Rekonštrukcia „zimáku“ bude najmenej o sto tisíc eur drahšia

Rekonštrukcia „zimáku“ bude najmenej o sto tisíc eur drahšia

Zimný štadión v Prešove prechádza rekonštrukciou od jesene 2018 hlavne kvôli narušenej statike. Ukončenie prác bolo pôvodne plánované do začiatku septembra 2019. Športové kluby mali začať trénovať na novú sezónu už vo vynovených priestoroch. To sa však nestane. Doba rekonštrukcie sa predĺži pre vynútené zmeny v projekte, ktoré sa museli prispôsobiť novým skutočnostiam po demontáži strešnej konštrukcie.

 Faktom je, že strecha na zimnom štadióne je odkrytá celú zimu, čo existujúcej technológii iste nepomohlo. Zhotoviteľ stavby totiž narazil na problém. Zložitá lanová konštrukcia strechy nesúhlasila s projektom. Vyriešiť problém sa podujal tím pracovníkov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a ďalších odborníkov. Riešili technologické postupy tak, aby bola zachovaná autentickosť štadióna, ktorý má už  55 rokov. Konštrukčné riešenie strechy je totiž výnimočné, keďže ide o visutú lanovú strešnú sústavu. Lanová konštrukcia patrí medzi najväčšie na svete. Odborníci z Technickej univerzity v Košiciach konštatovali, že pred 55 rokmi neboli k dispozícii lanové prvky so špecifickými vlastnosťami a také technologické postupy, aby sa dosiahla požadovaná presnosť a kontrola kvality stavebných postupov. Tento fakt ovplyvnil nesúlad s výkresovou dokumentáciou. Nároky na presnosť a kvalitu pri lanových systémoch pritom musia byť výrazne vyššie, ako v prípade klasických konštrukcií.

Online monitoring
 
Stavební odborníci z Technickej univerzity v rámci technologických postupov tiež navrhli systém, ktorý bude strechu štadióna monitorovať online. Sily v lanových konštrukčných prvkoch budú sledované a akékoľvek zmeny systém analyzuje a vyhodnotí. Bude to teda jedna z prvých smart konštrukcií tohto typu na Slovensku. Sieť lán, ktoré budú tvoriť novú konštrukciu prejde rôznymi záťažovými testami. Presné nastavenie získajú pomocou 3D geodetického zamerania obvodu.   
 
 

Nové riešenia si vyžiadajú ďalšie financie
 
V praxi to znamená, že pôvodný rozpočet na stavbu sa bude musieť navýšiť.  Radnica preto so zhotoviteľom, spoločnosťou Swietelsky - Slovakia, spol. s r. o.,  podpísala začiatkom apríla prvý dodatok zmluvy o dielo. Pôvodný rozpočet rekonštrukcie, čo je 4 545 730 eur sa navýšil o 108-tisíc eur. V dodatku sa konštatuje, že obe strany si uvedomujú, že na stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa, ani projektanta nedali predvídať a ktoré sú preukázateľne potvrdené na základe odborných posudkov.    
„Dôvodom sú dodatočné práce, ktoré vyplynuli jednak z doprojektovania dokumentácie, vzhľadom na zistenia reálneho stavu objektu po odstránení strešného plášťa, a jednak ďalšie búracie a stavebné práce, rovnako realizácia bleskozvodu, demontáž a následná montáž mantinelov, rozobratie sadrokartónových podhľadov vo vstupnej hale, ale aj vybudovanie dočasnej komunikácie pre obyvateľov danej lokality. Čo sa týka časového harmonogramu, na základe aktuálneho postupu prác sa nepredpokladá predĺženie pôvodného termínu,“ informovala hovorkyňa radnice Eva Peknušiaková.
 
Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku