Plochy určené na bývanie vraj podnikatelia zaberajú na parkoviská

Plochy určené na bývanie vraj podnikatelia zaberajú na parkoviská

Na taký prípad upozornili obyvatelia ulice Pod Kamennou baňou. Istá firma si tam odkúpila rodinný dom a teraz tam parkujú cudzie autá. Obyvatelia tvrdia, že pri vytvorení odstavnej plochy pre autá konali načierno, bez povolení. Až keď na to upozornili stavebný úrad, majiteľ rodinného domu požiadal o vydanie dodatočného stavebného povolenia.

Pri dome údajne denne parkuje 10 - 11 áut, chodia po ulici Pod Kamennou baňou, čo je slepá ulica. Firma si tam chce vytvoriť sídlo. Kúpila aj pozemok za rodinným domom, urobili elektrické prípojky, vykopali studňu a vytvorili odstavnú plochu pre autá. Obyvatelia lokality o tom informovali poslancov na výbore mestskej časti (VMČ) a žiadali, aby overili zákonnosť postupov. Nechcú pustiť firmy medzi rodinné domy a majú pocit, že toto je len začiatok. V lokalite sa už hovorí o tom, že ďalší záujemca tam kúpil pozemky, na ktorých chce stavať bytové domy.

Obyvatelia podali na úrad podnet

Oni sami podali na mestský úrad podnet a ako zistili, majiteľ všetko urobil bez územného a stavebného konania, teda načierno. Až keď sa o to začali zaujímať, majiteľ požiadal o vydanie dodatočného stavebného povolenia. Ľudia trvajú na tom, že stavebné aktivity začala firma robiť protizákonne a že ide o špekulatívny proces. „Parkovisko, ktoré začali stavať za záhradami je asi štyridsať metrov dlhé a pätnásť metrov široké. V stavebnom zákone sa píše, že plochy, ako parkoviská a ihriská musia prejsť územným konaním. To sa nestalo, takže obišiel platnú legislatívu. Ide tu aj o porušenie Územného plánu mesta Prešov, kde sa uvádza, že v lokalitách určených pre bývanie sa také areály nesmú zriadiť. Neparkuje tam len majiteľ domu, respektíve konateľ firmy, ale aj živnostníci, ktorí pracujú v meste,“ zaujal stanovisko k problému jeden zo sťažovateľov M. L. Zároveň požiadal poslancov, aby sa ľudí z ulice Pod Kamennou baňou zastali a dohliadli na to, aby boli zákony dodržané.


Dostane firma dodatočné povolenie?

Podľa našich informácií tam skutočne parkujú vozidlá, ale nie cudzie. Ide o ľudí, ktorí pre firmu majiteľa domu pracujú. V objekte má kanceláriu, jeho pracovníci sa tam prezliekajú, sadnú do dodávok a odchádzajú vykonávať pracovné úlohy do rôznych častí mesta. Iná vec je, ako stavebný úrad posúdi konanie majiteľa a či vydá dodatočné stavebné povolenie. „Podľa stavebného úradu ide o spevnenú plochu a nie o parkovisko. V súčasnosti vyhodnocuje pripomienky obyvateľov a zároveň čaká na stanovisko hlavnej architektky. Následne rozhodne, či dodatočné povolenie stavby vydá,“ povedala nám o situácii predsedníčka VMČ Jaroslava Kutajová, ktorá na radnici problém overila.


Odporúčania poslancov

„Uvedená lokalita je charakterizovaná ako obytné plochy rodinných domov, kde sa počíta s funkciami nenáročnými na zásobovanie, to znamená pre vozidlá do tri a pol tony. Moje odporúčanie je sledovať úradnú tabuľu mesta, aby sa ľudia o pripravovaných aktivitách vo svojom okolí dozvedeli včas a vedeli sa tak zapojiť do procesu povoľovania rôznych stavieb,“
dodala Kutajová. Podľa jej kolegu Richarda Drutarovského tento problém súvisí s regulatívmi v územnom pláne. „Ja osobne som proti zmiešaným funkciám územia. Vytvára to len medziľudské aj dopravné problémy. Ukazuje sa, že regulatívy v územnom pláne nie sú celkom jasne definované. Pri budúcich zmenách a doplnkoch, ktoré sa pripravujú, bude potrebné znova sa tým zaoberať,“ povedal o situácii Richard Drutarovský.

Anna Košuthová
Foto: ML

Diskusia k článku