Orezom borovíc presvetlili park na Čiernom moste, nie všetkým sa to páči

Orezom borovíc presvetlili park na Čiernom moste, nie všetkým sa to páči

(ako) – Prešovčan Emil Osavčuk vníma kriticky zásah do porastu borovíc v parku na Čiernom moste. Orez považuje za diletantský. Súčasný vzhľad borovíc nazval dokonca bonsajmi, ktoré do mestského parku nepatria. V podobnom duchu je aj stanovisko Krajského pamiatkového úradu. Radnica však považuje tento zásah za odborný. Navyše, úprava drevín mala svoj dôvod.

Faktom je, že pod prevísajúcimi konármi bolo dlhodobo veľa odpadkov a v parku sa zdržiavali bezdomovci aj iní neprispôsobiví ľudia. Obyvatelia mesta sa báli cez park na rohu Masarykovej a Škultétyho ulice prechádzať. „V ktorom parku sa bezdomovci nezdržiavajú? Stačilo ho iba poriadne čistiť a zabezpečiť zvýšenú hliadkovú činnosť mestskej polície,“ myslí si Emil Osavčuk.

Podľa našich informácií pri poslednom čistení radnica dala vyviezť z parku jedno nákladné auto odpadu. Ľudia sa parku v minulosti naozaj vyhýbali. Nič ich tam nelákalo. „Ja som teraz spokojná. Konečne nie je ten park zanedbaný a vyzerá dobre. Privítala by som, keby tam bolo aj viac drevín a slušnejšie lavičky. Občas tam chodím, keďže tam už nevysedávajú bezdomovci,“ povedala nám Laura Vašková.
 

Takto vyzeral park pretým.

Pohľad odborníkov

Park na Čiernom moste je v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Okrem odborníkov na prešovskej radnici, majú k tomu čo povedať aj pamiatkári. „Jednoznačne ide o neodborný sadovnícky postup, čo celému parčíku dáva nádych bizarnosti. Riešením je odstránenie nevhodným rezom zdeformovaných varietných borovíc a ich nahradenie novou výsadbou rovnakého druhu,“ uviedla v stanovisku riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Eva Semanová.

Podľa Milana Grejtáka z tlačového oddelenia na prešovskej radnici zásah na boroviciach bol vykonaný z dôvodu akútnej potreby zvýšenia bezpečnosti v parku, ktorý bol dlhodobo neudržiavaný. Stalo sa tak na pokyn odborného pracovníka a bol vykonaný odborne. „Ide o orez dočasný, do celkovej revitalizácie parkových porastov,“ informoval Grejták.
 

Chystá sa celková revitalizácia

Krajský pamiatkový úrad na žiadosť mesta vydal ešte v roku 2013 záväzné stanovisko k zámeru obnovy parkovej dispozície v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie. Zároveň určili podmienky pre obnovu parkovej plochy. Zatiaľ sa tak nestalo, ale celková revitalizácia sa plánuje. Potvrdil nám to Milan Grejták. „Mesto Prešov plánuje realizovať celkovú obnovu parčíka a bude pritom akceptovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu, ktoré bude  vydané,“ povedal Grejták. Pamiatkári chcú dohliadnuť na to, aby bola zachovaná komorná úprava parku s jasne zachovanou kompozíciou, ktorá bude korešpondovať s obdobím založenia parku v 19. storočí.

Foto: dt, www

Diskusia k článku