Riaditeľ OR PZ v Prešove Marián Leško o výstavbe nákupného centra FORUM: Už teraz máme obavy o dopravno - bezpečnostnú situáciu

Riaditeľ OR PZ v Prešove Marián Leško o výstavbe nákupného centra FORUM: Už teraz máme obavy o dopravno - bezpečnostnú situáciu

(pv) - V stredajšom vydaní Prešovského večerníka sme priniesli rozhovor s plk. Mgr. Mariánom Leškom, riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Prešov. Hovorili sme o činnosti policajno-bezpečnostných orgánov v roku 2017, o páchaní trestnej činnosti a priestupkov ako aj dopravnej nehodovosti. Dnes v bilancovaní pokračujeme, no súčasne spolu s riaditeľom poukážeme na problémy v doprave v našom meste.

V predchádzajúcom rozhovore sme hovorili o tom, ako veľmi výraznou mierou vám pomohlo otvorenie komunikácie ulíc Pod Kamennou baňou – Pražská, vrátane kruhového objazdu na Ul. Košická – Petrovanská. Vyrieši sa tým dopravný problém 
v meste?

- Odovzdaním jedného úseku v meste Prešov sa však nerieši dlhodobý, roky neriešený „boľavý“ problém, a to situácia na komunikácií ulíc Sabinovská a vjazd od smeru Stará Ľubovňa do Prešova a vjazd od smeru Vranov do Prešova. To, že všetky nákladné motorové vozidlá nám tranzitom prechádzajú centrom mesta je jedna vec, ale tá druhá je to, že ešte developerská činnosť v meste neskončila! Veľmi veľkú obavu mám o križovatku ulíc Štefánikova – Masarykova a Štefánikova a Hviezdoslavova v období, ak začne stavebný ruch spojený s výstavbou nákupného centra FORUM. Už teraz, a to sa ešte nič nedeje, máme obavy o dopravno-bezpečnostnú situáciu v ich okolí, ak sem začnú voziť tovar, zamestnanci svoje vozidlá a podobne. Ročne prihlasujeme asi 3200 vozidiel a v roku 2017 sme prihlásili 2863 nových vozidiel, to je číslo konštantné, ale ak prirátame individuálne dovezené, prihlásené z iných okresov, vyjde nám číslo, s ktorým musíme rátať na komunikáciách v meste Prešov! Niekedy si kladiem otázku, prečo nás nikto - nikdy neprizve na začiatku nejakého projektu, aby sme mohli odborne argumentovať, prečo sú križovatky prepchaté, kde máme tie vozidlá umiestniť, prečo nie sú parkovacie kapacity postačujúce...? Je pravdou, že sa vyjadrujeme k predloženým projektom po dobudovaní, z hľadiska kolízií s iným právnymi predpismi, ale... Nezdieľam názor, že to tieto komunikácie zvládnu, že tam budú podzemné garáže, a že to nie je až taký problém!! Otvorila sa „EPERIA“ a ako to vyzeralo v jej okolí na začiatku prevádzky? Prečo sa nestavajú nákupné „superkomplexy“ na periférií Prešova, kde možno postaviť záchytné parkoviská, odkloniť dopravu, príjazdové plochy?

 
Búracie práce OD Tesco začali...
 
Na aké problémy by ste ešte vodičov upozornili?

- Naďalej za veľmi vážny problém vo vzťahu ohľaduplnosti a osobnej cti vodičov navzájom považujem oblasť „tých dopravných nehôd“, ku ktorým dochádza na parkoviskách, odstavných plochách nákupných centier. Týchto bolo z celkového počtu 657 nehôd až 263! Aj keď dôjde len k minimálnej škode, a to poškriabaním laku, drobným preliačinám karosérie, a ktoré v zmysle zákona 
č. 8/2009 o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších noviel sú klasifikované ako škodové udalosti, ale odídením z miesta, nenahlásením škodovej udalosti a bezodkladným upovedomením osoby, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a oznámiť jej svoje osobné údaje, sa vodič dopúšťa priestupku, ktorý pre neho po jeho vypátraní a stotožnení nebude veľmi príjemnou skúsenosťou s represívnou zložkou v tomto štáte. Ak občania nevedia zabezpečiť upovedomenie, oznámenie sa zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru, samozrejme, za podmienok zotrvania na mieste škodovej udalosti! V tejto problematike je najdôležitejšie to, že väčšina poisťovní potom bezodkladne vec vybaví v oblasti uplatnenia si nárokov zo škodovej udalosti, ale ak nie je páchateľ, tak ako preukáže poškodený vodič ako k udalosti došlo? Prosím, skúste sa vžiť do jeho kože, (ak si na to vozidlo dosť dlho šetril, spláca ho prostredníctvom úveru, má ho požičané, je to služobné vozidlo a podobne).
 
Hovoríme o dopravných nehodách, častou príčinou je alkohol u vodičov vozidiel...

- Hliadkami okresného riaditeľstva služby poriadkovej polície v súčinnosti s hliadkami dopravnej polície a hliadkami PMJ bolo v roku 2017 zistených 227 vodičov pod vplyvom alkoholu s hranicou do 1 promile (0,48 mg/liter) a 138 vodičov s hranicou nad 1 promile (nad 0,48mg/l). Ak to všetko zrátame, tak každý deň v roku 2017 sme chytili opilca za volantom! A čo je zarážajúce, množia sa nám prípady chytených vodičiek – žien! Alkohol sa „podpísal“ pod 42 dopravných nehôd, ktoré spôsobili pod jeho vplyvom vodiči. Téma námatkových kontrol u vodičov je preto naozaj prioritná hlavne z tohto pohľadu, preto budeme všetkými zákonnými prostriedkami „bojovať“ proti nezodpovednosti.
...A takto by to malo vyzerať pred OC FORUM. Nastane dopravný kolaps? 
 
Do kompetencií polície patrí aj vydávanie dokladov na klientskom centre.

- V uplynulom roku sme na našich pracoviskách Klientskeho centa na Ulici Nám. mieru prijali a vybavili 39 696 žiadostí o vydanie nového dokladu, pri priemernej dobe čakania na vybavenie v dĺžke 45 minút, ktorá, samozrejme, úzko súvisí s obdobím, v akom je podaná žiadosť o vybavenie, pričom pochopiteľne v mesiacoch pred letnou turistickou sezónou je táto doba až dvojnásobkom priemernej čakacej doby. Priemerná čakacia doba na vydanie dokladu je na úrovni šiestich minút, ale aj túto dobu primerane navyšuje o čas, ktorý občan strávi pri aktivácií technológií spojených s kvalifikovaným elektronickým podpisom u FO a PO. Čo sa týka porovnania s predchádzajúcim rokom, tak sme vydali a vybavili o 1 520 klientov viac. V tejto oblasti by som veľmi uvítal posun v skrátení čakacej doby nielen na vybavenie, ale aj na vydanie, ale to súvisí s personálnym posilnením jednotlivých pracovísk, máme nejaký prísľub u vedenia MV SR, po analýze zaťaženosti jednotlivých pracovísk v rámci SR.
 
Foto: dt, www
 
 

Diskusia k článku