Nová móda psičkárov: Miláčikov venčia na cintoríne!

Nová móda psičkárov: Miláčikov venčia na cintoríne!

(šaja) – Ani pietne miesto, akým je cintorín, im nie je sväté. Niektorí obyvatelia Prešova už pár mesiacov venčia svojich štvornohých miláčikov na novovybudovanom cintoríne na Šváboch. Tí, ktorí na cintorín prichádzajú za svojimi blízkymi, ktorí tam odpočívajú, sú nahnevaní a žiadajú kompetentných o urýchlené riešenie tejto situácie. Podľa nich je to drzosť, ktorú ďalej nemienia tolerovať.

„Je to nedôstojné a hanebné. To nie je venčovisko pre psov, ale pietne miesto. To, že tam chodia majitelia so psami, ktoré sa tam vyšpinia, je otrasné a poburujúce. Poniektorých exkrementy majitelia  ani  nepozbierajú. Nestačí im, že znečisťujú sídliská a pieskoviská,“ povedala nám nahnevaná Prešovčanka Anna K. „Psov mám rád, ale na cintoríne nemajú čo robiť. Toto je priestor posledného odpočinku, kde platia isté pravidlá a nariadenia. Kde sú mestskí policajti, aby ich odtiaľ vykázali? - pýta sa ďalší návštevník cintorína. 
 
Vyrieši problém venčovisko? 
 
O probléme vedia aj poslanci z Výboru mestskej časti číslo päť, pod ktorú  cintorín patrí. „Je to pravda, sťažujú sa nám obyvatelia mestskej časti,“ dozvedeli sme sa z VMČ. „Žiadame správcu cintorína, ktorým sú technické služby mesta Prešov o častejšie monitorovanie územie cintorína. Je platné všeobecné záväzné nariadenie mesta, ktoré zakazuje venčenie a vodenie psov na takéto miesto. Pri hlavnom vstupe na cintorín z Ulice Pod Hrádkom je aj umiestnená tabuľa zakazujúca vodenia psov na cintorín.“ Ako poslanci ďalej dodali, bude potrebná aj spolupráca s mestskou políciou. Na margo venčenia psov ešte dodáva: „Ľudia na nový cintorín chodievajú so psami aj preto, lebo ho považujú za park. Žiaľ, to, že tam psy venčia a že tam s nimi prídu, nie je správne.  Je to pietne miesto, psy tam majú vstup zakázaný a toto je potrebné rešpektovať.“ 

V budúcnosti je naplánované zriadenie venčoviska na Švábskej ulici. „Už je zhotovená projektová dokumentácia, myslíme si, že je to vhodná lokalita. Plánovali sme  ho zriadiť v týchto mesiacoch, tak veríme, že to stihneme a do konca roka už bude hotové.“ uzavreli poslanci. 
 
Foto: redakcia

Diskusia k článku