Zahraničným lekárom by sme nemali robiť problémy. No komisia by ich mala preskúšať

Zahraničným lekárom by sme nemali robiť problémy. No komisia by ich mala preskúšať

Na Slovensku, zvlášť na východe krajiny, pribúda zubárov z Ukrajiny. Oproti tým našim, aj keď nemajú také vzdelanie, sú pre našinca lacnejší...
Do mnohých postkomunistických krajín, vrátane Slovenska, prichádzajú často zubní lekári, ktorí absolvovali štúdium stomatológie v krajinách mimo Európskej únie. Ich žiadosti a odbornosť posudzujú štátne inštitúcie, najmä ministerstvá zdravotníctva príslušných štátov. Výnimkou je práve Slovensko. U nás o odbornej spôsobilosti zubárov rozhoduje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, konkrétne Stredisko pre uznávanie dokladov o vzdelaní.

 Celý článok v knižnici online platenej verzie denníka.

Diskusia k článku