R. Dupkala: Áno, pán Belý je môj priateľ. Táto sťažnosť ale nie je náhodná!

R. Dupkala: Áno, pán Belý je môj priateľ. Táto sťažnosť ale nie je náhodná!

Nedávno sme priniesli článok, v ktorom sme písali o sťažnosti proti činnosti komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej. Tú na radnicu zaslali obyvatelia bytov na Mukačevskej ulici č. 23.

Obyvatelia bytového domu na Mukačevskej ulici sú nespokojní s rozhodnutím sociálnej a bytovej komisie, ktorá pridelila byt rodine bez žrebovania, teda prednostne. „Na Mukačevskej 23 sme mali jeden voľný byt. Rok a pol nebol tento byt obývaný a teraz sme sa dozvedeli, že bol prednostne pridelený bez losovania. Z televízie vieme, že v Prešove sa nájomné byty losujú. Boli sme trošku prekvapení, že bol pridelený prednostne,“ tlmočila poslancom nespokojnosť obyvateľov na ostatnom zastupiteľstve dôverníčka Daniela Kmecová. V spomínanom článku sme oslovili aj poslankyňu Jaroslavu Kutajovú, ktorá je členkou sociálnej a bytovej komisie. Tá okrem iného povedala: „Tento prípad prednostného pridelenia bytu sme ako komisia neriešili, bolo nám len predsedom predostreté, že táto rodina býva v zlých podmienkach.“ Uverejnili sme aj názor predsedu komisie Rudolfa Dupkalu, ktorý povedal v správach RTVS že  chceli pomôcť, keďže rodina žila v ťažkých podmienkach: „Na nejakých tridsať metrov štvorcových približne štrnásť ľudí. Nikdy neboli dlžníkmi. Majú všetko splatené.“ Podľa neho je dôvodom nesúhlasu to, že ide 
o rómsku rodinu.

Po uverejnení nášho článku nám predseda sociálnej a bytovej komisie Rudolf Dupkala napísal, že nedostal priestor na svoj názor. Dohodli sme sa na rozhovore.

Obyvatelia bytov na Mukačevskej ulici podali sťažnosť voči činnosti komisie, ktorej ste predsedom. Ako to vnímate?
- Nič v politike sa nedeje náhodne. Náhodná nie je ani táto sťažnosť, ktorá prišla na komisiu, vedenie mestského úradu a svojím spôsobom aj na odbor sociálnych vecí. Tá vlastne prišla šesť mesiacov pred voľbami a čo je obzvlášť zvláštne, že sa 
v nej spomínajú dve mená, mená možno horúcich kandidátov na post primátora. Ja ako predseda sociálnej a bytovej komisie som povinný každú žiadosť otvoriť pred komisiou a hlasovaním dať najavo či súhlasím alebo nie. Táto žiadosť rodiny Belýovcov je za dva tri roky, keď som predsedom komisie, trinástou alebo štrnástou, čo sme týmto spôsobom pridelili byt. Doteraz žiadne sťažnosti neprišli. Je teda zaujímavé, že trinásťkrát to nikomu nevadilo, akurát v prípade tejto rodiny, ktorá má tú smolu, že je čierna a ktorá má tú smolu, že v danom vchode žijú a bývajú aj rodiny, ktoré majú priamu alebo nepriamu väzbu na ľudí blízkych bývalému primátorovi mesta. Dajte si do súladu tieto veci! Ja tvrdím, že viem, odkiaľ vietor fúka. Navyše pani Kmecová to povedala veľmi elegantne, aj tam je to cítiť, že to odporúčal niekto skúsený, že ani raz nebolo použité slovo Róm, rómska rodina, vždy to boli argumenty, že kto bude teraz platiť úver, ktorý májú na bytovke? Áno, má to logiku, má to platiť, aj táto rodina...

Z akých dôvodov bol tejto rodine pridelený byt?
- V tejto žiadosti okrem iného je aj to, že sa naozaj 13 či 14 ľudí tlačí v jeden a pol izbovom byte, 4 dospelí, jeho tri deti a ďalšie 4 či 5 detí jeho druhej rodiny. Ich žiadosť bola opodstatnená hlavne tým, že nie sú tam vytvorené vhodné podmienky pre psychologický a fyzický rast týchto troch detí. Ja som túto žiadosť prečítal, spýtal som sa kolegyni Antušovej, či to je fakt pravda, povedala, áno, máme správu, tzv. anamnézu od sociálnych pracovníkov v danej lokalite, teda lokalite Starej tehelni, ktorí potvrdili, že sú tu deti také, ktoré sa chcú učiť spolu s tými, ktoré neprospievajú... Čiže bola naplnená jedna z vecí. Druhá, ktorú málokto vie, je tá, že Mesto Prešov pozná dve formy pridelenia bytu. Prvá je žrebovanie, to znamená na základe zoznamu žiadateľov, druhá je podľa VZN starý bytový fond. Títo ľudia sú stále medzi žiadateľmi, môže sa stať, že ich vyžrebujú.

