Pomoc žiada ďalšia mestská škola

Pomoc žiada ďalšia mestská škola

Na pondelkové mimoriadne mestské zastupiteľstvo prišli aj učitelia a priatelia Základnej školy na ulici Matici slovenskej. Nedá im spávať stav, v akom sa nachádza budova školy. Mesto, ktoré je zriaďovateľom školy, dopustilo, aby rekonštrukčné práce ostali nedokončené. Niektoré najnevyhnutnejšie opravy dokonca museli zaplatiť z vlastnej kasy. Mestu sa kopia faktúry za nezaplatenú robotu vo výške viac ako 50 tisíc eur a tiež je potrebné v rovnakej sume stavbu aj dofinancovať.

Odklepnuté! Poslanci schválili peniaze na rekonštrukciu cesty

Odklepnuté! Poslanci schválili peniaze na rekonštrukciu cesty

Poslanci včera po nekonečných polemikách nakoniec schválili peniaze na mestskú komunikáciu Armádneho generála Svobodu. Práce vykoná firma, ktorá má s mestom zmluvu na opravu a údržbu. Prešovčania tak budú mať novú cestu za takmer milión eur. Práce by mali začať do desiatich dní. Vo vzduchu však vždy visí otázka o predražení. Poslanci sa tiež obávajú, že cestu o pár rokov opäť zničí tranzitná doprava.

Dieťa zapísali do piatich materských škôl!

Dieťa zapísali do piatich materských škôl!

Škôlky v Prešove už poznajú presnejší počet detí, ktoré nastúpia v septembri. Teraz sa pripravujú na prázdninovú obmedzenú prevádzku a upratovanie.

Polemika o centrách voľného času neutícha

Polemika o centrách voľného času neutícha

Mestskí poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Podľa novelizovaného nariadenia vlády sa zjednocujú koeficienty a mení financovanie základných, stredných škôl a školských zariadení. Súčasne dáva obci možnosť na žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, jazykovej, materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške osemdesiatosem percent zo sumy na mzdy a prevádzku.

O dobrovoľníctvo majú záujem mladí

O dobrovoľníctvo majú záujem mladí

Všetky organizácie a chránené pracoviská pôsobiace v našom meste a okolí dostali včera možnosť zúčastniť sa na prvom ročníku Dobrého trhu. Aj keď účasť Prešovčanov bola nižšia, pracovný elán im neubúda.

Dopravný podnik má štyri nové autobusy. Prešovčania budú opäť cestovať o niečo komfortnejšie

Dopravný podnik má štyri nové autobusy. Prešovčania budú opäť cestovať o niečo komfortnejšie

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. bojoval pred časom o obnovu vozového parku. Včera im pribudli štyri nové prírastky. Prešovčania sa teda môžu tešiť na klimatizované nízkopodlažné autobusy vybavené nástupnou plošinou pre nástup vozíka imobilných cestujúcich.

Prešovčania môžu znova využívať Gisplan

Prešovčania môžu znova využívať Gisplan

Spustený zastavený a opäť spustený. Takto to vyzerá s mapovým systémom Gisplan. Geografického informačného systému bol spustený už v roku 2009. Minulý rok Prešovčanom chýbal. Od pondelka je systém opäť voľne prístupný verejnosti.

Len v dvoch studničkách v okolí je pitná voda

Len v dvoch studničkách v okolí je pitná voda

Aj tento rok bol vykonaný monitoring kvality prameňov, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Zistenia nie sú bohužiaľ vôbec pozitívne. Len v dvoch studničkách je voda vyhovujúca. Napiť sa môžete zo studne Cemjata - Diana a vo Veľkom Šariši.

Prešov je členom ďalšieho združenia

Prešov je členom ďalšieho združenia

Poslanci mestského zastupiteľstva schválil členstvo nášho mesta v Regionálnom združení miest a obcí Prešov – Šariš. Ročne bude mesto platiť za členstvo v združení 916 eur.

Prvý na Slovensku. Bezpečný dom pre ženy dostal od poslancov zelenú

Prvý na Slovensku. Bezpečný dom pre ženy dostal od poslancov zelenú

Už dlhší čas sa Záujmové združenie žien Mymamy pomáhajúce ženám, ktoré prežili domáce psychické či fyzické násilie, snažilo získať priestory od mesta na dlhodobý prenájom. Združenie má účel nájmu jasný. Chce vytvoriť prvý Bezpečný dom pre ženy na východe, respektíve na Slovensku. Mymamy žiadalo od mesta budovu dnes opustenej a nevyužívanej materskej školy na Šidlovci. Poslanci v októbri ich zámer nepodporili. Pred časom však konečne uľahčili cestu ku vzniku centra, kde nájdu útočisko týrané ženy so svojimi deťmi. Viac o projekte Bezpečný ženský dom povedala Apolónia Sejková, štatutárka ZZŽ MyMamy.