Predstaničný priestor naberá nové kontúry

Predstaničný priestor naberá nové kontúry

Modernizácia predstaničného priestoru napreduje. Už začiatkom budúceho roku bude do užívania odovzdaný podchod na železničnej stanici. Ak sa niekomu zdá, že to trvá pridlho, mýli sa. Stavba je totiž technicky zložitá.

S ukončením modernizácie predstaničného priestoru sa počíta v lete na budúci rok. Vznikne tak dôstojný priestor medzi autobusovou aj železničnou stanicou s bezbariérovým vstupom. Pribudnú vynovené chodníky s kamennou dlažbou, kryté státie pre cestujúcich MHD, eskalátory, výťah pre imobilných, zmodernizujú sa aj podchody a nainštaluje kamerový systém.

Čo bolo na stavbe doteraz najzložitejšie?

Podľa zhotoviteľa dodávateľa stavby zo spoločnosti GMT Development Slavomíra Gmittera málo ľudí vie, že lokalita je pre mesto infraštruktúrny uzol. V podstate sú v ňom všetky mestské siete. Dopravné aj inžinierske. Najzložitejšou časťou preto bola kompletná výmena elektrických káblov, kanalizácie, vodovodu a podobne. V harmonograme týchto prác je aj predpríprava na inštaláciu optických káblov.

„Dochádza tiež k zmene trasovania trolejového vedenia. Nanovo sa prerábajú stĺpy trolejového vedenia, ktoré sú momentálne v kolízii aj s projektovaným stavom zastávok a taktiež navrhovaných autobusových ník. Čiže to už je skôr také perspektívne presieťovanie celého územia, aby sa na ňom dalo stavať aj do budúcna,“ vysvetlil Slavomír Gmitter.

Neskrýval, že robotníci sa počas výstavby niekedy poriadne zapotili. Pracujú totiž v území, kde sa stavalo pred 40 rokmi a celkom presná dokumentácia neexistuje. Občas natrafili na rozvody, ktoré tam vôbec nemali byť a poškodili ich. Operatívne museli riešiť situáciu.

„Súčasné rozvody sú už na hranici životnosti. Majú minimálne štyridsať rokov a tam sú rozvody pre trolejbusy, semafory, pripojenie železničnej a autobusovej stanice. Čokoľvek v Prešove existuje, myslím si, že cez tento priestor prechádza. Vzhľadom na to, že sa to rekonštruuje a robia sa nové povrchy, tak musíme všetko zakopávať. Najzložitejšie na tom je to, že po štyridsiatich rokoch nie sú ani presné polohy jestvujúcich sietí a rozvodov. Niekedy je to dosť improvizované, Vždy potrebujeme úzko komunikovať s projektantom aj s investorom a hľadať riešenia,“ popísal komplikácie zhotoviteľ stavby.
 

V akej fáze sú stavebné práce?

Momentálne sú rozpracované všetky stavebné objekty. Robí sa na prekládkach aj hrubých stavebných konštrukciách. Prístrešok zastávky MHD sa už pomaly črtá a vidieť ho. „Robí sa v časti podchodu, aby sme ho mohli dať koncom roka do užívania a následne by sme sa potom sústredili už len na časť komunikácie, prekládku trolejového vedenia a ďalších infraštrukturálnych vecí, ktoré sú už mimo hlavného priestoru zastávok,“ popísal harmonogram prác konateľ spoločnosti GMT development Slavomír Gmitter.

Prvú etapu dokončia asi o pol roka

Na túto etapu sa z eurofondov preinvestujú 1,5 milióna eur. Mesto však počíta aj s druhou etapou, do ktorej vloží pravdepodobne svoje zdroje, aby sa vykryli vyvolané investície a priestor dotvoril prvkami, ktoré ocenia cestujúci. „Je to nevyhnutné, lebo pri zemných prácach sa objavilo množstvo nových skutočností. Museli sa riešiť teraz a mimo pôvodného projektu, preto vznikli vyvolané investície,“ poznamenal S. Gmitter. Pre Prešovčanov však majú dobrú správu. Už začiatkom roka budú môcť medzi stanicami prechádzať cez dôstojne upravený podchod. Celá prvá etapa stavby by mala byť ukončená v lete 2019.
 
Podchod bude čoskoro slúžiť cestujúcim.

Stavba si vynútila dopravné obmedzenia

Stavbári boli po celý čas v zložitej situácii aj preto, lebo v rovnakom čase prebiehalo v Prešove viacero úprav komunikácií a križovatiek. Celá doprava bola preto presmerovaná práve cez stanicu, čo im neuľahčovalo postup prác. „Museli sme usmerňovať aj chodcov. Niekedy bolo ťažké vysvetliť ľudom, že sú tu stavebné uzávery, ktoré musia rešpektovať a nie vždy sa s tým vedeli stotožniť. Každý nediskomfort vnímajú dosť ťažko. Je to proste dopravný uzol a rozmotať ho je vždy komplikované,“ dodal S. Gmitter. Vo finálne urobia ešte povrchovú úpravu cesty, čiže asfaltový koberec v celom úseku a tiež cyklochodník v smere na Masarykovu ulicu. Ocenil, že ľudia prejavili trpezlivosť a rešpektujú ich inštrukcie. Je presvedčený, že prvú etapu dokončia do budúceho leta.

Pripravujú eskalátory aj výťah

Momentálne pri železničnej stanici pracujú na osadení eskalátorov a výťahovej šachty. Aj kvôli tomu museli v celom priestore robiť prekládky sietí, ako je plyn, voda, kanál, elektrina, diaľkové aj optické káble. „Ešte nás čakajú trakčné vedenia, ktoré sa musia premiestniť aj staticky zabezpečiť. Je to najzložitejšia časť tohto projektu,“ dodal Slavomír Gmitter.

Pri železničnej stanici bude eskalátor s výťahom. Na druhej strane pri SAD-ke bude len výťah a rampa. Umiestnia tam tiež veľkokapacitné nádrže na zachytávanie aj prečerpávanie prívalovej dažďovej vody. To preto, lebo eskalátor už bude pod úrovňou kanalizácie a toto opatrenie zabráni zaplaveniu priestoru podchodu. Pribudnú nové automaty na lístky, nový informačný systém, informačné led panely a ďalšie drobnosti. „Myslím si, že keď niekto v budúcnosti pricestuje do Prešova, bude mať z toho priestoru lepší dojem a bude sa vedieť zorientovať aj v dopravných nadväznostiach,“ poznamenal na záver za zhotoviteľa stavby Slavomír Gmitter.

Anna Košuthová
Foto: D. Tuptová

Diskusia k článku