Technické služby: Na „vécka“ pýtajú ďalšie peniaze

Technické služby: Na „vécka“ pýtajú ďalšie peniaze

(šaja) – Technické služby mesta Prešov (TSmP) žiadajú od mesta, aby navýšilo dotáciu na prevádzku verejných toaliet na Floriánovej ulici a v južnom parku v centre mesta.

Peniaze, ktoré majú na tento účel k dispozícii, vraj postačia maximálne na tri mesiace, teda do novembra. Ak by návrh mestskej firmy prešiel, radnica by doplácala na túto službu takmer 60 - tisíc eur ročne. 

Na finančnej komisii koncom augusta sa o tejto požiadavke dozvedeli jej členovia. „Mali sme to predložené v rámci rozpočtových opatrení. Nad spomínanou žiadosťou som sa pozastavil,“ uviedol poslanec a predseda finančnej komisie Miroslav Benko. „Keď sme schvaľovali rozpočet na tento rok, na údržbu a prevádzku toaliet sme schválili 38 – tisíc eur. Už vtedy sa mi to zdalo pomerne veľa, lebo v našom meste sa za použitie toaliet platí, od desať centov až po dve eura a desať centov za sprchu. Myslím si, že suma postačuje, lebo mesačne je dotácia 3 166 eur,“ konkretizoval Miroslav Benko. Ako príklad uviedol mesto Nitru, ktoré prevádzkuje štyri toalety a z rozpočtu mesta na ich prevádzku je vyčlenených desaťtisíc eur. 

„Zarazilo ma, že Technické služby žiadajú navýšenie o dvadsaťtisíc eur. Keď som si prezrel čerpanie rozpočtu, tak som zistil, že je vyčerpaných niečo cez pätnásťtisíc eur. Pýtam sa preto, na čo potrebujú ďalšie peniaze, keď nevyčerpali ani tú sumu, ktorú majú k dispozícii?“ 

Predseda dal na zasadnutí komisie teda návrh, aby sa finančné prostriedky nenavýšili. „Asi nás radnica skúša, či to všimneme. Keby sme tie financie navýšili, šlo by o šafárenie peniazmi daňových poplatníkov,“ myslí si Miroslav Benko. 

O vyjadrenie sme požiadali riaditeľa Technických služieb mesta Prešov Milana Totha. „V minulosti za roky 2008 až 2016, bola prevádzka WC stratová. Je potrebné nastaviť procesy tak, aby boli vykonávané čo najoptimálnejšie aj z pohľadu nákladov,“ povedal Toth a dodal: „V tomto prípade nerozprávame o údržbe, ale o komplexnej prevádzke verejných toaliet na Floriánovej ulici a v južnom parku v centre mesta a tiež mobilných ekoWC. Prevádzka kamenných WC predstavuje cca 4 800 prevádzkových hodín za rok, kedy sú toalety prístupné pre občana. Počas prevádzkovania zabezpečujeme neustálu prítomnosť zamestnanca, ktorý sa stará o čistotu, výber poplatku a zároveň zaisťuje verejné toalety proti vandalizmu. Ďalej naša spoločnosť platí vodné a stočné, elektrickú energiu a hygienické potreby v týchto zariadeniach. Neoddeliteľnou súčasťou prevádzky je aj bežná údržba. Pokiaľ sa bavíme o rozpočtovej kapitole na verejné WC, tak z týchto peňazí pre mesto Prešov zabezpečujeme nielen prevádzku kamenných verejných toaliet, ale aj prenájom prenosných ekologických toaliet. Priemerne to vychádza cca 440 dní prenájmu prenosných ekologických toaliet ročne, s čím sú spojené náklady na ich prepravu, obmenu náplní, likvidáciu splaškov fekálnym vozidlom, realizácia rozborov pri obmene náplní, čistenie a opravy po ich použití,“ konkretizoval riaditeľ Milan Toth. 
 
 

Posledné kalkulácie cenníkových cien medzi mestom Prešov a TSMP, a.s. boli podľa neho z roku 2008.  „Vzhľadom k tomu, že v roku 2008 bola minimálna mzda na úrovni 269 eur a v roku 2017 je 435 eur, v roku 2018 očakávame jej navýšenie na vládou avizovaných 480 eur, tieto ceny z roku 2008 nepokrývali náklady spojené s poskytovanými službami. Samozrejme, tento fakt umocňuje aj to, že v priebehu deviatich rokov sa trh vyvíjal a stúpala nielen minimálna mzda, ale aj ceny tovarov a služieb. Z tohto dôvodu vznikol nový cenník, ktorý je platný od júla a ten je kalkulovaný podľa aktuálnej situácie na trhu a hlavne s aktuálnymi mzdovými nákladmi. Z tohto dôvodu bola prehodnocovaná príslušným odborom mesta Prešov kapitola rozpočtu určená pre tieto účely.“ 
 
Automaty to nevyriešia 
 
Na margo nižšej dotácie na toalety v Nitre riaditeľ uviedol: „Podľa informácií, ktoré máme, sú verejné WC v Nitre prevádzkované za pomoci automatov, do ktorých samospráva investovala radovo státisíce eur. Z nášho pohľadu aj toto je riešenie ako znížiť náklady na prevádzku WC, ale riziko vandalizmu na týchto verejných priestoroch sa znásobí, a samozrejme, ľudský faktor, ktorý zabezpečuje neustále čistotu sa nedá jednoducho nahradiť,“ uzavrel Milan Toth. 
 
Foto: www

Diskusia k článku