Smeráci sa pustili do mestských právnikov

Smeráci sa pustili do mestských právnikov

Na mestskom úrade pracuje podľa ľavicových poslancov trinásť právnikov. No napriek tomu stanovisko k rozpočtu vetovaného primátorom prišlo z „vonku“. Vypracovala ho právnická kancelária Alojza Naništu. Išlo naozaj o zaručenie objektivity?

Kolegovia poslanci hlavne z poslaneckého klubu Smer – SD, si nenechali ujsť príležitosť a zobrali si na paškál aj mestských právnikov. Mesto totiž dodatočne dalo vypracovať nezávislý posudok z kancelárie právnika Alojza Naništu. Miroslav Benko vystúpil s informáciou, že mesto má trinásť právnikov. „Na meste pracuje trinásť právnikov, v prešovskom samosprávnom kraji sú traja,“ konštatoval. Jeho kolega z ľavicového klubu Igor Andrejčák ostro napadol aj takzvané  „nezávislé“ stanovisko, ktoré dalo mesto vypracovať kancelárii právnika Alojza Naništu,  na ktoré sa majú všetci obyvatelia mesta poskladať Upozornil, že ide o kanceláriu, ktorá má s mestom dlhodobý zmluvný vzťah. Dokonca v stanovisku našiel aj chybu. Uvádza sa tam, že kancelária neodporúča pozastaviť výkon rozhodnutia. „Za toto máme zaplatiť?“ položil otázku do pléna poslanec. Primátor Hagyari odpovedal, že využil svoje právo, lebo sa chcel vyhnúť nezákonnostiam v rozpočte.

Miroslav Hudák, riaditeľ Sekcie majetkovej a ekonomickej, priznal, že v stanovisku je chyba. Ale to sa podľa neho stáva. Podklady boli vraj vypracované ešte pred mestskou radou. Tá prerokovala návrh na pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 17. decembra 2012 k návrhu rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014- 2015 a neodporučila primátorovi rozpočet pozastavovať.

Mesto  Prešov  vo  svojom  stanovisku  k dôvodom  realizácie  práva  primátora  mesta

pozastaviť výkon  uznesenia MsZ zo  dňa 17.12.2012  uviedlo,  že nezákonnosť  uznesenia spočíva v porušení  zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy. Schválený rozpočet podľa správy vykazuje  nesúlad medzi  príjmami a výdavkami z prostriedkov  štátneho rozpočtu na  prenesený  výkon  štátnej  správy,  pretože  výška  rozpočtovaných  príjmov  na  prenesený  výkon  štátnej  správy  prevyšuje  výšku rozpočtovaných výdavkov na tento účel. Poslankyňa mestského zastupiteľstva Svetlana Pavlovičová tvrdí, že tieto informácie sú zavádzajúce. „Ak sa tu tvrdí o transferoch, že nie sú vyrovnané, je to zavádzajúce. My dnes stopercentne nevieme povedať, aké bude plnenie a koľko zdrojov nám naozaj príde. Keď ich príde viac, realizuje sa to rozpočtovým opatrením. Keď ich príde menej, obdobne. A to, že tu niekto tvrdí, že z vlastných zdrojov budeme musieť hradiť náklady na základné či materské školy, tak pozor. Zákon o rozpočtových pravidlách je striktný, až prídu zdroje zo štátu, my ich musíme použiť na to, čo štát hovorí, na čo sú účelovo viazané,“ vysvetlila poslankyňa. Dodala, že minulý rok bolo v meste vykonaných osem rozpočtových opatrení.

Diskusia k článku