A je to vonku, cestná svetelná signalizácia je v havarijnom stave

A je to vonku, cestná svetelná signalizácia je v havarijnom stave

Starostlivosť o semafory v subdodávke má teraz na starosti spoločnosť O.S.V.O Comp, a. s. Prevádzku prevzali v auguste 2018 a postupne urobili revíziu všetkých zariadení. Výsledky sú alarmujúce. Informovali o nich aj členov dopravnej komisie.

Konateľ spoločnosti O.S.V.O. Comp Peter Bindas na dopravnej komisii v prezentácii súčasného stavu cestnej svetelnej signalizácie (CSS) konštatoval, že situácia je viac ako alarmujúca. Po zosumarizovaní jednotlivých technických prehliadok zariadení zistili, že z 30 odberných miest je 11 v havarijnom stave a vyžadujú okamžitú výmenu, 9 je v nevyhovujúcom stave. Na tých deviatich však už urobili údržbu a výmenu je možné presunúť na budúci rok. Len 10 odberných miest je vo vyhovujúcom stave, čo je 33 %.

Signalizácia pre nepočujúcich nefunguje

Z ďalšej analýzy vyplýva, že 20 prípojok a 18 radičov vykazuje poruchy, ktoré bránia spoľahlivej a bezpečnej premávke. Zo zariadení pre akustickú signalizáciu pre nevidiacich je nefunkčných až 78 zariadení. Viac ako 170 komponentov v semaforoch je nefunkčných. Peter Bindas hovoril aj o špecifickom zistení. V meste sú inštalované radiče od troch výrobcov, ktoré však nie sú schopné navzájom komunikovať. Podľa Bindasa od 1. 9. do 31. 12. 2018 sa priemerná poruchovosť pohybovala na úrovni 35,39 % z celkového času prevádzky CSS, čo je 1 808 hodín. Chýba k nim tiež dokumentácia, alebo je nedostatočná.

Doteraz o tom nikto verejne nehovoril

„Konečne niekto verejne povedal, prečo dodnes nemáme zelenú vlnu, nesnímame stav križovatiek, križovatka púšťa autá do zatvoreného priecestia. To všetko už mohlo byť dávno vyriešené. Na urgentnú nápravu je teraz potrebné pol milióna eur. Od 5. júla sa zavrie most Levočská a križovatka na to nie je vôbec pripravená,“ povedal poslanec a člen dopravnej komisie Richard Drutarovský. Problém otvoril aj na mestskom zastupiteľstve, keď sa schvaľovala prvá tohtoročná zmena rozpočtu. Obsahovala totiž aj sumu 147-tisíc eur na údržbu a čistenie ciest. Časť z nich mala ísť na úhradu elektrickej energie, ktorú spotrebovali semafory. Drutarovský vyslovil prekvapenie nad tým, že evidentne máme v meste problém a nikto sa ho nechystá riešiť.

Kto je za to zodpovedný?

„Máme zápchy tam, kde nemuseli byť a vystavujeme vodičov nebezpečným situáciám. Na nevyhnutné úpravy treba pol milióna eur. Na radnici sa to vie už dlho, pýtam sa, ako sa to mohlo stať?“ adresoval Drutarovský otázku kompetentným. Poznamenal tiež, že keby sa niekto staral o CSS, vodiči by nemuseli byť vystavení nebezpečným situáciám. Na jeho vystúpenie reagovala primátorka Andrea Turčanová. „Pán Bindas ma na havarijný stav upozornil a predložil mi správu. Materiál som postúpila na riešenie. Otázku prečo to nikto neriešil by mal zodpovedať správca a zodpovední referenti,“ povedala primátorka.

Pri pripomienke, že to nič nemení na veci, že zodpovednosť nesie mesto a štatutár, už primátorka reagovala emotívne. „Snáď mi nechcete povedať, že mám každé ráno chodiť kontrolovať či radiče fungujú a či si firma, ktorú platíme, plní svoje povinnosti?“ odpovedala rozčúlene. „Ja sa divím, ako sú tu kolegovia prekvapení, že tu niečo nefunguje. Ono nám to nefunguje už 25 rokov. Napraviť to nie je jednoduché. Už dva roky riešime signalizáciu, ale máme len dve križovatky, ktoré množstvu áut kapacitne vyhovujú. Nedá sa križovatky zosúladiť hurá systémom, je to proces a na nový systém dispečingu, ktorý bude vedieť riadiť cestnú svetelnú signalizáciu, treba čas aj peniaze,“ reagoval na pripomienky predseda dopravnej komisie Rastislav Mochnacký.

Predložili návrhy

František Oľha žiadal primátorku, aby kontrolór urobil hĺbkovú kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami. „Ak to neurobíte, zaviažeme zastupiteľstvo uznesením vykonať túto kontrolu, lebo niekto je tu nezodpovedný šlendrián, bral peniaze za nič a dostal mesto do problémov,“ odôvodnil svoj návrh Oľha. Peter Krajňák navrhol uznesenie, aby mesto do budúceho zastupiteľstva, ktoré bude v júni, pripravilo materiály o stave CSS, vrátane vyčíslenia nákladov na odstránenie nedostatkov. Jeho návrh podporilo 27 poslancov, nikto nebol proti.

Kto je správcom?

Správcom komunikácií v meste je Správa a zimná údržba prešovských ciest. Mesto má v tejto spoločnosti 70-percentný podiel akcií. Spoločnosť JVS v nej mala 30-percentný podiel a okrem údržby sa starala aj o cestnú svetelnú signalizáciu (CSS). Vlani sa uskutočnila súťaž a práce, ktoré predtým vykonávala JVS-ka, mesto zverilo spoločnosti MP Kanal, vrátane semaforov. MP Kanal starostlivosť o semafory v subdodávke zveril spoločnosti O.S.V.O Comp, a. s.

Anna Košuthová
Foto: pv

Diskusia k článku