Už neplatí, že predsedom VMČ je ten poslanec, ktorý získal najviac hlasov

Už neplatí, že predsedom VMČ je ten poslanec, ktorý získal najviac hlasov

(ako) - Na prvom povolebnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa schvaľovalo aj zriadenie a obsadenie výborov v mestských častiach. Predsedov si budú voliť členovia každého výboru samostatne.

Šéf odboru vnútornej správy na prešovskej radnici Eduard Vokál pri predkladaní materiálu zdôraznil, že pri uznesení budú poslanci hlasovať o zložení výborov mestských častí (VMČ). Členmi výborov sú všetci poslanci, ktorí vo voľbách získali mandát od voličov v konkrétnom volebnom obvode.

V diskusii Ľudovít Malaga pripomenul a zároveň tak informoval nových poslancov, že v minulom volebnom období zapracovali do Štatútu mesta, že predsedom VMČ sa automaticky stáva ten poslanec, ktorý v danom obvode získal najviac hlasov. Bol totiž autorom tohto návrhu. Žiadal o vysvetlenie, či usmernenie, ktoré hlasovaním prijali, platí.

Pripravujú novelu štatútu

Vedúca právneho oddelenia Beáta Findišová vysvetlila, že štatút nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. „Ak je interná právna norma v rozpore so zákonom, takéto ustanovenie nie je platné a platia zákonom dané predpisy účinné na území Slovenskej republiky,“ konštatovala a zdôraznila, že aj v tomto prípade sa musí postupovať podľa zákonných ustanovení. Radnica pripravuje dodatok k Štatútu mesta, kde sa zosúladia jednotlivé ustanovenia so zákonom.

Rozdelí sa Sekčov na juh a sever?


Poslanec Peter Krajňák navrhol, aby sa najväčšie sídlisko Sekčov nedelilo na číslo 6 a 7, ale aby sa zaužívalo rozdelenie na juh a sever. Konkrétne terajšia šestka, od začiatku Solivaru po Opál by mala byť južná a od Opálu po Max severná. „Asi sa to už nedá vyriešiť teraz, ale do budúcna by sme mali na to myslieť. V iných mestách to tak majú zavedené a je to jednoduchšie aj pre obyvateľov. Dávam na zváženie mestskému úradu, aby to tak raz a navždy uviedol do života, lebo čísla vlastne historicky označujú stavebné celky. Traduje sa to tak už 32 rokov, no pre ľudí je to nezmyselné označovanie,“ pripomenul Krajňák. O tomto návrhu sa však nehlasovalo, lebo ako pripomenula primátorka Andrea Turčanová, nebolo to predmetom uznesenia. „Vieme tento návrh akceptovať, ale nie teraz,“ dodala.

Napokon teda hlasovali za zloženie VMČ. Uznesenie bolo prijaté 27 hlasmi, len jeden poslanec bol proti. Jednotlivé výbory by mali prvé zasadnutie s obyvateľmi zvolať v decembri 2018.

Foto: V. Zamborský

Diskusia k článku