Z kuloárov sme sa dozvedeli, že niektorí členovia komisie hovoria o tom, že ste mali eminentný záujem na tom, aby táto rodina dostala byt prednostne a že ste povedali, že to treba podporiť. Poznáte sa bližšie?
- Áno, pán Belý je môj priateľ, poznáme sa od mala. V konečnom dôsledku, či už našťastie alebo nešťastie, Rudo Dupkala pozná väčšinu Prešovčanov a oni poznajú jeho. Ku každému jednému sa staviam spravodlivo a rovnako. No je jedno, či je to priateľ alebo nie. Taký istý prípad je Fedor Vico, ten je tiež môj kamarát. Tu sťažnosti nie sú. Keď niekto chce hľadať psychologickú zámienku na to, že si kámoš s Dupkalom, dostaneš byt. Áno, požiadal som kolegov o podporu tak, ako vo všetkých ostatných prípadoch, ale v komisii všetci hlasujú slobodne. Aj Terka Bilasová povedala, že z pohľadu sociálneho odboru máme byť radi, že máme rodinu, ktorá chce žiť poriadny život. Jediné, čo bolo, že som prečítal žiadosť a povedal ako budem hlasovať ja, že som za pridelenie bytu. Ak by bolo možné uspokojiť všetky žiadosti o pridelenie nájomného bytu, tak som prvý, ktorý sa postaví a zahlasuje za každú jednu žiadosť. Žiaľ, všetci dobre vieme, v akej situácii sa mesto Prešov niekoľko desaťročí vo vzťahu k výstavbe sociálnych nájomných bytov nachádza!

Takže je to podľa vás kóšer?
- Nehlasoval som za to, že je to môj priateľ, ale že terénni sociálni pracovníci boli pozrieť a videli, že žiadosť nie je vymyslená, ale je to tak, preto jednoducho dali odporúčanie. Hlasovali sme všetci, akurát sa zdržala Jarka Kutajová. Jej sa zdalo, že už tých bytov za tie tri roky bolo veľa, čo sme ich takto pridelili. No bolo ich veľa, veď tak byt dostal aj Fedor Vico a tiež je môj kamarát...

Ale viete, že pán Vico dostal byt z úplne iných dôvodov...
 - Môj názor je taký, že vôbec by takýto problém nebol, keby to nebola rómska rodina. A druhý dôvod je politický, ale to je moja domnienka. Aj z úst pani Kmecovej zaznela počas jej vystúpenia v mestskom parlamente informácia, že niekto na úrade, to vedia oni, im povedal, že po smrti nebohej pani Chalupovej sa tento byt na meste bude odpredávať a oni sa môžu k nemu dostať za dobrý peniaz. To boli slová, ktoré mi povedali obyvatelia tejto bytovky. Ona to tiež citovala, že sa bude dať odkúpiť. Ja si teda myslím, že niekto 
v tom vchode má na ten byt zálusk. Dva roky bol zamknutý, bol neobývaný, tuchol. Stále je to majetok mesta, nás Prešovčanov. Pán Belý posledný mesiac nerobí nič, len všetko pratá, búra, maľuje, stierkuje. 

Povedali ste, že na Starej tehelni bývalo štrnásť ľudí v malom byte. Ide o mestský nájomný byt, môže dať mesto trvalý pobyt toľkým na jeden byt? Má tam každý z nich trvalý pobyt, nedošlo tu k porušeniu zmluvy? 
- Pán Bely má trvalý pobyt na meste Prešov, manželka na Tehelni. To, či neporušili nájomnú zmluvu, majú skúmať tí, ktorí nám predkladajú materiál. Ja som dostal odporúčanie kladné. Jediné pochybenie, ktoré by som dokázal pripustiť ako chybu, čo si ja dovolím tvrdiť, mohlo byť, že bola nedostatočne urobená anamnéza, respektíve analýza. Priznám sa, nepoznám zákon, čo všetko musia spĺňať, od toho sú tam odborní referenti, ktorí berú za to peniaze. Jediné, čo bolo skúmané, že nie sú dlžníkmi, to viem. Koho je to chyba? Odboru? Terénni sociálni pracovníci by mali kontrolovať koľkí žijú v byte.

Na Starej tehelni bývali 14 a to isté sa môže aj tu stať...
- Áno, toto je dlhoročný problém. A tuším sa ma už aj iní pýtali, že čo musí spĺňať, aby mali nárok na byt. Sú tri veci, ktoré, keď porušia, prídu o byt, ani ja sa s nimi nebudem baviť - to znamená pravidelné porušovanie domového poriadku, poprípade nutné návštevy policajného zboru, to ale porušovanie poriadku nie je hluk po desiatej, ale aj zápach, smetie pod oknom. Viete koľkokrát sa stalo, že komisia pridelila byt na základe losovania, a keď prišla kontrola, zistili, že oni tam ani nebývajú. Boli v Anglicku a úplne iná, cudzia rodina tam bývali, dali to do nájmu. 

Hovoríte, že na komisiu dostanete už pripravené materiály, beriete ich za „bernú mincu“, teda sa o nič navyše už nezaujímate?
- To, čo dostaneme na stôl, niekto pripravuje. Ja nechcem kydať na dievčatá zo sociálneho odboru...

Opýtam sa ešte: Je táto rodina podľa vás najakútnejší prípad? 
- To si nedovolím tvrdiť, sú tam aj ľahšie prípady aj ťažšie, ale na druhej strane oni podali žiadosť, ja som ju prečítal pred komisiou.

Kto kontroluje Starú tehelňu? Mali by ste sa možno aj vy viac o to interesovať...
...preverovať 380 žiadostí? Záver: ak by mesto robilo politiku ako má, že by stavalo byty a vieme, že dvadsať rokov sa nestavalo, tu stavajú súkromní podnikatelia a súkromné firmy, len nie mesto, bolo by všetko ináč. Keby sme mali byty, myslíte, že by sme mali 400 žiadostí? 
 
Čo hovoria fakty
 
1 Údaje týkajúce sa uzavretého a vyradeného spisu Žiadosť o pridelenie nájomného bytu Alexa Belýho (2011 – 2014):
- 9.2.2011 podaná žiadosť o byt – záujem o byt v lokalite Sabinovská – Majakovského, K Starej tehelni 

- 4.4.2011 zaradený do zoznamu uchádzačov - uznesením komisie zo dňa 4.4.2011

- 15.11.2012 odbor zaslal A. Belýmu výzvu na aktualizáciu žiadosti – výzvu neprevzal v odbernej lehote
 
- 8.7.2014 vyradený zo zoznamu uchádzačov uznesením komisie v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. d) VZN č. 5/2011 – „Žiadateľ sa vyradí zo zoznamu uchádzačov o pridelenie nájomného bytu, ak nereaguje na výzvu odboru sociálnych služieb týkajúcu sa aktualizácie žiadosti resp. v lehote dvoch rokov sa neinformuje o riešení jeho žiadosti“
 
2 Údaje z aktuálneho spisu Žiadosť o poskytovanie sociálneho bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov Alexa Belýho (2017 – 2018): 
- 17.2.2017 podaná žiadosť o poskytovanie sociálneho bývania v nájomnom byte
 
- 16.3.2017 žiadateľ zaradený do zoznamu uchádzačov uznesením komisie
 
- 8.12.2017 prvá, ústne podaná informácia o naliehavosti riešiť bytovú potrebu žiadateľa Alexa Belýho a jeho rodiny predsedom komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej na zasadnutí komisie
 
- 12.12.2017 podal Alex Belý žiadosť o prednostné pridelenie bytu 
 
- 9.1.2018 TSP doručili krátku informáciu o bytovej situácii Alexa Belýho
 
- 10.1.2018 uznesenie komisie k prideleniu bytu rodine Alexa Belýho podľa čl. 4 VZN na ul. Mukačevská 23/16
 
- 12.1.2018 vyhotovený súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe uznesenia komisie
 
- Zmluva o nájme bytu č. 7/2018 na dobu od 1.2.2018 do 31.1.2021
 
- 8.2.2018 bola vykonaná zamestnancami oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie a zamestnancom správcu mestských nájomných bytov previerka obývanosti v byte na ul. Mukačevská 23/16 – v byte v čase previerky sa nenachádzal nikto
 
- 23.2.2018 vykonaná opakovaná previerka obývanosti predmetného bytu - v byte 
v čase previerky zamestnanci opäť nikoho nezastihli

 
Adriena Šmihulová
Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku