Hádka v autobuse: Vodič musel zavolať políciu

Hádka v autobuse: Vodič musel zavolať políciu

(dt) – Krik či odstavené trolejbusy. Takýto obraz sa naskytol okoloidúcim v pondelok večer na Hlavnej ulici. Vodič trolejbusu stál mimo vozidlo a telefonoval, okolo neho pobehoval muž a kričal na neho. Ďalší sa snažili aj s taškami dostať do vozidla. Tomu však bránili cestujúci. Údajne šofér tých dvoch mužov vykázal z vozidla a tí to riešili po svojom.

Práca vodiča mestskej hromadnej dopravy nie je jednoduchá, častokrát musí ochrániť cestujúcich pred tými, ktorí porušujú pravidlá. Ináč to nebolo ani v pondelkový večer. „Z výpovede vodiča vieme, že ho cestujúci prišli upozorniť na to, že do trolejbusu pristúpili osoby, ktoré nemajú cestovné lístky. Na základe toho išiel za nimi a vykonal kontrolu cestovných lístok, na čo má právo. Tieto osoby nemali cestovné lístky a správali sa nevhodne. Mali rôzne nevhodné poznámky na adresu vodiča typu, že on nemá čo kontrolovať lístky a podobné veci. Vodiča sa potom zastal iný cestujúci a ozval sa ku kontrolovaným osobám, no a na základe toho, sa strhla hádka. Tieto osoby boli z trolejbusu vykázané a vodič kontaktoval policajnú hliadku,“ povedala nám Adriana Compeľová, vedúca dopravnej prevádzky Dopravného podniku mesta Prešov. 
 
Celú situáciu videl aj mladý pár. Dominika s Tomášom sa chystali na trhy, keď ich zaujal hluk na ulici. „Najprv sme si mysleli, že sa trolejbus pokazil, pretože za ním stáli ďalšie, no potom sme si všimli dvoch mladých mužov, ktorí pobehovali okolo vozidla a kričali. Jeden robil doslova nálety na šoféra a ten druhý kričal na cestujúcich. Mali so sebou niekoľko tašiek, do ktorých potom aj kopali. Hneď nám bolo jasné, že ich vodič vyhodil z autobusu. Neboli práve najčistejší a pravdepodobne nemali ani cestovné lístky. Veľmi sa mi páči, že ich pán šofér vykázal z vozidla. Ako k tomu prídu ostatní cestujúci, ktorí si poctivo kupujú cestovné lístky? Najviac obdivuhodné bolo ale to, že sa šoféra zastali aj iní cestujúci a tých dvoch mužov nechceli pustiť spať do vozidla. Stáli vo dverách, až kým sa tí dvaja nevybúrili a neodišli,“ opísala nám situáciu Dominika.
 
 
O vylúčení osoby z prepravy hovorí aj cestovný poriadok: „Do vozidla nemá prístup alebo z prepravy môže byť vylúčená osoba javiaca príznaky nadmerného požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a osoba, ktorá pre mimoriadne znečistenie odevu, alebo z iných dôvodov môže byť spolucestujúcim na ťarchu. Oprávnené osoby dopravcu sú ďalej oprávnené z prepravy vylúčiť: osobu bez platného cestovného lístka, ktorá nesplnila povinnosť zaplatiť cestovné alebo cestovné a prepravné, prípadne iné sumy určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou,...“
 
Mnohí čierni pasažieri sa spoliehajú na to, že skontrolovať im cestovné lístky môžu len revízori, nie je to však pravda. Právo na kontrolu má aj samotný šofér a ak zistí porušenie pravidiel dopravného poriadku, má právo takúto osobu vykázať z vozidla. Aj o tom hovorí cestovný poriadok: „Kontrolu tarifného vybavenia cestujúcich má právo vykonávať oprávnený zamestnanec dopravcu (revízor), ktorý je vybavený identifikačným preukazom a odznakom. Toto oprávnenie má aj vodič alebo iný člen osádky vozidla.“
 
Foto: TH 

Diskusia k článku