Janette Langová: „Nie som ochotná byť bábkou v niečích rukách“

Janette Langová: „Nie som ochotná byť bábkou v niečích rukách“

(šaja) – Mala byť prvou riaditeľkou Prešovskej kreatívnej fabriky, no postu sa vzdala. Poslankyňa mestského zastupiteľstva Janette Langová na marcovom zastupiteľstve upozornila na zmeny stanov spomínanej spoločnosti, ktoré sú podľa nej cielené voči jej osobe.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26. februára, prerokovali poslanci okrem iného aj bod s názvom Kreovanie orgánov a zmena stanov Prešovskej kreatívnej fabriky. Janette Langová vtedy uviedla že: „zmena stanov sa dotýka iba postavenia riaditeľky a toto vnímam dosť cielene voči mojej osobe. Pani primátorka, ak budú schválené zmeny stanov, vyhlasujem, že sa vzdávam pozície prvej riaditeľky Prešovskej kreatívnej fabriky. Podmienky sa menia a ja ich nemôžem akceptovať.

Pre náš denník nám poslankyňa povedala toto: „Problematikou kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa zaoberám už dlhší čas ako členka pracovnej skupiny poradenského orgánu ministerstva kultúry, do ktorej ma menovalo mesto Prešov.“ 
 
Ako ďalej dodala, po rozhodnutí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, že v každom krajskom meste na Slovensku budú vytvorené centrá kultúrneho a kreatívneho priemyslu, došlo k zhode predsedu Prešovského samosprávneho kraja a primátorky mesta Prešov na vytvorení združenia právnických osôb pod názvom Prešovská kreatívna fabrika. „Mne bola ponúknutá vzhľadom na znalosť problematiky funkcia prvej riaditeľky tohto združenia. Boli dohodnuté podmienky a vypracované podrobné stanovy združenia, s ktorými som súhlasila a prijala túto zodpovednú funkciu,“ vysvetľuje ďalej Janette Langová. 
 

Materiál bol schválený už vlani 

 
Zároveň dodáva, že celkový materiál vrátane stanov bol bez pripomienok schválený poslancami mestského zastupiteľstva v Prešove 15. novembra minulého roku, poslancami PSK 16. októbra vlani, ako aj samotným poradným orgánom Ministerstva kultúry v Bratislave.
„Keďže som už druhé volebné obdobie poslankyňou mesta Prešov, pred posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva som dostala materiál, v ktorom sa objavuje, na moje prekvapenie, zmena stanov Prešovskej kreatívnej fabriky a to v jedinom bode - odvolávanie riaditeľa združenia. Pred hlasovaním na zasadnutí o tomto bode som upozornila svojich kolegov, že nerozumiem tomu, že už raz nedávno na všetkých miestach odsúhlasené pravidlá a stanovy sa bez môjho vedomia idú meniť, a že v prípade schválenia zmeny odstúpim z postu riaditeľky spomínanej fabriky,“ vysvetľuje Langová a dodáva: „Neprekvapilo ma, že poslanci schválili túto zmenu, lebo v dnešnej dobe nezaradený a nezávislý poslanec, bez akejkoľvek politickej podpory, žiaľ, neznamená absolútne nič.“ 
„Možno viem, kto chce meniť pravidlá“ 
 
Janette Langová ešte skonštatovala, že na celom projekte je ešte veľa otáznikov a nejasností, ako aj na samotnom projekte Prešovskej kreatívnej fabriky. „Zaujímalo by ma, kto má taký záujem meniť dohodnuté pravidlá, možno, že ja to už viem, ale v tejto dobe sa nebudem k tomu vyjadrovať. Určite však tak urobím v budúcnosti. Na mojom stanovisku trvám, uvedomte si, že ide o projekt za viac ako dvadsať miliónov eur a ja nie som ochotná byť bábkou v niečích rukách,“ uzavrela Janette Langová.
 
Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku