Konečne! Dočkajú sa prechodu pre chodcov

Konečne! Dočkajú sa prechodu pre chodcov

(šaja) - Kontrolovať autá vo vnútrobloku, rozšíriť chodníky a tiež konečne zriadiť prechod pre chodcov – toto všetko žiadajú Prešovčania od kompetentných. Tvrdia, že vyriešenie týchto problémov by im zlepšilo kvalitu a bezpečnosť bývania v našom meste. Niektoré požiadavky sú na stole radnice od poslancov už dlhodobo.

Obyvatelia vnútrobloku na Lomnickej ulici – konkrétne vchody číslo 4, 6, 8 a 10 a tiež obyvatelia na Švábskej 39 žiadajú mestskú políciu monitorovať pohyb motorových vozidiel vo vnútrobloku. „Pri vývoze odpadu zo smetných košov, pri zbere papiera a podobne autá parkujú na chodníku a keďže chodník nie je dostatočne široký, ničia trávnik a zeleň. Rovnako aj obyvatelia bytových domov využívajú tieto vchody ako manipulačné, teda na vyloženie nákupov, pri sťahovaní, pri dovoze viacrozmerného tovaru. Nie je možné pri plánovanej rekonštrukcii vnútrobloku rozšíriť chodník, aby autá neparkovali na trávniku a neničili zeleň?“ pýtajú sa Prešovčania.

Podľa slov kompetentných to ale možné nie je. Pri plánovanej rekonštrukcii vnútrobloku sa chodníky rozširovať nebudú, pretože to nie je zahrnuté v zmluve s dodávateľom prác. Riešenie sa bude hľadať počas prác obnovy chodníkov uložením nového asfaltu. Vybudovanie parkoviska vnútrobloku na Ulici Lomnická v dolnej časti je naplánované na tento rok. „Ak by boli širšie chodníky, je možné, že by ich obyvatelia využívali na parkovanie,“ prezradil obavy poslanec Miroslav Benko. 
 
Chcú aj chodník 
Ďalší Prešovčan sa na stretnutí Výboru mestskej časti číslo 5 informoval ohľadom vybudovania kanalizácie na Ulici Pri mlyne. Žiada aj vyznačiť dočasný priechod pre chodcov na Solivarskej ulici pri zastávke Škára kvôli bezpečnosti chodcov a tiež zastávku s prístreškom. Obyvatelia sa dozvedeli, že prístupový chodník k rodinným domom na Ulici Pri mlyne bude realizovaný pravdepodobne v budúcom roku, keďže tento rok sa začne robiť komplexná rekonštrukcia na Solivarskej ulici. „Dočasný priechod pre chodcov bude zabezpečovať Prešovský samosprávny kraj. Termín realizácie závisí od počasia, orientačne počítame, že sa tak stane na budúci mesiac,“ povedal Miroslav Benko.

Obyvateľ M.Š. navrhol, či by nebolo vhodné, aby pracovníci Malých obecných služieb v ranných a popoludňajších hodinách usmerňovali vodičov na priechode pre chodcov pri Základnej škole sv. Gorazda, kde je každodenne ohrozená bezpečnosť detí prechádzajúcich cez priechod. Prešovčania žiadajú aj vybudovať cestnú komunikáciu Pod Debrami. Ide o časť ulice, kde sú majetkoprávne vzťahy usporiadané. Poslanci na zasadnutí výboru riešili aj opakovanú žiadosť o upevnenie poklopov na miestnej komunikácii pri rodinnom dome na Kysuckej ulici. 
 
Premenujú zastávku? 
Obyvateľov na Šváboch zas trápia stromy, ktoré žiadajú orezať. „Ide o stromy v úseku za poštou, pozdÍž plota za záhradami rodinných domov na Janáčkovej ulici. Sú vysoké a pri silnejšom vetre a búrke hrozí vyvrátenie stromov a poškodenie majetku občanov,“ zdôvodňujú občania. Slovenské technické múzeum a Solivarčania žiadajú o premenovanie zastávok mestskej hromadnej dopravy na Múzeum Solivar. S týmto nápadom súhlasia aj poslanci. 
 
Foto: www 

Diskusia k článku