Rastie záujem o zamykateľné klietky na kontajnery

Rastie záujem o zamykateľné klietky na kontajnery

Prešovská radnica prišla ešte v roku 2009 s novinkou, ktorou boli uzamykateľné klietky na komunálny odpad. Mali zabrániť tomu, aby neprispôsobiví ľudia vyberali z kontajnerov odpad a rozhadzovali ho po okolí. Projekt sa vtedy neosvedčil a Technické služby mesta Prešov (TSmP) ich potom na pokyn mesta zrušili. O niekoľko rokov neskôr však Prešovčania o ne opäť prejavili záujem.

Spravujú ich TSmP a ako informovala Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy, v roku 2017 vznikli na Záhradnej, Sibírskej a Janouškovej ulici. O rok neskôr na Matici slovenskej a Vlada Clementisa 7,11,15. Tento rok vznikli nové na Ulici Československej armády 12 a 18 a na Urbánkovej ulici. „Zároveň technické služby urobili úpravu existujúcich ohrád a to osadením uzamykateľnej bráničky. Konkrétne ide o ulice Sabinovská, Sibírska a Tomášikova,“ upresnila Ingrid Mihaľová.

Môžu si kontrolovať poriadok

Obyvatelia prejavili záujem o túto formu ukladania odpadov najmä preto, lebo stojiská sú uzamknuté a okolo kontajnerov majú čisto. Každý obyvateľ má svoj kľúč a zabránia tak znečisťovaniu zo strany neprispôsobivých ľudí. „Robí sa tiež zazeleňovanie daných klietok napríklad brečtanom. Objednávky zadáva mesto, financuje ich zo svojho rozpočtu a umiestnenie rieši cez zazmluvnenú spoločnosť. Cena úplne novej klietky je okolo 1700 eur a úprava s namontovaním uzamykateľnej bráničky asi sedemsto eur,“ uviedla fakty Ingrid Mihaľová. Pripomenula tiež, že umiestnenie klietok v konkrétnej lokalite musí schváliť Útvar hlavného architekta. Nie všade sú vhodné. Územie mesta sa totiž neustále mení, pribudli parkoviská, niekde sú pod zemou uložené inžinierske siete, inde je zase stojisko nevhodné z estetického hľadiska.

Mesto má nové žiadosti

Dopyt rastie a na prešovskej radnici sú už ďalšie žiadosti o umiestnenie stojísk tohto typu. Požiadali o to obyvatelia Záhradnej, Volgogradskej a Janouškovej ulice, ale aj Ulice 17. novembra. Existujúce ohrady chcú doplniť nainštalovaním uzamykateľnej brány na uliciach M. Nešpora, Bajkalská a Sabinovská. „V našej mestskej časti je len jedno také stojisko na ulici Československej armády. Umiestnili ho tam len nedávno a už máme také správy, že ho ľudia zabúdajú zamykať a že deti preliezajú cez úzky otvor ohrady a aj tak vyberajú kontajnery. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,“ povedala nám o prvých skúsenostiach na Sídlisku II predsedníčka výboru tejto mestskej časti Jaroslava Kutajová. Ľudia, ktorí takzvané klietky pri panelákoch majú, si však musia ustrážiť aj to, aby boli kontajnery dostupné pri vývoze odpadu. Podľa informácie Lenky Novotnej z tlačového oddelenia prešovskej radnice, záujemcovia môžu v súvislosti s ďalšími stojiskami kontaktovať oddelenie komunálnych služieb, ktoré patrí pod Organizačný odbor na Mestskom úrade v Prešove.

Anna Košuthová
Foto: TSmP

Diskusia k článku