Doprava v meste sa zlepšila, pribudli parkovacie miesta

Doprava v meste sa zlepšila, pribudli parkovacie miesta

(ako) - Štefan Kužma bol posledné štyri roky viceprimátorom. Vo funkcii už končí. Pravdepodobne odíde aj z prešovskej radnice. Ako viceprimátor bol zodpovedný za riešenie dopravy v meste. Požiadali sme ho, aby zhodnotil, čo sa za jedno volebné obdobie podarilo vedeniu mesta urobiť pre zlepšenie dopravnej situácie.

Štyri roky. Nie je to veľký časový úsek, ale mesto za ten čas zažilo v doprave veľké turbulencie. Bola vyhlásená mimoriadna situácia pre nedokončený miniobchvat pri ZVL. Bojovalo sa o začiatok výstavby diaľnice D1, ktorú odporcovia takmer zabrzdili. Stupňoval sa tlak na ministerstvo dopravy, aby sa hľadali financie aj na severný obchvat R4 a v hre boli aj dlho očakávané rekonštrukcie križovatiek. Zmenilo sa však aj mnoho iných vecí v doprave, ktoré možno nie sú až také viditeľné, ale Prešovčania ich ocenili.

Komisia zložená z odborníkov

To bol podľa Štefana Kužmu prvý a veľmi dôležitý krok, aby sa dali veci posúvať. V komisii totiž boli zástupcovia z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC), vodohospodári a ďalší odborníci. „V minulosti sa často stávalo, že na ministerstvo dopravy aj smerom k Európskej komisii prichádzali z Prešova rozdielne názory z radnice, z NDS-ky aj SSC a časovo sa riešenia zdržiavali. Tým, že sme v komisii diskutovali, zjednotili si postoje a koordinovali postupy, všetko sa pohlo dopredu,“ povedal Štefan Kužma. Mimochodom práve on využil všetky kontakty, ktoré mal na rezortnom ministerstve ešte z čias, keď tam pracoval ako štátny tajomník a neskôr poslanec NR SR.

Spolupráca samospráv

Dobrým príkladom spolupráce je napríklad aj rekonštrukcia križovatky Šváby - Solivar a cesty na Solivarskej ulici, ktorá sa bude robiť v roku 2019. „Časť pozemkov vykúpilo mesto Prešov a bude financovať rekonštrukciu trolejovej siete. Prešovský samosprávny kraj bude financovať rekonštrukciu križovatky, vrátane štvorprúdovej cesty s cyklochodníkom, chodníkmi a dvoma buspruhmi,“ vysvetlil Kužma.

Rekonštrukcie pokročili

Tri kľúčové križovatky sú už zrekonštruované, opravilo sa množstvo zanedbaných miestnych ciest, chodníkov aj zastávok MHD. Združením investícií z rozpočtu aj výborov mestských častí sa do opráv a nových chodníkov investovalo okolo 15 miliónov eur. „Pribudlo tiež tisíc parkovacích miest a na ďalších 500 prebieha proces verejného obstarávania. Návrh VZN o rezidentských parkovacích miestach zatiaľ nie je schválený. V zastupiteľstve návrh nenašiel podporu,“ konštatoval viceprimátor Kužma.

Master plán

Ďalším významným krokom bolo vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy Master plán. Pripravila ho česká spoločnosť NDcon. Ide o komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie mestskej hromadnej dopravy a všetkých ďalších druhov dopravy v meste.

Dokument obsahuje dáta, analýzy, ale aj konkrétne riešenia dopravy. Zároveň je aj nutným podkladom k tomu, aby sa mesto mohlo uchádzať o podporu z európskych zdrojov pre dopravu. Zostavenie Master plánu stálo vyše 700-tisíc eur. Mesto na tento účel získalo peniaze z Operačného programu Dopravná infraštruktúra. Dokument už radnica má, ale ešte ho musí schváliť zastupiteľstvo. „Teraz máme v rukách komplexný model, ktorý má rozpracované všetky druhy dopravy. Čokoľvek sa bude odteraz v meste stavať, dokážeme namodelovať, čo to urobí s dopravou, aké bude zaťaženie ciest, či a ako to obmedzí cyklodopravu, mestskú dopravu, ale aj chodcov. V prípade potreby bude ľahšie naplánovať presmerovanie vnútromestskej dopravy,“ popísal výhody strategického dokumentu Kužma. Master plán sa týka aj Veľkého Šariša a obcí, kde premáva MHD, aby bolo možné zohľadniť celú situáciu.

Centrálny dispečing dopravy

Štefan Kužma na okraj plánu zriadiť centrálny mestský dispečing, s ktorým už majú skúsenosti v Prahe aj v Zlíne poznamenal, že je to síce finančne náročný projekt, ale verí, že do dvoch rokov ho Prešov bude mať. Prinieslo by to dynamické riadenie dopravy podľa aktuálnej potreby. Pri zahustení áut na frekventovaných cestách by sa koordinovali radiče na semaforoch a v prípade potreby presmerovala doprava. „Musíme nadviazať spoluprácu s políciou, lebo do semaforov môže zasahovať len dopravný policajt,“ dodal Kužma. Financie na projekt plánujú získať z Integrovaného regionálneho Operačného programu.

Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku