Odkaz úradníkov našej redakcii: „Nájdite majiteľa pozemkov a my budeme konať“

Odkaz úradníkov našej redakcii: „Nájdite majiteľa pozemkov a my budeme konať“

(šaja) – O čiernej skládke za zastávkou Sibírska sme vás v našom denníku informovali pred niekoľkými dňami. Uviedli sme, že vlastníci pozemkov nemajú záujem o udržiavanie svojich parciel a že ich musí v tejto záležitosti suplovať obec Ľubotice. Vo veľkých kríkoch vyhľadávajú neprispôsobiví občania útočisko, kde vyhadzujú nepotrebné pneumatiky, matrace a obaly z rôznych potravín.

Čierna skládka rovno pod oknami

Na neporiadok sa každoročne na jar sťažujú obyvatelia Sekčova. Neporiadok majú niektorí totiž priamo pod oknami bytov. Tí sa pýtajú, kedy čierna skládka zmizne. Znečistená lokalita patrí pod katastrálne územie obce Ľubotice, ktorá ju na svoje náklady pravidelne čistí a kosí. Starostu Ľubotíc Štefana Krajčiho zaujímalo, či by mu v tejto záležitosti nevedel byť nápomocný Pozemkový a lesný odbor na Okresnom úrade v Prešove. „V marci plánujem pristaviť veľkokapacitný kontajner a pracovníci Malých obecných služieb spomínané priestranstvo za zastávkou vyčistia. Robíme to každý rok. Jedno čistenie vyjde obec na približne tristo eur,“ konkretizoval starosta.
 
Takto vzniká čierna skládka. 

 
Sankcie má dávať obec 
 
Na spomínaný odbor sme zatelefonovali a zaujímali sa, ako je potrebné postupovať v prípade, že nájdeme čiernu skládku. 
„Máme za to, že obec Ľubotice má prijaté Všeobecné záväzné nariadenie o verejnom poriadku obce, kde sú presne citované povinnosti občanov, týkajúce sa poriadku v tomto katastrálnom území a sankcionovanie je v právomoci starostu obce,“ povedala nám vedúca Pozemkového a lesného odboru na Okresnom úrade v Prešove Mária Nováková. Podľa jej slov, keďže sme autormi podnetu, sa máme obrátiť na Pozemkový a lesný odbor s podnetom o existujúcom zaburinení, kde máme uviesť majiteľa daného pozemku, respektíve celej lokality. „Na základe vášho podnetu budeme konať v zmysle zákona a to sa týka aj možného pokutovania,“ dodala Mária Nováková. 
 
Foto: šaja 

Diskusia k článku