úpravami nesúhlasia a obávajú sa, že dôjde k narušeniu detského ihriska. Na vybudovanie parkoviska navrhujú využiť inú plochu. Ako ďalší problém vidia to, že ohľadom tejto výstavby nenašli na elektronickej tabuli mesta Prešov žiadne informácie.

Tento zásah chcú zastaviť podaním verejnej výzvy. „Rozhodli sme sa konať prostredníctvom verejnej výzvy. Táto výzva je za deti, ktoré na Šafárikovej ulici bývajú. Nechceme, aby na ich ihrisku stavali parkovisko, ktoré aj tak nerieši problém s parkovaním, ale aby ho postavili na parcele, ktorá je o dvadsať metrov nižšie. Táto parcela je zabetónovaná a sú tam smetné kontajnery. Pokojne by sa tam dalo postaviť parkovisko pre desať až dvanásť motorových vozidiel. Dlho sme bojovali aby sme dostali financie z výboru mestskej časti na výstavbu ihriska a vždy sa snažíme to ihrisko doplniť o nové prvky. Kontaktovali sme aj poslancov za VMČ 4, a tí nemali informácie o tom, že sa má stavať parkovisko. Ako občan som hľadal informácie na stránke mesta Prešov. Na elektronickej tabuli ani v archíve som nenašiel žiadne informácie ohľadom výstavby parkoviska. Teda my, ako občania, sme sa nemali ani k čomu vyjadriť. Zaváňa to trochu zneužitím právomoci verejného činiteľa. Podľa zákona má byť niečo také zverejnené prostredníctvom verejnej vyhlášky a do tridsať dní je možnosť podávať pripomienky,“ hovorí za obyvateľov Rastislav Zima, ktorý na Šafárikovej ulici býva spolu s rodinou. 


 
O vyjadrenie sa k tomuto problému sme požiadali aj mesto. „Ihrisko, kde sú viaceré hracie prvky, sa nebude odstraňovať, dôjde len k presunu jedného hracieho prvku. Zachovajú sa všetky stromy, ktoré tam v súčasnosti sú, navyše sa zrealizuje aj výsadba, ktorá oddelí parkovisko od hracej plochy,“ vysvetľuje hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová a ďalej dodáva: „Plocha pre výstavbu parkoviska, ktorú navrhovali obyvatelia, bola technicky, finančne aj časovo náročnejšia. Prechádza tadiaľ teplovod, stĺp verejného osvetlenia, stojisko na smetné nádoby, kde by bolo potrebné riešiť prekládku inžinierskych sietí a vybudovať novú spevnenú plochu na úkor zelene pre smetné nádoby. Keďže potreba parkovacích miest stúpa, na ich vybudovanie nie je vylúčená aj táto, obyvateľmi navrhovaná plocha, avšak to si bude vyžadovať náročnejšiu prípravu aj realizáciu.“


 
Verejná výzva za deti, žijúce na ul. Šafárikova 1-21.

Primátorka Ing. Andrea Turčanová, Poslanci za VMČ č. 4 Ing. Renáta Fedorčíková, Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr. Janette Langová
 
Verejne Vás vyzývame, aby ste zastavili práce na ul. Šafárikova 1-21 a to zmluva o dielo č. 201700678  „Úprava vnútroblokov ul. Šafárikova 1-21”  a neokrádali deti o ich detské ihrisko.
 
odôvodnenie
 
01 nejde o úpravu vnútroblokov, ale o výstavbu parkoviska na detskom ihrisku
 
02 Absolútne to nerieši množstvo parkovacích miest, auta ktoré parkovali pozdĺž okraja vozovky budú parkovať na detskom ihrisku… ale (za 13.433,99 Eur)  - neefektívne vynakladanie prostriedkov daňových poplatníkov.
 
03 na našu žiadosť o vybudovanie 10-12 parkovacích miest na nevyužitej parc. č. KN-C 4434, LV 6492, ev. OU PO-KUPO,  ktorá je o 20 m nižšie sa nenašli  peniaze, ale - obrať deti o ihrisko -  nato sa našlo 12.233,99 eur + projekt  za 1.200 Eur Celkom: 13.433,99 Eur /6 parkovacích miest – 1 PM – 2238,99 Eur.  Efektívnejšie je tieto finančné prostriedky využiť na vybudovanie nových parkovacích miest na tejto parcele.
 
04 Na elektronickej úradnej tabuli ani v archíve pri vyhľadávaní nenájdete k dnešnému dňu(13. 8. 2017) žiadnu zmienku o akomkoľvek konaní (oznámenie, zámer, začaté konanie….)  ohľadom úpravy a nieto ešte výstavby parkoviska…. z obyvateľov na ul. Šafárikovej 1-21 to nikto nechce a nikto o tom nič nevie...
 
 
 

Ako to vidí Patrik Tomič


Vážení kompetentní!
Je zarážajúce, že mesto rozhoduje o občanoch bez občanov. Nechápem, čo tým sleduje, či sú občania len číslom, alebo vecou.  Výstavba šiestich parkovacích miest za cca 13 500 eur, kde koniec koncov pribudne jedno, maximálne dve parkovacie miesta. A to miestni obyvatelia, ktorí danú problematiku poznajú najlepšie, už pred niekoľkými rokmi podali návrh, ale ten nebol braný v „potaz“. To len niekto ako bežne býva zvykom, od stola, alebo inak rozhodol, že TAK ! Záber krásnej zelenej plochy, to jest detského ihriska a informácia, že to len sa presunie, neobstojí. Že treba parkovanie riešiť, áno, ale nie na úkor detí a občanov. Čo je podstatné, že sa povie, že je to vec peňazí a nehľadá sa lepší variant /aj keď občas o pár grošov drahší – opäť neobstojí/, ale pri bežnej kalkulácii parkoviska pre 6 vozidiel mi to vyšlo na cenu 8.500 eur s DPH a 450 eur za projektovú dokumentáciu. Apropó, dal som si ju osobne vypracovať. Trošku zavádzajúce kalkulácie a ceny pre verejný a súkromný sektor. S verejnými sa lepšie „HOSPODÁRI“, lebo nie sú vaše, ale nás všetkých, niektorí si ich nevážia!!! Parkovisko uprostred ihriska, to len v Kocúrkove, neoplotená stavba, voľné elektrické drôty, len zázrakom sa niečo nestalo, ale asi v meste veria na zázraky, len dokedy. Hrajúce deti vystriedajú hromžiaci vodiči, ktorí budú kričať na deti, aby im náhodou neoškreli auto, nehodili naň loptu a nervozita stúpa. Vážení kompetentní, prečo sú pre vás obyvatelia mesta nepodstatní a poznáte ich len pred voľbami?!
 

 

Diskusia k článku