Je to kóšer? Diskutabilné paušálne odmeny a náhrady prešovských poslancov

Je to kóšer? Diskutabilné paušálne odmeny a náhrady prešovských poslancov

Ministerstvo vnútra SR vypočulo hlas ľudu a novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. apríla 2018.

Pre lepšie hospodárenie pri nakladaní s verejnými prostriedkami bolo žiaduce ustanoviť maximálnu výšku odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Maximálna odmena poslanca je limitovaná zákonne ustanoveným finančným stropom. V kalendárnom roku poslanec dostane jeden základný mesačný plat primátora bez zvýšenia.
 
V ďalšej časti právnej úpravy je uvedené, že členmi výborov môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom. Pýtam sa, prečo poslanci neprijali v Štatúte mesta Prešov, že vo výboroch mestských častiach môžu alebo nemôžu byť občania – neposlanci v zmysle zákona o obecnom zriadení? Prečo sa poslanci boja občanov, ktorí by boli vo výboroch MČ?
 
Na základe toho na Mestské zastupiteľstvo 25. apríla bol predložený návrh Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov v komisiách (bez neposlancov vo výboroch MČ) Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania (sami sebe) takto:
 
Odmena poslanca mestského zastupiteľstva sa odvíja od základného mesačného platu primátora mesta. Primátorka mesta v Prešove má v roku 2018 základný plat 3 044 eur, teda mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva v priemere predstavuje 254 eur. Na návrh Ing. Ľudovíta Malagu, poslanca mestského zastupiteľstva, poslanci si schválili Paušálne náhrady a ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie mesačne vo výške z mesačného platu primátorky mesta Prešov, po zaokruhlení predstavuje sumu 300 eur.
 
Paušálne náhrady si schválili za: 
  • používanie telefónu – neobmedzený paušál,
  • používanie internetu,
  • používanie automobilu na účely poslaneckej práce, 
  • parkovné, 
  • administratívne náklady (papier, toner, poštovné a knihy).
Za návrh Ing. Ľudovíta Malagu z 26 prítomných poslancov hlasovalo za prijatie uznesenia 18 poslancov a to: Ján Ahlers, Rudolf Dupkala, Marta Kollárová, Martin Lipka, Rene Pucher, Štefánia Andraščíková, Katarína Ďurčanská, Mikuláš Komanický, Ľudovít Malaga, Štefan Szidor, Miroslav Benko, Martin Ďurišin, Jaroslava Kutajová, Martin Matejka, Peter Cvengroš, Juraj Hudáč, Janette Langová a Daniela Mrouahová. 
Zdržali sa: Marcela Antalová, Štefan Kužma, Richard Drutarovský, Rastislav Mochnacký, Štefan Hermanovský, Zuzana Tkačová a Stanislav Kahanec. 
Nehlasovali: Valéria Drobňaková.
 Neprítomní: Vasiľ Janko, Renáta Fedorčíková, Stanislav Ferenc, Peter Krajňák, Zuzana Bednárová
 

A čo hlasovanie za prijatie spomínaného uznesenia? To tiež ponúka istý obraz o tom, komu ide o dodržiavania právnych noriem. Každý, kto sa dostane do špinavého kolotoča politiky, veľmi skoro pochopí, že sa musí prispôsobiť špinavej politike. Poslanci schválili zmätočné uznesenie, pretože zákon o obecnom zriadení, ktorý nadobudol účinnosť od 1. apríla 2018, nepozná pojem z mesačného platu primátora. Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva sú za svoje výkony, akými sa prezentujú, draho platení z našich daní, a my, občania, si máme možnosť v novembri tohto roku zvoliť takých poslancov, ktorí budú pracovať z presvedčenia pre občanov a nie pre zlepšenie svojej životnej úrovne. 
 
Súhlasím s primátorkou mesta Prešov v celom rozsahu, že nepodpísala zmätočné uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 899/2018 zo dňa 25. 4. 2018 o odmenách a paušálnych náhrad pre poslancov MsZ v Prešove. Pretože nie je v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov. Navrhujem pani primátorke mesta Prešov, aby každému poslancovi kúpila hodinky, aby nemeškali na zasadnutia MsZ, komisií, výborov MČ a mesačný paušál vo výške 33 eur za opotrebovanie šatstva pri výkone poslaneckej činnosti. Týmto by bol naplnený sociálny program pre poslancov.
 
Nech občania posúdia, či poslancom patria také vysoké náhrady na plnenie poslaneckých úloh. Úplne by stačilo 10 percent schválenej čiastky, pretože poslanci počas MZ majú bezplatné parkovanie áut pred mestským úradom.
 
Foto a text: Emil Osavčuk
 


Anketa

Odkaz voličov poslancom: „Nemýľte si svoje poslanie so zárobkovou činnosťou!“ 

Voliči si tentoraz nedávali servítku pred ústa, poslancom poslali jasný odkaz: „Taký plat si nezaslúžite!“. Keby boli známkovaní, mnohí by určite prepadli. 

Lucia P.
- Nemyslím si, že je ich odmena zaslúžená. Riziko ich práce sa rovná nule. Trestnoprávna zodpovednosť za chyby je minimálna. Zmeny, ktoré hlásia pri voľbách, sa na činy premenia iba veľmi zriedka. Komunikácia s občanom skoro žiadna. Sú to naši zamestnanci, tak by sa mali aj tak odmeňovať. Nie sú ničím výnimoční. Je doba internetu, každý by mal mať pri mene vypísané zásluhy, čo sa mu podarilo a jednotlivé kroky by mali byť riadne ocenené. Za dvanásť rokov, čo bývam na Sabinovskej ulici sa nezmenilo nič, ani v doprave, ani v ochrannej obytnej časti, či proti hluku alebo smogu. Detské ihriská sú zanedbané, škôlky zdevastovane, oddychová zóna žiadna.

Ivana K.
- Myslím si, že taký plat ako majú, si nezaslúžia. Málokoho vidno a počuť aj mimo volieb, aspoň 
z môjho pohľadu. Mali by byť hodnotení podľa toho, akú majú aktivitu, či prinesú nové návrhy, nápady na zlepšenie, nejaké činy a nielen sedieť na zasadnutiach do počtu a odškrtnúť si účasť a zobrať vlastne veľké peniaze za nič a to platí pre každého poslanca, nielen pre toho prešovského.

Martin P.
- Určite si mestskí poslanci nezaslúžia taký plat. Ich práca je niekedy občanom mesta na smiech a idú svojimi rozhodnutiami skôr proti mestu. Nehovoriac o tom, že keď zasadnutie trvá krátko, alebo je zrušené, odmenu si napíšu aj tak.

Michal K.
- Za výsledky, ktoré po nich vidno, by si zaslúžili ešte menej. Bývam na Šváboch a nemám pocit, že sa tam niečo pohlo k lepšiemu. Celkovo v meste chýbajú ihriská, parky. Prečo nebojujú za to? Ale bijú sa o zvýšenie odmien.

Veronika H.
- Prečo, ak parlament niečo schválil, oni s tým majú problém? Osobne si myslím, že si nezaslúžia viac. Dokážu len vykrikovať, ale keď príde na činy, sú ticho. Vidíme to aj na záznamoch zo zastupiteľstva. Niektorí poslanci ani zo slušnosti nezotrvajú na svojom mieste, ak sa rieši niečo, čo sa ich týka. Majú plné ústa slov ako s niečím nesúhlasia, ale keď sa má hlasovať, zdržia sa. Prečo, ak si za svojimi slovami stoja, nezahlasujú jasne proti, ale zdržia sa hlasovania? Keď si niekedy pozriem zastupiteľstvo, neviem či mám plakať alebo sa smiať. Poniektorí poslanci nedokážu dať dokopy jednu súvislú vetu, ktorá by mala zmysel. Nehovoriac o tom, že trepú dve na tri. Mám pocit, že odmenu dostávajú akurát tak za funkciu náhodného generátora slov. 

Jozef T.
- Môj osobný názor je, že poslanec by mal vykonávať svoju funkciu bezplatne a mal by dostávať len nevyhnutné náklady spojené s výkonom funkcie. Tak, ako je to definované v zákonníku práce náklady na stravu, dopravu a podobne. Sú predsa uvoľnení zo zamestnania na výkon svojej funkcie. Im beží plat. Tak aké odmeny? Problém je v tom, že oni si to pomýlia zo zárobkovou činnosťou. Zaujíma ma, či niekto spočítal, koľko stoja poslanci mesto. Veď dostali notebooky a majú iné vymoženosti. Na toto sa peniaze nájdu, ale iné veci už nie. Nehovoriac o tom, že nevidno žiadne ich výsledky. Podľa mňa sú len obyčajní poštári. Posúvajú problémy od ľudí mestskému úradu a ďalej problém riešia pracovníci úradu. 

(dt)
 


Ako to vidí...

Odkaz pre M. Kollárovú: Trochu komunizmu by vám nezaškodilo. Nie všetko je o peniazoch! 

Kto sa aspoň trošičku zaujíma o dianie v mestskom parlamente, tomu vrelo odporúčam vypočuť si pani poslankyňu Martu Kollárovú, ako bojuje za zvýšenie odmien poslancov na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Stojí to naozaj za to. Pri počúvaní si budete klásť otázku, kto nás to zastupuje v parlamente! Použil by som známu vetu doktora Štrosmajera zo seriálu Nemocnica na okraji mesta: „Kdyby hloupost nadnášela, tak vy se tady budete vznášet jako holubička.“
 
Áno, pani poslankyňa, som si tým istý.  Vaše vystúpenie v mestskom parlamente týkajúce sa odmeňovania poslancov ma doslova šokovalo. Vy ste si, jednoducho, pomýlili funkciu poslanca s podnikateľskou činnosťou. Byť poslancom je slúžiť ľuďom, je to vaším poslaním a nie zárobkovou činnosťou. Hovoríte o komunizme, kedy sa bude robiť zadarmo. Vy ste na tom dnes  oveľa lepšie! Pracujete 
v mestskom podniku, čo pri všetkej úcte, tiež nie je kóšer. Toto teplé miestečko ste dostali len vďaka tomu, že ste poslankyňa. Obyčajný smrteľník o takom niečom lukratívnom by mohol len snívať. Navyše nestačím sa čudovať, koľko mestských akcií stihnete absolvovať v pracovnom čase vy a mnohí ďalší vaši kolegovia poslanci. A na záver, pani poslankyňa, keď som si pozrel váš príjem z poslaneckej „práce“ za rok 2017, vyšla vám parádna sumička. Krásnych 11003 eur okrem mzdy v mestskej firme,  tiež rádovo v tisícoch, ak nie viac! Pre mňa, na rozdiel od vás, by bola česť slúžiť nášmu mestu. Poslaneckú odmenu som už navrhoval zrušiť v roku 2006 počas kampane.  Nerobme si biznis zo služby občanom a svojmu mestu.
 
Patrik Tomič
 
P. S. Pre pobavenie vám ponúkam prepis spomínaného vystúpenia pani poslankyne Marty Kollárovej:
- Ja si dovolím vystúpiť aj k tomu závažnému bodu. A chcem vám povedať, že komunizmus bude, on bude, ale v roku 3030. Predpovedajú ho aj veštice, čiže sa nemusíme obávať, vtedy budeme určite všetci pracovať zadarmo. Začína to overením, testovaním tohto základného príjmu ako ste si všimli, takže rok 3030 určite bude. Ja sa s tým stotožňujem, ale chcem vám povedať aj pár vecí. Ako ďaleko my sme v spoločnosti od demokracie. Možno sa skutočne veľmi líšime od Anglicka. Kým Anglicko má vysoký stupeň demokracie, je tam veľa poslancov, ktorí sú odmeňovaní inak. Samozrejme, my ako poslanci, našou úlohou je zastupovať občanov čestne a zodpovedne.  Túto fotku mám z Nottinghamu, kde som sa stretla s miestnou samosprávou, ale chcem poukázať na ďalší slide, v ktorom je tabuľka a v tej tabuľke je všetko povedané. Prečo je Brexit, prečo je všetko, pretože oni majú na všetko úplne iný názor a ja som vždy dúfala, že sa budeme snažiť byť čo najviac transparentní, čo najviac otvorení voči nášmu občanovi – voličovi. Pretože nič, čo je zadarmo,  všetko lacné, nie je dobré. Môžete si nakúpiť v Lidli a vidíte aké to je nekvalitné, čiže v komunizme v roku 3030 bude možno všetko kvalitné. Ale dnes, keď už vyše dvadsať rokov tu budujeme demokratický štát, chcem povedať, že sa teraz blížime k jednej polovici minimálnej mzdy. Bohužiaľ, tak nás ocenil nevieme kto, ale ja si dovolím povedať, že občan by nás tak neocenil. Toto nie je o práci alebo o dobrovoľníctve, toto je o službe občanom a mestu Prešov. My tu dávame svoje vedomosti, svoje vážne rozhodnutia a zastupujeme týchto občanov. Všimnite si, že v tom meste  Nottingham sú tie odmeny o niečo viac ako priemerná mzda. A verím tomu, že to je viac ako priemerná mzda a u nás sme sa dostali až na polovicu minimálnej mzdy, čo mi je úprimne ľúto, pretože vždy sme chceli, aby to boli tie náklady spojené s našou prácou a tak ďalej, aby bola aspoň časť zahrnutá. Samozrejme, ak chceme šetriť, všetci môžeme pracovať zadarmo, hovorím komunizmus bude. Ale dnes, keď chceme skutočne pracovať transparentne, otvorene, zodpovedne a čestne, tak v demokratickej spoločnosti a zriadení to inak ani nejde. Proste, poprosím vás, občanov, obyvateľov mesta, aby ste sledovali naše činy, aby ste nás skutočne brali vážne. My robíme pre vás a snažíme sa zodpovedne pracovať.

Diskusia k článku