Je to s kostolným poriadkom? Vedenie kraja tají dôvody, prečo riaditeľom „ponúka“ dohody o rozviazaní pracovného pomeru

Je to s kostolným poriadkom? Vedenie kraja tají dôvody, prečo riaditeľom „ponúka“ dohody o rozviazaní pracovného pomeru

(ado) - Je naozaj všetko na Úrade Prešovského samosprávneho kraja s „kostolným poriadkom“? Aj napriek tomu, že sa župan Milan Majerský počas svojej inaugurácie nechal počuť, že veľké čistky robiť nebude, opak je ale pravdou. Doteraz z úradu odišlo viac než štyridsať zamestnancov, ako sme sa z dobre informovaného zdroja dozvedeli, údajne všetci odišli dohodou, ktorú „museli“ podpísať. Vraj bežný scenár bol taký, že si ich vedenie zavolalo vždy popoludní a predostrelo im už hotové dohody. Podobné praktiky „použili“ aj v piatok v prípade riaditeľov sociálnych zariadení v pôsobnosti PSK.

Prvé echo o tom, že sa nové vedenie Prešovského samosprávneho kraja pokúša celoplošne odvolať riaditeľov sociálnych zariadení sa v kuloároch objavilo už v januári. Poslancom navrhovalo odvolať všetkých dvadsiatich piatich riaditeľov. To však napokon do zastupiteľstva nepredložilo.

Prvý pokus bol teda neúspešný, keďže sa nenašla politická zhoda na tom, aby návrh prešiel v zastupiteľstve. Vedenie preto od celoplošného odvolávania upustilo.
 
Prišiel ale druhý pokus. Tentoraz dostali piati riaditelia „ponuku“ na dohodu o ukončení pracovného pomeru. Tí hovoria o neštandardnom konaní. Upozornil nás na to aj mail, ktorý sme v nedeľu dostali do redakcie: Na VÚC-ke v Prešove sa dejú čudné veci, praktiky. To, čo županovi neprešlo v januári s odvolávaním riaditeľov zariadení pre seniorov a ďalších zariadení sociálnych služieb, deje sa teraz. Toho času bez vedomia poslancov, dávajú pod nátlakom podpisovať dohody o ukončení pracovného pomeru. Jednu várku si v piatok zavolali, kde v zasadačke sedela desaťčlenná komisia a nútila riaditeľov, aby podpísali dohody o ukončení pracovného pomeru. Zatiaľ ani jeden z nich to nepodpísal, ale zvolali si ich opäť na pondelok 9. 4. 2018 o 12:30 do zasadačky na 1. poschodí, kde VÚC-ka očakáva, že už prídu s podpísanými dohodami k 10. 4. 2018. A to bez toho, aby ktokoľvek z VÚC-ky, alebo župan, sa s nimi minimálne stretol buď na pôde VÚC alebo si situáciu v jednotlivých zariadeniach zmonitorovali. Nikto v zariadeniach nebol, nerozprával s riaditeľmi, zamestnancami, klientmi. Zasa chcú len zrušiť miesta, lebo veď mám zoznam, kde potrebujem uspokojiť svojich. Zatiaľ sa toto začína diať v sociálnej oblasti, ale myslím, že tento osud čaká aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Toto nie je ani korektné, slušné a transparentné už vôbec nie... a opäť je tu snaha neumiestniť odborníkov na tieto pozície, prípadne ponechať súčasné vedenia zariadení, kde prešli odborným výberovým konaním, ale opäť budeme umiestňovať len „svojich“, bez ohľadu na to, či majú vzdelanie, skúsenosti, vzťah k týmto zraniteľným cieľovým skupinám a podobne... Prosím, podporte nás...“

Vraj priestor na zlepšenie
 
Čo na to predseda PSK Milan Majerský? Podľa hovorkyne PSK Dáši Jeleňovej predseda Milan Majerský už pri vstupe do funkcie inicioval isté personálne zmeny v súvislosti s odchodom zamestnancov do dôchodku. Prihliadať sa malo na odbornosť, nahraditeľnosť a osobnostné kompetencie zamestnanca, ktorého sa odchod týka. „Kraj pozorne sleduje prácu riaditeľov svojich organizácií, kde sa snažíme tú činnosť ešte viac zefektívniť, zlepšiť a zhospodárniť,“ povedala pre médiá Dáša Jeleňová. Ako ďalej dodala, PSK chce do svojich organizácií priniesť nové prístupy a novú energiu: „Takéto ciele si niekedy vyžadujú aj zmeny v personálnom obsadení. My, samozrejme, ďakujeme riaditeľom za ich vykonanú prácu, ale u niektorých z nich vidíme priestor na zlepšenie.“ 
 
Piatok 6. apríla bude pamätný pre piatich riaditeľov sociálnych zariadení. Prišli na úrad v presvedčení, že ich pozvali na pracovnú poradu. Čakalo ich rovnaké prekvapenie aké predtým zažilo viac než štyridsať pracovníkov úradu. Čakala ich pripravená dohoda o ukončení pracovného pomeru.
 
