Patrik Tomič: „Žiadam primátorku, aby zabránila protiprávnemu stavu"

Patrik Tomič: „Žiadam primátorku, aby zabránila protiprávnemu stavu"

(pv) - Podpísala dohodu o vykonaní práce, porušila zákon. Poviete si, čo je to za nezmysel. Áno, len musíme dodať, že v tomto prípade išlo o poslankyňu mestského parlamentu, ktorá podpísala dohodu o vykonaní práce s mestom Prešov. A práve tu je kameň úrazu!

 Keď si pozorne prečítate paragraf 11 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkcia poslanca je nezlučiteľná  s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Poslankyňa Valéria Drobňáková uzatvorila Dohodu o vykonaní práce s Mestom Prešov 28. septembra 2017. Momentom jej podpísania sa tým podľa zákona pripravila o svoj poslanecký mandát. Takže už dva mesiace sedí v parlamente protizákonne, keďže jej mandát zanikol automaticky.
 
„O tom, že exposlankyňa Drobňáková porušila zákon som sa dozvedel z listu, ktorý som dostal. Dal som si overiť, či jej konanie bolo v súlade so zákonom. O tom som informoval aj pani primátorku ešte v novembri aj osobne, kde som ju požiadal o stretnutie k zániku poslaneckého mandátu ex lege. Minulý týždeň som jej poslal list. V ňom ju žiadam, aby zabránila niekoľkomesačnému protiprávnemu stavu a zabezpečila nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva," hovorí Patrik Tomič. Práve on kandidoval vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Prešov na miesto poslanca a s počtom hlasov 565 sa stal prvým náhradníkom vo volebnom obvode č. 4. V tom, v ktorom podľa zákona zanikol poslanecký mandát Valérie Drobňákovej.
 
 
                 Valérii Drobňákovej (vpravo) zanikol poslanecký mandát ex lege ešte v septembri tohto roku.
No aj napriek tomu sa zúčastnila ďalších zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 

 
O stanovisko sme požiadali kompetentné inštitúcie. Obrátili sme sa aj na Ministerstvo vnútra SR s otázkami: Je funkcia poslanca obecného zastupiteľstva zlučiteľná s vykonávaním práce na základe dohody o vykonaní práce pre zamestnávateľa, ktorým je obec? Môže mu zaniknúť mandát? Čo v prípade, že poslanec porušil zákon a ďalej zastával funkciu poslanca, zúčastňoval sa zastupiteľstva, kde hlasoval. Je takéto zastupiteľstvo právoplatné? 
 
Z ministerstva sme dostali takéto stanovisko: Podľa zákona o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol poslanec zvolený. V danej súvislosti je potrebné uviesť skutočnosť, že fyzická osoba, ktorá uzavrie dohodu o vykonaní práce s obcou, sa uzavretím tejto dohody stáva zamestnancom obce. (Keďže problematika nepatrí do našej pôsobnosti, vychádzame zo stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Na základe uvedeného konštatujeme, že uzavretím dohody o vykonaní práce s obcou vzniká v prípade poslanca nezlučiteľnosť funkcií. Vznikom takejto nezlučiteľnosti zaniká poslancovi obecného zastupiteľstva mandát zo zákona, a to okamihom uzatvorenia dohody o vykonaní práce s obcou. Osoba, ktorej zanikol mandát poslanca, nemôže funkciu poslanca naďalej vykonávať...
 
Na ťahu je teda primátorka Andrea Turčanová. Aj jej sme takisto zaslali rovnaké otázky. Z radnice sme dostali odpoveď, že tento podnet zaslali na právne oddelenie, teda je to v štádiu riešenia.
 
Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku