ADVOKÁTI PORADIA ZADARMO

ADVOKÁTI PORADIA ZADARMO

Slovenská advokátska komora každoročne oslavuje výročie prijatia zákona, ktorým sa v roku 1990 vytvoril rámec pre novú, nezávislú advokáciu.

Pri príležitosti Dňa advokácie, ako už býva zvykom, budú zástupcovia komory aj tento rok poskytovať vo vybraných mestách právne rady zadarmo.

Záujemcovia o právnu pomoc sa budú môcť poradiť s advokátmi v stredu 25. apríla 2018 v sídle Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 4, v regionálnej kancelárii SAK v Košiciach na Floriánskej 19 a na mestských úradoch v Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, Poprade a v Nitre v čase od 9.00 do 14.00 hod.

 

Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s predsedom Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomášom Borecom.

Čo je úlohou advokáta a kedy je vhodné vyhľadať jeho služby?

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Zastupuje Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukazuje na protizákonný stav.

Kedy navštíviť advokáta a prečo je prevencia lacnejšia?

Advokáta je ideálne navštíviť už v momente vstupovania do zmluvných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kúpa či predaj nehnuteľnosti, založenie firmy a mnohé iné situácie, ktoré môžu mať pre Vás významné právne dôsledky. Táto forma prevencie sa napriek počiatočným výdavkom stáva v závere jednou z najlepších investícií. Nevyhnúť sa službám advokáta a zájsť k nemu po radu včas je pre Vás najlepšou prevenciou. Môžete tak predísť sporným situáciám a súdnym sporom.

Ako si vybrať advokáta?

Výber advokáta je dôležitý krok. Klient musí advokátovi úplne veriť, preto je dobré
vybrať si ho na základe referencií, odporúčaní, odbornej špecializácie, jazykových znalostí a regionálnej pôsobnosti. Všímajte si, či plní stanovené termíny, či Vás informuje o všetkých krokoch, skutočnostiach a ich možných dôsledkoch. Pomoc Vám prináša aj web stránka
www.advokatinavasejstrane.sk, ktorá odkazuje priamo na sekciu Výber advokáta, ktorú vedieme pod Slovenskou advokátskou komorou.

 

 

Diskusia k článku