„Vo štvrtok poobede ma pozvali na pohovor, ktorý bol v piatok ráno. Myslel som si, že to bude porada alebo predstavenie nového riaditeľa úradu. Nikto nepočítal s tým, že má byť nejaké odvolávanie,“ povedal Adrián Labun, riaditeľ svidníckeho sociálneho zariadenia Senior dom Svida.
 
Ako povedal, pre všetkých pozvaných riaditeľov to bolo prirýchle a neštandardné.
 
„Určite sa na každom pracovisku vyskytnú nejaké podobné prípady, keď sa vedenie musí rozlúčiť so svojím zamestnancom. Bolo to aj u nás v našom zariadení sociálnych služieb, ale postup bol trošku odlišný, lebo keď sme so zamestnancom chceli ukončiť pracovný pomer dohodou, bol tam väčší časový rozdiel, počas ktorého sa mohol zamestnanec pripraviť,“ povedal Adrián Labun.
 
Médiá samozrejme zaujímali dôvody, pre ktoré sa vedenie PSK rozhodlo pristúpiť k tomuto neštandardnému prepúšťaniu. „Vedenie kraja nechce konkretizovať dôvody, prečo k tomuto pristupuje takto. Zdôrazňujem, že nejde o odvolávanie riaditeľov, ale o rozviazanie pracovného pomeru dohodou, ku ktorej musia pristúpiť obe strany,“ povedala Dáša Jeleňová. Na piatkové stretnutie pred komisiou sa zúčastnili aj ďalší riaditelia sociálnych zariadení.

„Na úrade boli piati riaditelia, z toho dvaja v dôchodkovom veku, ktorí už prijali dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Nevylučujeme, že aj tí ďalší traja pristúpia k dohode. Ak sa tak nestane, určite sa bude postupovať štandardným spôsobom, to znamená, že pristúpime k odvolávaniu riaditeľov na pôde zastupiteľstva PSK,“ vysvetlila Dáša Jeleňová. Na poste teda končí riaditeľ Domova sociálnych služieb v Brezovičke a riaditeľ Centra sociálnych služieb Dúhový sen. 
 
Dôvod neprezradia
 
V pondelok na úrade PSK pokračovalo stretnutie troch riaditeľov sociálnych zariadení. Adrián Labun podobne ako v piatok aj v pondelok úradu oznámil, že dohodu podpísať nemieni. „Nevidím dôvod na to, aby som sa vzdal funkcie riaditeľa. My sme boli poverení do svojich funkcií na návrh predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý muselo odobriť svojím hlasovaním zastupiteľstvo. Ja si myslím, že taký istý priebeh by malo mať aj naše odvolávanie,“ dodáva Adrián Labun. Zaráža ho aj skutočnosť, že v jeho zariadení nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany úradu a riaditeľom nebol uvedený žiaden dôvod na odstúpenie z funkcie. „Je to bez dôvodu. Je návrh na stole, zmluva o skončení pracovného pomeru, sme prekvapení, lebo ten časový horizont, zoberme piatok je koniec týždňa a odstúpiť máte v utorok s tým, že si neviete ani dokončiť veci.“ Konkrétne dôvody o odvolaní jednotlivých riaditeľov, ani informáciu o tom, či boli vykonané kontroly v zariadeniach, úrad neuviedol.

Podobne to údajne prebehlo aj u riaditeľky Centra sociálnych služieb v Kežmarku Evy Mašteníkovej. Tá prijatie či neprijatie dohody zvažuje. Riaditeľka Domu sociálnych služieb v Sabinove, ktorá sa taktiež zúčastnila na pondelkovom stretnutí, sa k situácii pre médiá vyjadriť nechcela. Ak sa vedenie s riaditeľmi nedohodne, zrejme sa návrh dostane na rokovanie koncom mesiaca. Vedenie kraja hovorí, že noví riaditelia musia prejsť výberovým konaním, ktoré musí schváliť zastupiteľstvo PSK na odporúčanie predsedu.
 
Spôsob odvolávania riaditeľov sociálnych zariadení sa nepáči viacerým poslancom. Podľa nich oni ako jediní môžu riaditeľov odvolať. Župa konkrétne dôvody neuviedla. Hovorí len, že vidí priestor na zlepšenie. „Keď sme sa rozprávali na poslaneckom klube, povedal som, že je to neštandardný postup,“ povedal pre RTVS Miroslav Benko a dodal: „Jedine zastupiteľstvo PSK môže odvolať riaditeľov.“
 
Rovnako prekvapená z krokov vedenia PSK bola aj Anna Schlosserová, predsedníčka sociálnej komisie PSK: „Je to pre mňa šokujúca informácia. Skutočne, lebo prečo ak chceme vymeniť vedúcich zariadení, prečo to neriešime otvorene?“ 
 
Ako sme sa dozvedeli, nasledovať údajne mali aj ďalší riaditelia. Niektorí z nich dokonca v pondelok boli presvedčení, že dostanú „pozvánku“ na úrad. Kraj to popiera, aj keď nevylučuje ani ďalšie personálne zmeny.

Foto: V. Zamborský, www

Diskusia k článku