Kontrolný deň: Rekonštrukčné práce okolo divadla pomaly finišujú

Kontrolný deň: Rekonštrukčné práce okolo divadla pomaly finišujú

Okolie Divadla Jonáša Záborského sa začalo meniť už minulý rok. Nádvorie divadla, ako aj chodník z Grešovej ulice, prešli rekonštrukciou. Tým sa však stavebné práce neskončili. Už pre začiatkom leta sa začala rekonštrukcia parkoviska za „veľkým“divadlom, ale aj bočných priestorov smerom k Stromoradiu. Včera sa konal kontrolný deň, ktorého sa zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

 Celá rekonštrukcia bola rozdelená do niekoľkých etáp a stála celkovo približne 880 tisíc eur. Keďže financie pochádzali predovšetkým zo samosprávneho kraja, postup stavebných prác prišiel skontrolovať aj predseda Peter Chudík. „Čo sa týka kvality práce, tak sme spokojní s prvou etapou, ktorá bola urobená minulého roku a tak isto aj s terajšími prácami. Vždy, keď sa konajú územné práce, tak sa naskytnú otázky, či sa to stíha do stanoveného termínu. Pri tejto etape je termín ukončenia prác 5. október 2017. Osobne budem rád, ak by sa tento termín stihol, no ak sa aj mierne predĺži, tak si myslím, že to nebude žiaden problém. Dôležité je, aby to bolo urobené  pekne a kvalitne. Aj na vzhľade závisí a preto sme pristúpili k tejto oprave okolia divadla, ktorého vzhľad už nezodpovedal kultúrnemu stánku. Prvá a druhá etapa stáli dokopy necelých osemstoosemdesiat tisíc eur. Takmer všetky financie pochádzali z peňazí samosprávneho kraja, no bolo to súčasťou úveru s Európskou investičnou bankou, kde sme dostali dvadsaťpäť miliónov a minimálne ďalších dvadsaťpäť miliónov sme museli dať my,“ hovorí Peter Chudík. 

Predseda PSK Peter Chudík je s kvalitou práce spokojný.

O celkovej rekonštrukcii povedal viac riaditeľ divadla Ján Hanzo. „Projekt bol spracovaný do piatich etáp, keďže sme zohľadňovali možnosti financovania a postup prác. Realizovať tento projekt naraz by znamenalo odstaviť divadlo na pomerne dlhý čas. Minulý rok sa preto zrealizovala prvá a druhá etapa, kde došlo k úprave nádvoria divadla, teda jeho prednej časti. Upravené boli všetky spevnené plochy, nástupne plato a chodník z Grešovej ulice. V tomto roku sa spojili ďalšie tri etapy. Tretia a štvrtá, kde sa vykonávajú stavebné práce a piata etapa, ktorá zahŕňa osvetlenie. Pri minuloročných etapách bolo preinvestovaných päťstošesťdesiattisíc eur a tento rok prefinancujeme približne tristodvadsaťtisíc eur. Termín ukončenia prác je 5. októbra a ja verím, že sa to stihne. Niektoré práce už postupne finišujú, napríklad parkovisko sa chystá už na pokladku asfaltu, čo je celkom rýchla záležitosť. Základné stavebné práce už boli urobené. Priestor okolo budovy je pomerne komplikovaný na stavebné úpravy, keďže toto miesto je ako taký vstup do starého mesta a prechádzajú tadiaľto mnohé siete. Všetky siete sa museli zamerať a prekladať, takže táto rekonštrukcia nebola jednoduchá. Minuloročná etapa si vyžiadala obmedzenie divákov divadla a ľudí, ktorí okolo prechádzali a tohtoročné úpravy obmedzujú predovšetkým zamestnancov, pretože nemajú miesto na parkovanie. Chce to trpezlivosť a ak nám bude počasie priať, tak by mali úpravy skončiť načas,“ opisuje Ján Hanzo.
 
Text a foto: dt

Diskusia k článku