Poslanci odklepli kúpu parkovísk za pol milióna eur

Poslanci odklepli kúpu parkovísk za pol milióna eur

(pv) - Privysoká cena? Jedni boli proti, druhí o nej hovorili ako o východisku z núdze. Prešovskí mestskí poslanci na svojom januárovom zasadnutí rozhodovali aj o kúpe parkovísk na Volgogradskej
a Mukačevskej ulici za pol milióna eur.

 Spoločnosť EEI ponúkla tieto parkoviská na odpredaj „z dôvodu potreby majetkovoprávneho usporiadania vzájomných vzťahov, keďže  spoločnosť  na základe Zmluvy o výpožičke pozemkov zo dňa 4. 10. 2010 uzatvorenej medzi Mestom Prešov vybudovala v lokalite Ul. Volgogradskej a Ul. Mukačevskej parkovacie miesta a ďalšie spevnené plochy, vrátane chodníkov. Zmluva bola uzatvorená na dobu 5 rokov. Ako uvádza spoločnosť EEI s. r. o., parkovacie miesta boli počas tejto doby trvania zmluvného vzťahu užívané verejnosťou bezplatne aj napriek tomu, že žiadateľ ako vypožičiavateľ mal v zmysle zmluvy o výpožičke počas celej doby jej účinnosti právo prenajímať záujemcom parkovacie miesta za úhradu.

V priebehu sporného obdobia, teda po vypršaní zmluvy, spoločnosť EEI s. r. o. predložila  mestu návrh  majetkovo-právneho vysporiadania dotknutých pozemkov. V apríli a máji 2016 predložila návrh riešenia vzniknutej situácie nielen formou majetkovo – právneho vysporiadania, ale aj založením spoločného podniku medzi spoločnosťou EEI a Mestom Prešov. Na spoločnom stretnutí v decembri 2016 mesto zasa ponúklo možné riešenie problému parkovísk Volgogradská, Mukačevská – výmenu pozemkov, prípadne adekvátne vyplatenie spoločnosti EEI. EEI súhlasila s navrhovanou výmenou. Objekt na parkovacej ploche na Mukačevskej ulici a dva objekty na Volgogradskej ulici tak po dohode mali byť uzatvorené automatickým závorovým systémom a k pozemkom pod týmito stavbami  mala spoločnosť EEI nadobudnúť vlastnícke právo. Ostatné pozemky a plochy, na ktorých nebola možnosť osadenia závorového systému, mali prejsť do vlastníctva mesta. V prípade vyplatenia plnej sumy, ktorá je odrazom majetkovo-právneho vysporiadania, spoločnosť EEI naďalej trvá na dlžnej sume vo výške 466 tisíc eur. 
 
Keďže sa veci neposunuli dopredu, v auguste 2017 dostalo mesto ďalší list od spoločnosti EEI, v ktorom oznamuje svoj zámer od 1. novembra 2017 spoplatniť vybudované parkovacie miesta v ich celkovom počte 254. Jednotková cena za prenájom bola určená vo výške 1,50 eur na deň. Jednotlivé parkovacie miesta mali byť zabezpečené parkovacou technológiou proti zneužitiu v zmysle zmluvného vzťahu. Nasledovali ale ďalšie pracovné stretnutia, výsledkom ktorých malo byť odkúpenie parkovacích plôch za cenu 519 tisíc s DPH. EEI začiatkom decembra minulého roku dokonca zvažovala aj krajné možnosti, mestu zaslala Predžalobnú výzvu – pokus o zmier, v ktorom žiada mesto na úhradu uvedenej  sumy v  termíne do 31. januára 2018.
 
Tento niekoľko rokov trvajúci problém s parkoviskami sa nakoniec dočkal svojho vyriešenia v januári 2018. K predloženému návrhu na odkúpenie  stavby parkovísk na mestských pozemkoch od spoločnosti EEI sa vyjadrili niektorí poslanci, svoj názor povedal  aj viceprimátor Štefan Kužma. „Tam je stavba a je cudzia. My, keby sme ju stavali v tom rozsahu – asfaltovo, podkladmi, osvetlení, tak tiež približne by sme boli na tej istej cene. Ale skutočne to nevieme nahradiť a tí ľudia nebudú mať kde parkovať, ak sa parkoviská uzavrú. Je to cudzí objekt, ktorý si môže dotyčná firma zajtra uzavrieť. Nič sa nezmení k lepšiemu, keď to kúpime, ale keď to nekúpime, zmení sa to podstatne k horšiemu,“ dodal viceprimátor Š. Kužma. 
 
K slovu sa dostal aj hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst. „Opäť nás dobehla minulosť a riadenie mesta za bývalého primátora,“ povedal. „Mám za to, že mesto po vypršaní zmluvy neurobilo nič také, čo by oprávňovalo firmu strašiť ho žalobami. Treba problém vyriešiť, ale treba dbať na hospodárnosť nákladov, ide o viac ako pol milióna eur. Myslím, že treba kúpiť parkoviská, ale nie za cenu, ktorá bude vyvolávať otázky,“ dodal Alexander Ernst.
 
Poslanci kúpu nakoniec odhlasovali a odsúhlasili.
 

Diskusia k článku